SESUV U MIKULOVA
745 m

Provoz vlaků z Mostu na Moldavu zastavil sesuv půdy za Mikulovským tunelem "Pod Vitiškou". 14.3.2017 odpoledne došlo k sesuvu půdy nad tratí i pod tratí, čímž se sesunul i násep, koleje jsou ve vzduchu. Prvotní informace hovoří o uzavření trati až do konce roku 2017. Dopravu v úseku Osek město - Moldava zajišťují náhradní autobusy. Později při opravě se zjistilo, že podloží trati je v délce několika stovek metrů nestabilní, takže termín ukončení oprav stát nově zmiňuje jaro 2018. České dráhy však s rychlou opravou úseku v těžce přístupném terénu zjevně příliš nepočítají a na svém webu aktuálně prodlužují výluku až do konce října 2018.

Na jaře 2018 opravy pokračují. Dělníci opravili kromě ujetých kolejí i dva tunely. Proběhla instalace kotev a předepjaté sítě, tato opatření mají zpevnit vlastní těleso náspu. Zhotoveny byly betonové zdi v koruně náspu a opraveno odvodnění. Součástí akce bylo položení nového železničního svršku přes sanované místo. Navíc ještě proběhla výměna starých dřevěných pražců za betonové. V tunelech došlo k opravě provizorního zajištění a na mostě bezprostředně za sesuvem byly vyměněny mostnice.

V neděli 18. listopadu 2018 proběhl na Moldavě tradiční půlmaraton, tentokrát ve spojení s oslavou obnovení vlakového provozu i s připomínkou tradičního lesního skla, které se na Moldavě vyrábělo už ve středověku. Turistům je navíc k dispozici i nové vlakové spojení Ústí nad Labem Teplice na Moldavu, zajišťované moderní jednotkou ČD "Žralok", v roce 2020 už vlaky vyjížděly až z Děčína.

     
     
     
     
     

Posunuté koleje na Moldavské dráze - (03-2017)

Začala oprava trati u Mikulova
(07-2017)

Na Moldavské horské dráze už zase jezdí vlaky, o vánočních svátcích mělo být zpřístupněno nádraží (12-2018)

Historie trati >>>


POSLEDNÍ AKTUALIZACE
26.9.2020

Stránky Dálnice D8 & okolí  jsou provozovány
za laskavého přispění společností: