BABINSKÉ LOUKY
přírodní památka

Malé zbytky babinských orchideových luk vyhlášených v roce 1993 za přírodní památku.

Ochrana má za hlavní cíl zachování kriticky ohroženého druhu zvonovce liliovitého (Adenophora liliifolia) a dalších významných druhů naší květeny. Za devastací jedinečných luk stojí především zemědělství.

     
    

Babinské louky - ceskestredohori.cz

Babinské louky a špičák

Zpráva z botanické exkurze "Babinské louky"

Babinské louky - nature.cz

Babinské louky - rajce.net 

Babinské louky v září - rajce.net  Babinské louky - ocúny a upolíny

Babinské louky, Dlouhý vrch a Vrchovina

Zaniklá obec Babiny I >>>

obec Čeřeniště >>>

Babinský vrch - 630 m >>>

Špičák u Babin - 608 m >>>

Pokud máte nějaký zajímavý odkaz vztahující se k této lokalitě, prosím pošlete nám ho zde >>>


POSLEDNÍ AKTUALIZACE
20.6.2019

Stránky Dálnice D8 & okolí  jsou provozovány
za laskavého přispění společností: