ŽELEZNIČNÍ
MUZEUM
ZUBRNICE

ŽELEZNIČNÍ
STANICE
Zubrnice - Týniště

Železniční museum bylo otevřeno v květnu 1996. První expozice o historii místní lokálky se nacházela v dřevěném skladišti vedle bývalé nádražní budovy. S menšími úpravami je pro návštěvníky přístupná dodnes a najdete v ní i funkční modelové kolejiště železniční stanice Levín v měřítku 1:45. V současné době se museu nachází už ve všech prostorách bývalého nádraží, včetně několika železničních vagónů. V budově bývalého nádraží si můžete prohlédnout dobovou dopravní kancelář výpravčího, čekárnu pro cestující či místnost o činnosti zdejšího spolku, kterému jsme vděčni za záchranu tratě a nádraží. Koupíte si zde vstupenky, upomínkové předměty i občerstvení a děti se mohou venku vyřádit na malém hřišti. Vedle nádražní budovy si můžete prohlédnout v dřevěném remízku historické drezíny, v železničních vagónech si zase můžete prohlédnout výstavu o osvětlení na železnici a zabezpečovacím zařízení, stejně jako zde najdete mnoho různých drážních exponátů. Na venkovním kolejišti je vystaven i například kolejový jeřáb, výsypný vůz či motorová lokomotiva.

Otevírací doba
30.3. - 28.10.2019
sobota - neděle + st. svátky 10.00 - 17.00
v červenci a srpnu
úterý - neděle 10.00 - 17.00

Od 5.7. do 1.9.2019 můžete do Zubrnic přijet o sobotách a nedělích historickým autobusem z Úštěku.

Historickým autobusem z Úštěku do Zubrnic

Jízdní řád turistické linky T32

Od 30.3. do 28.10.2019 o sobotách, nedělích a st. svátcích jezdí historický motorový vůz na trati Zubrnice - Ústí n.L. (Střekov)

Historickým motorákem do Zubrnic

Jízdní řád turistické linky T3
 

     
     

Železniční muzeum Zubrnice

Průvodce nádražím

Zubrnická museální železnice >>>

Zubrnice >>>

Železniční trať Velké Březno - Verneřice / Úštěk byl slavnostně zprovozněn v roce 1890. V době první republiky byla trať hojně využívána i pro rekreační účely. V období hospodářské krize ve třicátých letech se uvažovalo na úseku z Lovečkovic do Úštěka zastavit provoz. Po odsunu původního německého obyvatelstva po roce 1945 byl skoro zlikvidován místní průmysl, podniky začaly využívat silniční dopravu a tak nákladní doprava na trati klesla na minimum. V sedmdesátých letech už byla jen otázka času, kdy bude trať zrušená. Ještě jí ale stihl proslavit film "Páni kuci", který se zde natáčel (převážně ve stanici Levín). 27.5.1978 po trati naposledy projely motorové vozy a provoz byl tímto definitivně ukončen.


     
     
     
     

Pokud máte nějaký zajímavý odkaz vztahující se k této lokalitě, prosím pošlete nám ho zde >>>


POSLEDNÍ AKTUALIZACE
20.6.2019

Stránky Dálnice D8 & okolí  jsou provozovány
za laskavého přispění společností: