ÚŠTĚK
(Auscha)

okres Litoměřice
Ústecký kraj

Nejmenší městská památková rezervace v ČR. Město se skládá z 24 městských částí, z nichž 21 jsou okolní obce. Městem prochází železniční trať Lovosice - Česká Lípa zprovozněná v roce 1898 i silnice první třídy I/15 v úseku mezi Litoměřicemi a Zahrádkami. V minulosti v Úštěku končila i železniční trať z Velkého Března (v provozu 1890 - 1978), která díky společnosti ZMZ (Zubrnická museální železnice) pomaloučku ožívá a v turistické sezóně (duben - říjen) jezdí o víkendech historické vlaky (linka T3) na trase Střekov - Velké Březno - Zubrnice. V letních měsících roku 2019 se k nim přidala i autobusová linka provozovaná historickým vozem 706 RTO na trase Úštěk - Lovečkovice - Zubrnice (a jezdí i v roce 2020 - linka T32). Samo město Úštěk je zároveň i oblíbeným místem filmařů z celého světa, byl mnohokráte využit filmaři při natáčení filmů.

Střed města tvoří velké množství zachovalých pozdně gotických měšťanských domů na výrazném protáhlém pískovcovém vrchu. V okolí historického jádra města i města samotného je několik přírodních rezervací a jinak cenných historických památek.

     
     
     
     
     
     
     
  

Pískovcový ostroh nad Úštěckým potokem byl osídlen již pravěku, ale až v roce 1361 zde byl postaven hrad a místo prohlášeno za město. I Úštěk stejně jako mnohá jiná města či obce měnil během staletí své majitele, zde se však měnili i obyvatelé - v roce 1938 se musela vystěhovat velká část českého obyvatelstva, po válce zas město musela vysídlit německá většina.

Město je je krom historické krásy své i nejbližšího okolí známé i díky mnoha kulturním akcím, které se zde každoročně pořádají. Jedním z nejznámějších zdejších rodáků je Alois Klar, zakladatel "Ústavu pro slepé děti" a "Ústavu pro zaopatřování a zaměstnání dospělých slepců". V místě zaniklé obce Zelená Ves (Gründorf) se dnes rozkládá rekreační jezero Chmelař  se sportovními a ubytovacími kapacitami ve správě města.

Oficiální stránky města

Úštěk na wikipedii

Historie města Úštěk

Historický Úštěk

Historický Úštěk na facebooku  

Toulavá kamera - ceskatelevize.cz  

Historické fotografie - fotohistorie.cz

Pohlednice města z dob minulých

Historické fotografie města

Staré pohlednice - rajce.net

Úštěk - Auscha

Srovnávací fotografie

Srovnávací fotografie - náměstí

Muzeum Čertů Úštěk >>>

   

Úštěcká šatlava

Vodní svět Úštěk

Vodní svět Úštěk na facebooku  

Jezero Chmelař - koupaliště / zaniklá Zelená Ves >>>

Skály u Úštěku

Dubské Trojky - Skály s Úštěku

Památníky a hroby v Úštěku

     
  

Soubor kulturních památek v Úštěku

     

Městská památková rezervace Úštěk

Hrad Úštěk

Hrad Úštěk na wikipedii

Hrad Úštěk - stredovek.com

Hrad Úštěk - hrady.cz

  

Jezuitský dvůr - hrady.cz

  

Kaple Nejsvětější Trojice - hrady.cz

     
     

Židovský hřbitov - hrady.cz

Synagoga - hrady.cz

Synagoga v Úštěku na wikipedii

Úštěcká synagoga

Pikartská věž - hrady.cz

Pikartská věž v Úštěku

Pikartská věž

     

Kostel sv. Petra a Pavla - hrady.cz

Kostel sv. Petra a Pavla na wikipedii

     
     
     
     
     
     

Galerie U brány

Gotický dvojdům

Ptačí domky - místní unikát

Ptačí domky  

Ptačí domky - rozhlas.cz

  

Budova děkanství - fara

  

Hasičská zbrojnice

     
   

Rodný dům Aloise Klára

  

Křížový mlýn

Horní Strakův mlýn

Dolní Strakův mlýn

Mlýn U kapličky

Luční - Panský - Siegmundový
parní mlýn

Helfenburg - Hrádek u Úštěka >>>

Kalvárie Ostré - 398 m s kaplí Nalezení
a povýšení sv. Kříže a Boží hrob >>>

Úštěk - Horní a Dolní nádraží >>>

Zubrnická museální železnice >>>

Sluneční elektrárna Habuš v Úštěku - kaple Ostré

Skalní věžě v Ptačím dole

Úštěcký potok

     

Kittlovy lázně - restaurace Švýcarský důl v roce 1914

Hasičská zbrojnice - Tkalcovna Anima

Rybník Barvíř

     
     


Přírodní rezervace Na Černčí
- ceskatelevize.cz

Přírodní rezervace Na Černčí

Přírodní rezervace Na Černčí
- ceskestredohori.cz

Přírodní rezervace Na Černčí
- fotogalerie - rajce.net
  

Historická autobusová linka Zubrnice - Úštěk (07-2019)

Obojživelná vozidla brázdila jezero Chmelař u Úštěku (08-2019)

     
     

     
    
     
     
     


POSLEDNÍ AKTUALIZACE
11.5.2020

Stránky Dálnice D8 & okolí  jsou provozovány
za laskavého přispění společností: