VRCH LYSEC
KAMENOLOM
LYSEC - DOLÁNKY

Kamenolom je v provozu od roku 1925. Geologické podloží této lokality je tvořeno třetihorními vulkanity, které jsou střídány vrstvami zjílovělé horniny. V kamenolomu převládá bloková a polygonální odlučnost čediče, vyskytuje se ale také odlučnost deskovitá a sloupcovitá.
Všechny typy odlučnosti na sebe plynule navazují. Okolí ložiska je zalesněno smíšenými lesy a křovinami, ve vrcholových
partiích kopce jsou nevyužité pastviny. Pro vrchní etáž s částečně zjílovělou horninou je typický výskyt bílých až světle fialových aragonitových vějířků, složených z jehličkovitých krystalků aragonitu dlouhých až 6 cm. Ložisko je postiženo četnými tektonickými puklinami. Aby se zamezilo
borcení bloků horniny podél tektonických linií, odtěžují se tyto bloky přednostně. Spodní báze geologických zásob byla zjištěna v nadmořské výšce 220 m.
(Simona Kuboušková, 2012)

     

Fotogalerie kamenolomu

Dolánky - Kamenolom (Lysec)


POSLEDNÍ AKTUALIZACE
26.9.2020

Stránky Dálnice D8 & okolí  jsou provozovány
za laskavého přispění společností:

 

 

VRCH LYSEC
KAMENOLOM
LYSEC - DOLÁNKY

Kamenolom je v provozu od roku 1925. Geologické podloží této lokality je tvořeno třetihorními vulkanity, které jsou střídány vrstvami zjílovělé horniny. V kamenolomu převládá bloková a polygonální odlučnost čediče, vyskytuje se ale také odlučnost deskovitá a sloupcovitá.
Všechny typy odlučnosti na sebe plynule navazují. Okolí ložiska je zalesněno smíšenými lesy a křovinami, ve vrcholových
partiích kopce jsou nevyužité pastviny. Pro vrchní etáž s částečně zjílovělou horninou je typický výskyt bílých až světle fialových aragonitových vějířků, složených z jehličkovitých krystalků aragonitu dlouhých až 6 cm. Ložisko je postiženo četnými tektonickými puklinami. Aby se zamezilo
borcení bloků horniny podél tektonických linií, odtěžují se tyto bloky přednostně. Spodní báze geologických zásob byla zjištěna v nadmořské výšce 220 m.
(Simona Kuboušková, 2012)

     

Fotogalerie kamenolomu

Dolánky - Kamenolom (Lysec)

Pokud máte nějaký zajímavý odkaz vztahující se k této lokalitě, prosím pošlete nám ho zde >>>


POSLEDNÍ AKTUALIZACE
20.6.2019

Stránky Dálnice D8 & okolí  jsou provozovány
za laskavého přispění společností: