HORNÍ ŠEBÍŘOV
(Ober-Rzebirze)
zaniklá obec

okres Litoměřice
Ústecký kraj

       

Na jižním svahu bukovsko-mukařovského hřebene, jihovýchodně od Bukové hory (683 m) a Matrelíku (668 m), se nachází zbytky zaniklé obce Horní Šebířov - torza opuštěných domů v průměrné nadmořské výšce kolem 550 m uvnitř trojúhelníku obcí Čáslav, Knínice a Dolní Šebířov. Horní Šebířov býval osadou obce Dolní Šebířov, čítal mezi 10 - 13 domy, obývané převážně němci, kteří byli po druhé světové válce odsunuti. Díky své poloze, drsným klimatickým poměrům proti Dolnímu Šebířovu i neexistující silnici, se jej po vysídlení německého obyvatelstva již nepodařilo znovu osídlit. Poslední obyvatel upustil osadu kolem roku 1962.
Mezi domy, které byly podle zachovalých zbytků docela velké, šlo spíše o hospodářská stavení se stodolami než o malé chaloupky. V obci stávala i kaple spojená s hasičskou zbrojnicí a sanktusníkem (s malou štíhlou věžičkou nacházející se na hřebeni střechy). Obyvatelé se živili převážně chovem dobytka a pěstováním ovoce a zeleniny. Dnes zde kromě rozvalin najdete jen památné stromy - lípy malolisté.
Zaniklý Horní šebířov je dostupný jak ze severních konců obcí Knínice a Dolní Šebířov, tak i po vrstevnici vlevo od Náčkovic. Nejkrásnější cesta je sem z Mukařova, přes bývalou železniční zastávku, Víťovu rozhlednu a dále po hřebeni směrem na Matrelík a Bukovou horu (ještě v sedmdesátých letech značeno jako červená turistická cesta) asi 1 km a pak odbočit vlevo dolů z kopce, kudy po dalším kilometru dojdete po pěšině přímo do Horního Šebířova (níže mapka v jednom  obrázků).

     
     
     

Horní Šebířov - zanikleobce.cz

Fotogalerie - rajce.net 

Historické foto

Zaniklá kaple v Horním Šebířově

Víťova rozhledna u Náčkovic >>>

Mukařov >>>

Mukařov - bývalá železniční zastávka >>>

     
     
     
     
     

Pokud máte nějaký zajímavý odkaz vztahující se k této lokalitě, prosím pošlete nám ho zde >>>


POSLEDNÍ AKTUALIZACE
09.12.2019

Stránky Dálnice D8 & okolí  jsou provozovány
za laskavého přispění společností: