Odstavené vozidlo na dálnici

PRAVIDLA HOVOŘÍ JASNĚ. Každý řidič, který odstaví vozidlo na dálnici, musí volat policii a vyrozumět ji, že vytvořil překážku silničního provozu. Pokud to řidič neudělá, dopouští se přestupku. A zároveň hazarduje krom svého i s životy ostatních účastníků silničního provozu.

Nezapomeňte - VŽDY JDE O ŽIVOT !!! I při takové pitomosti, kdy řidič na chvíli zastaví aby si jen zatelefonoval nebo když se řidič nákladního vozidla rozhodne udělat povinnou pauzu.

Překážka na dálnici - ať už jakékoli vozidlo s poruchou nebo třeba "odpočívající" nákladní vozidlo - vždy tvoří
v provozu nebezpečnou situaci.
Ne každ
ý řidič, který jede okolo, je vždy stoprocetně odpočinutý a soustředěný, jeho pozornost může odpoutat i zdánlivá maličkost, rozhovor se spolujezdcem, zajímavé vozidlo jedoucí v opačném směru dálnice, může být rozrušený z nějaké zprávy v rádiu, časté jsou i zdravotní potíže, projíždějící řidič může telefonovat a pod. - nikdy nemůžete vědět co se může stát. Pokud jsou někteří řidiči schopní přehlédnout i velkou světelnou šipku, tak vy jste pro ně v podstatě neviditelní.

MÁME PRO VÁS ZÁKLADNÍ MINIMUM JAK SE ZACHOVAT POKUD BUDETE MUSET NĚKDY
ZASTAVIT NOUZOVĚ NA DÁLNICI


- pokud m
áte defekt, zvažte zda nedojet k nebližšímu exitu nebo aspoň do míst, kde nejsou svodidla, kde se bude
  bezpečněji měnit kolo, v tomto př
ípadě Policii ČR volat nemusíte

- pokud jste řidič n
ákladního vozidla a musíte zastavit pro poruchu nebo defekt, ihned volejte Polici ČR, protože
  tvoř
íte překážku v provozu, Policie zajistí, že k vám nejbližší středisko dálniční údržby vyšle světelnou šipku, popř. i
  kužely

- co nejrychleji dostat os
ádku vozidla za svodidla, ideálně pravými dveřmi a nezapomenout na výstražné reflexní
  vesty, řidič ji na sobě mus
í mít vždy ! za svodidly nebo mimo krajnici musí osádka vytrvat až do vyřešení problému
  (odjezdu / odtahu), v zimě se podoručuje m
ít v autě pro tyto případy náhradní zimní bundy, obuv, deku ...

- co nejdř
íve označit vozidlo výstražným trojúhelníkem, minimálně 100 - 150 metrů za zádí vozidla a hned poté
  zavolat Policii ČR protože tvoř
íte překážku v provozu, ta zajistí, že k vám nejbližší středisko dálniční údržby vyšle
  světelnou šipku, popř. i kužely

- v
ýstražná varovná světla (blikačky) nejsou dostatečným označením, pokud nemáte ve voze základní povinnou
  v
ýbavu (trojúhelník, vestu), vůbec nevyjíždějte na silnice !!!

- podle vlastn
ího uvážení zavolat buď asistenční službu nebo přímo odtahovou službu

- během ček
ání na odtah či servis se nikdy neprocházejte po krajnici !!!

- po vyřešen
í problému / poruchy informujte Policii, že odjíždíte / jste odtahováni

- pokud zvol
íte pro odtah vozidla někoho ze svých přátel s osobní vozidlem, nezapomeňte, že na dálnici Vás smí
  odt
áhnout pouze k prvnímu exitu / sjezdu

Prosíme, nepodceňujte proto v žádném případě zastavení na dálnici. Nezřídka se stává, že i kvůli banalitě zemřeli na našich dálnicích lidé.


<<< HLAVNÍ STRANA                                                             DOPRAVNÍ OSVĚTA >>>