BÍLÉ STRÁNĚ
356 m
národní přírodní
památka

Jedna z nejstarších chráněných lokalit severních Čech - protáhlé návrší mezi Litoměřicemi a Skalicí se dvěma vrcholy (331 m a 356 m) - patří k evropsky významným lokalitám Soustavy Natura 2000. Svůj název dostala zřejmě díky západním straně, kde strmě spadá opukový svah k Pokratickému potoku, která svým obnaženým skalním podložím na dálku bíle svítí. Lokalita je zajímavá především botanicky, díky výskytu vzácných a chráněných rostlin. Ze zoologického hlediska jde o významnou lokalitu s teplomilným hmyzem, měkkýši a hlavě díky výskytu více jak jednoho tisíce druhů motýlů. Bílé stráně svým návštěvníkům nabízejí též krásné výhledy na partie části Českého středohoří.
Od Litoměřického horního nádraží je to sem po červené značce podél Pokratického potoka a opraveného Štampova mlýna s rybníkem necelé tři kilometry ( mezi nádražím a Štampovým mlýnem se nacházejí na Pokratickém potoku ještě dva bývalé mlýny v Pokraticích, další pak za lokalitou ve Skalici). Vydat se sem můžete i po pěšinách ze Skalice či Žitenic, stejně jako z modré značky od skalního útvaru Kočka u Žitenic i loukami z Mostné hory v Litoměřicích.

Bílé stráně u Litoměřic - ceskestredohori.cz

Bílé stráně - charakteristika

Národní přírodní památka Bílé stráně

Bílé stráně u Litoměřic - národní přír. památka

Bílé stráně u Litoměřic

Bílé stráně na wikipedii

Bílé stráně - youtube.com 

Bílé stráně - geologická charakteristika

Bílé stráně - rajce.net 

Bílé stráně - toulavá kamera 

Bílé stráně - evropsky významná lokalita

Bílé stráně plné orchidejí

Bílé stráně + národní přírodní památka - hrady.cz

Štampův mlýn

Mlýn v Pokraticích I.

Mlýn v Pokraticích II.

Skalický mlýn

Pokud máte nějaký zajímavý odkaz vztahující se k této lokalitě, prosím pošlete nám ho zde >>>


POSLEDNÍ AKTUALIZACE
3.11.2019

Stránky Dálnice D8 & okolí  jsou provozovány
za laskavého přispění společností: