MYSLIVNA
(
Jägerhaus)
přírodní rezervace

Přírodní rezervace o výměře cca 36 ha na pravém břehu Ohře těsně před Libochovicemi. Vyhlášená byla v roce 1968 k zachování souvislého komplexu mokřadů, lužních lesů a pramenišť v nivě řeky Ohře a k ochraně živočichů vyskytujících se na tomto území. U budov staré myslivny malý park a ozdobné keře okrasné kosodřeviny. Z centra Libochovic sem vede modře značená turistická cesta přes Horku do Chrastína a Peruci.

Přírodní rezervace Myslivna

Plán péče o PR Myslivna

Přírodní rezervace Myslivna - hrady.cz


POSLEDNÍ AKTUALIZACE
11.5.2020

Stránky Dálnice D8 & okolí  jsou provozovány
za laskavého přispění společností: