KAMÝK
(Kamaik)

okres Litoměřice
Ústecký kraj

Historie obce se datuje k přelomu 12. a 13. století k původní tvrzi, později hradu, který je poprvé zmiňován v roce 1319, kdy jej získal od Krále Jana Lucemburského Jindřich z Kamýka. Sloužil k ochraně a dohledu nad frekventovanou labskou stezkou. Historie obce jako dvora náležícímu k hradu a později zámku se píše spolu s těmito stavbami. Během staletí vystřídal Kamýk několik majitelů. V 16. století si šlechta z pohodlnosti začala stavět tvrz se zámkem dole pod kopcem spolu s poplužním Dvorem. Stejně jako mnoho okolních obcí byl Kamýk v roce 1632 vypleňen švédy, roku 1809 lehla skoro celá obec popelem. Opravené domy však v roce 1819 stihl další požár. V roce 1865 si tehdejší majitel nechal postavit v místě zchátralé trvze vila, která je dnes nazývána zámkem a v jejíž sousedství trávil několikadenní svatební cestu i Antonín Dvořák, známý hudební skladatel. Otto Polak byl totiž švagrem jeho druhé manželky. Na počest jeho pobytu byla v roce 1993 na době kdy pobýval pamětní deska a v roce 1994 dokonce pamětní síň v budově obecního úřadu.
Kamýčtí se věnovali zemědělství a ovocnářství, jejichž prodejem si vydělávali na živobytí, z části též pastevectví, vrchnost pak pěstování vinné révy. Byl zde i pivovar a papírna. Od poloviny 19. století se zdejší ruiny hradu staly žádaným turistickým cílem spolu s blízkou kaplí Narození sv. Jana Křtitele a vrchem Plešivec.
Obec obývali z velké většiny hlavně němci, kteří byli po druhé světové válce odsunuti. Přesto zde pobývalo i české obyvatelstvo, pro které zde v roce 1923 zřídila obec jednotřídku, později i mateřskou školu. Po odsunu původních obyvatel se obec částečně vylidnila. V letech 1980 - 1991 patřila obec k Litoměřicím.

     
     
     


Stránky obce

Historie obce

Naučná stezka Hlinná - Kamýk

Naučná stezka Hlinná - Kamýk

Hrad Kamýk >>>

Zámek Kamýk >>>

Kaple Narození svatého Jana Křtitele >>>

Kaple sv. Huberta u Libochovan >>>

Kaple Navštívení Panny Marie Na Hrádku u Libochovan >>>

Plešivec >>>

     
     
     
     
     
     
     
     
     
  

Pokud máte nějaký zajímavý odkaz vztahující se k této lokalitě, prosím pošlete nám ho zde >>>


POSLEDNÍ AKTUALIZACE
1.1.2020

Stránky Dálnice D8 & okolí  jsou provozovány
za laskavého přispění společností: