Patníky ... sorry, vlastně "směrové sloupky"

Ti kteří bydlí na vesnici jistě budou vědět o čem píšu - je sychravý podzimní podvečer, celou cestu z města Vás provází mlha, místy slabá, místy hustá tak, že musíte jet skoro krokem, ale dokud jste na státní silnici, tak to ještě jde. Venku se mezitím setmělo a Vy uhýbáte na silnici třetí třídy vedoucí do Vaší vesničky. Jenže ouha, mlha ještě zesílí, chvílemi ztrácíte orientaci kde přesně jste a to i přesto, že tudy jedete snad po tisící. Tachometr ukazuje 40, 30, 25, 30 ... a Vy se krokem sunete bílou tmou a snažíte se udržet na silnici a to nemluvím o strachu potkat se například s protijedoucím autem nebo lesní zvěří. Tady u nás doma v Českém středohoří bývají mlhy hodně hutné a cesta v mlze tak bývá mnohdy utrpením. A přitom by stačilo málo - bílé patníky s odrazkami kolem silnice nebo bílé krajnice, tedy aspoň něco, podle čeho byl se řidič mohl v husté mlze bezpečně orientovat. A úplný luxus by byl, kdyby kraj umístil alespoň do části nebezpečných zatáček těchto silniček i vodící tabule.

Jenže patníky se používají zejména na silnicích vyšších tříd, což znamená, že na většině silnic třetích tříd u nás máme smůlu. Pro naše Krajské úřady je to asi velmi drahá a zbytečná záležitost. Zajímavé ovšem je, že třeba v sousedním Sasku na to mají zřejmě zcela jiný názor, alespoň soudě podle toho, že tam jsou skoro všechny silnice i uzoučké silničky opatřeny bílými čárami po stranách a patníky s reflexkou.

 

Patníky??? Omlouvám se za to, správně se jim říká  "směrové sloupky" ...

Směrové sloupky jsou vodicí bezpečnostní zařízení, které zabezpečuje optické směrové vedení vozidla na pozemní komunikaci. Odrazky jsou buď součástí směrových sloupků nebo jsou samostatné přídavné vodicí retroreflexní prvky na dopravním zařízení nebo na překážce u/na komunikaci. Zabezpečují optické směrové vedení vozidla na pozemní komunikaci v noci a za podmínek snížené viditelnosti.

Rozdělení směrových sloupků podle funkce a použítí:

- pro vymezení volné šířky pozemní komunikace
- pro upozornění na možnost častého výskytu náledí
- pro upozornění na zaústění účelové komunikace
- pro oddělení jízdních pruhů.

Směrové sloupky pro vymezení volné šířky nebo dílčí volné šířky pozemní komunikace jsou barvy bílé eventuelně modré s černým pruhem, na kterém jsou umístěny odrazky.

Směrové sloupky modré barvy se používají v místech možnosti častého výskytu náledí, například na mostech, hrázích a pod., nenahrazují sloupky bílé barvy, ale umisťují se mezi ně.

Směrové sloupky, které upozorňují řidiče na zaústění účelové komunikace na jinou komunikaci jsou barvy červené s černým pruhem, na kterém jsou umístěny červené odrazky. Sloupky se umisťují v nezpevněné části silnice, po obou stranách zaústění účelové komunikace. Dlužno dodat, že
vyústění polní či lesní cesty nebo jiné účelové pozemní komunikace na jinou pozemní komunikaci se nepovažuje za křižovatku.

Směrové sloupky, které se používají pro oddělení jízdních pruhů na pozemní komunikaci nebo oddělení cyklistického provozu jsou barvy zelené. Sloupek má tvar válce se dvěma prolisy, ve kterých je bílý retroreflexní materiál.

Vzdálenost směrových sloupků by měla být cca 50 metrů. Jinak je to ale v zatáčkách. Na rovině a v zatáčce s poloměrem větším než 1250 m (včetně) je 50 m, u poloměru menším než 1250 a větším než 850 m (včetně) 40 m, interval 850 až 450 m včetně má sloupky vzdálené 30 m, 450 až 250 m (včetně) 20 m a dvojice 250 až 110 m (včetně) sloupky 10 m.

A neměli bychom opomenout ani tzv. "vodicí tabule", které označují zejména nebezpečné zatáčky, v níž musí řidič výrazně snížit rychlost jízdy, a usměrňují provoz ve směru šipek. Pokud je nutno na zatáčku zvlášť upozornit, může být bílá barva nahrazena žlutozelenou fluorescenční barvou. Tabule může být i v provedení jedné šipky nebo sestavy jednotlivých šipek umístěných za sebou. Mimo obec se vodící tabulí označuje každá zatáčka, která za normáních podmínek neumožnuje bezpěčné projetí rychlostí vyšší než 50 km/hod. Což ale bohužel mnohdy neplatí a těmito tabulemi se můžou pyšnit převážně silnice vyšších tříd.

Alb Albrecht I 2018

 

<<< HLAVNÍ STRANA                                                             DOPRAVNÍ OSVĚTA >>>