VELKÉ STÍNKY
(Großzinken)
650 m
zaniklá obec

Velké Stínky, resp. pozůstatky obce, poprvé zmiňované kolem roku 1623, lze ještě dnes nalézt cca 300 metrů jihovýchodním směrem od vrcholu Bukové hory. Osud osady, stejně jako osud sousedních obcí v okolí Bukové hory, se začal naplňovat po druhé světové válce s odsunem místních obyvatel německé národnosti, které sice nahradili novousedlíci, většinou slováci z východu nebo rumuni. Zpečetila jej skutečnost, že do Velkých Stínek a okolních obcí, nevedla silnice, jen polní či lesní cesty, které byly za nepříznivého počasí či v zimních měsících (nadmořská výška cca 650 metrů zajišťovala každou zimu dostatečnou sněhovou nadílku) obtížně či zcela nesjízdné / neschůdné. Poslední opuštěné domy byly v padesátých letech srovnány se zemí. Dnes zde nalezneme jen rozvaliny, zbytky sklepů, studny a již poničenou "lípu malolistou" chráněnou jako památný strom (v roce 2010 odhadován věk na 230 let, kmen o průměru přes 5 metrů).
Dnešní lokalita Velkých Stínek je zarostlá náletovými dřevinami, v době osídlení však místo lesů obklopovaly ves drobná políčka, pastviny a sady s ovocem, které byly mimo jiné důležité pro přežití ve zdejších často drsných podmínkách a zároveň poskytovaly krásný rozhled zejména do údolí Lučního potoka. Od poloviny 19. století až do roku 1900 se zde těžilo hnědé uhlí, resp. byl otevřen důl sv. Gothard, jehož odvodňovací štola ústí cca 300 metrů jižně od bývalé obce pod cestou klesající k samotě Mauerschin a dále na Zubrnice nebo Knínice. V době sucha byla štola zdrojem cenné vody pro místní obyvatele. Jediný dům, který přečkal až do dneních dob, je Děčínská bouda na Bukové hoře, jejíž stará adresa byla "Velké Stínky č.p.7".

     
     

Historie Velkých Stínek

Velké Stínky - wikipedie

Velké Stínky - zanikleobce.cz

Fotogalerie - rajce.cz

Fotogalerie - rajce.cz

Historické foto křížku v zaniklé obci Velké Stínky

Velké Stínky / Gross Zinken

Naučná stezka "zaniklé obce"
Zubrnice - Malé Březno

Mrazivý osud poválečných Sudet odkrývá
stezka po zaniklých obcích (11-2013)

Naučná stezka, kterou navrhli
studenti univerzity, vede ze Zubrnic
do Malého Března (03-2014)

Štola Gothard >>>

Buková hora - 683 m >>>

Samota Mauerschin >>>

Buková hora (683 m) >>>

Příbram u  Verneřic >>>


     
     
     
     
     
     

Pokud máte nějaký zajímavý odkaz vztahující se k této lokalitě, prosím pošlete nám ho zde >>>


POSLEDNÍ AKTUALIZACE
02.12.2019

Stránky Dálnice D8 & okolí  jsou provozovány
za laskavého přispění společností: