HISTORICKÝM
AUTOBUSEM
Z ÚŠTĚKU
DO ZUBRNIC

turistická linka T32
Úštěk - Lovečkovice - Zubrnice

V provozu o sobotách, nedělích od 5.7. - 1.9.2019

Železniční trať mezi Velkým Březnem a Úštěkem byla slavnostně zprovozněna 11.9.1890 a provoz byl s heslem LOKÁLKA UŽ NEJEDE, ODVEZE VÁS ČSAD, smutně ukončen 27.5.1978. Vlaky zde po trati z Velkého Března přes Lovečkovice a dál na Úštěk či Verneřice jezdili skoro 88 let, než byla trať pro nehospodárnost zcela zrušena a nahrazena autobusovými spoji. Jen díky ohromnému úsilí a práci nadšenců ze Zubrnické museální železnice, kterým se podařilo před lety (28.10.2010) zprovoznit část původní trati z Velkého Března do stanice Zubrnice - Týniště a vybudovat zde malé železniční museum v sousedství Skanzenu v Zubrnicích, vděčíme za to, že i dnes, 40 let po zrušení trati se můžeme, alespoň na části původní trati projet vláčkem.

Možná v duchu části původního hesla "ODVEZE VÁS ČSAD" se letos podařilo zprovoznit v letních měsících i autobusovou linku vedenou historickým vozidem Škoda 706 RTO jako pokračování zatím stále zničené a zarostlé zbylé tratě mezi ZLubrnicemi a Úštěkem. Autobus zde jezdí o sobotách, nedělích a svátcích až do 1.9.2019. Při cestě do Úštěka je 20 minutová přestávka na prohlídku Minimuzea v Lovečkovicích.

K jízdě histrorického autobusu můžete využít i zastávky na trase uvedené v jízdním řádu. A rozhodně neváhejte, je to opravdu zážitek ;-)

Ještě do konce října můžete využít i železniční linku Ústí nad Labem - Zubrnice,
na které se svezete historickým motoráčkem, ve vybrané dny pak i vlakem
taženým parní lokomotivou. Podívejte se >>>

     
     
     
     
     
     
  

Jízdní řád turistické linky T32

Historická autobusová linka Zubrnice - Úštěk (07-2019)

Video ukázka z jízdy autobusem

Zubrnická museální železnice >>>

Železniční museum Zubrnice >>>

Minimuzeum Lovečkovice >>>

Zubrnice >>>

Úštěk >>>

Pokud máte nějaký zajímavý odkaz vztahující se k této lokalitě, prosím pošlete nám ho zde >>>


POSLEDNÍ AKTUALIZACE
20.6.2019

Stránky Dálnice D8 & okolí  jsou provozovány
za laskavého přispění společností: