BOBŘÍ
SOUTĚSKA
& VODOPÁD
přírodní památka

Bobří potok, pramenící mezi Příbramí a Rychnovem na Verneřicku, si za Verneřickou částí Loučky, prořezává cestu romantickou soutěskou v intruzivním čediči. Pravý přítok potoka ve stinné soutěsce těsně před vnořením do Bobřího potoka překonává čedičovou překážku a vytváří zde něco jako vodopád, resp. kaskádovitý skluz označovaný za vodopád. Poblíž vodopádu je malý turistický přístřešek. Údolím vede zeleně značená turistická cesta z Merboltic do Kravař. Necelých 500 metrů od Bobřího vodopádu u silnice Verneřic přes Loučky na Velkou Javorskou (asi 100 m za posledním domem) po pravé straně zpevněné parkoviště pro návštěvníky soutěsky.

     
     
     

Bobří soutěska - ceskestredohori.cz

Bobří soutěska na wikipedii

Bobří vodopád na wikipedii

Bobří vodopád - vodopády.info

Bobří soutěska - ceskatelevize.cz 

Bobří soutěskou v Českém středohoří. Kolem největší roubenky i vodopádů - idnes.cz

Turistická známka Bobří soutěska

Geologická charakteristika Bobří soutěsky

Bobří soutěska - rozhlas.cz

Bobří soutěska - youtube.com

Bobří soutěska

Bobří potok na wikiwand

Bobří potok - zimní foto 

Verneřice >>>

     
     
     
     
     
     
     
     
     

Pokud máte nějaký zajímavý odkaz vztahující se k této lokalitě, prosím pošlete nám ho zde >>>


POSLEDNÍ AKTUALIZACE
3.11.2019

Stránky Dálnice D8 & okolí  jsou provozovány
za laskavého přispění společností: