ZUBRNICKÁ
MUSEÁLNÍ
ŽELEZNICE

Zrušená železniční
trať Velké Březno
- Verneřice / Úštěk

Železniční trať z Velkého Března do Verneřic do Úštěka byl slavnostně zprovozněn 11.9.1890. Stavitelem trati byla vídeňská firma Stern a Hafferl.
V době první republiky byla trať hojně využívána i pro rekreační účely. V období hospodářské krize ve třicátých letech se uvažovalo na úseku z Lovečkovic do Úštěka zastavit provoz. Po odsunu původního německého obyvatelstva po roce 1945 byl skoro zlikvidován místní průmysl, podniky začaly využívat silniční dopravu a tak nákladní doprava na trati klesla na minimum. V sedmdesátých letech už byla jen otázka času, kdy bude trať zrušená. Ještě jí ale stihl proslavit film "Páni kluci", který se zde natáčel (převážně ve stanici Levín). 27.5.1978 po trati naposledy projely motorové vozy a provoz byl tímto definitivně ukončen. V letech 1985 - 1988 byl zlikvidován traťový svršek na úseku Lovečkovice - Úštěk (úsek Lovečkovice - Verneřice již v letech 1978 - 1979).
 
Některé drážní budovy však dodnes stojí - například z nádraží v Levíně je rekreační objekt, z nádraží v Lovečkovicích je soukromý domek, ale jeho sousedství opět ožívá díky Zubrnické muzeální železnici, která zde vybudovala spolu s obcí Lovečkovice obecní informační středisko a muzejní expozici v objektu vedle bývalé budovy železniční stanice. Budova horního nádraží v Úštěku dodnes stojí, je opravená a slouží k trvalému bydlení. Na nádraží v Zubrnicích je od roku 1996 železniční museum odhalující návštěvníkům nejen historii zdejší železnice.

Díky nadšencům ze ZMŽ (Zubrnická muzejní železnice) se dnes v sezóně můžou zájemci projet o víkendech a svátcích na části železniční trati mezi Velkým Březnem a Zubrnicemi - dnešní turistická linka Ústeckého kraje T3. Dopravu zde zajišťují historické motorové vozy, které při různých příležitostech doplňují zvláštní vlaky tažené parními lokomotivami. O prázdnínových měsících v roce 2019 přibyla i autobusová linka T32 zajišťující provoz mezi Úštěkem a Zubrnicemi historickým autobusem Škoda 706 RTO.
Cesta k pravidelnému sezónnímu provozu však byla hodně těžká. V roce 1993 vyjelo na trať několik vlaků, které byly doslova narvané turisty. Jneže pak přišlo období, kdy to vypadalo, že se provoz na železnici již nikdy nevrátí. Až v roce 2008 se situace otočila k lepšímu a SŽDC trať ZMŽ konečně prodala. Vypořádáním majetkových poměrů totiž byl podmíněn další provoz na této unikátní železnici. Ze Zubrnické lokálky se stala formálně "vlečka" a to až do Úštěka. Po dlouhých 17 letech dřiny a bojů vyjel koncem října roku 2010 konečně první vlak (M131 Hurvínek) s turisty z Ústí nad Labem až do Zubrnic ......

Zubrnická museální železnice

Zubrnická museální železnice
na facebooku

Příští stanice Lovečkovice

Minimuzeum Lovečkovice >>>

Železniční museum Zubrnice >>>

Úštěk - obě nádraží >>>

Habřina - zastávka >>>

Levín - bývalé nádraží >>>

Lovečkovice - bývalé nádraží >>>

Touchořiny - bývalá zastávka >>>

Zubrnice - nádraží, železniční muzeum >>>

Leština - zastávka >>>

Malé Březno - zastávka >>>

Velké Březno - železniční stanice >>>

Bývalá zastávka Levínské Petrovice >>>

Bývalá zastávka Mukařov >>>

Verneřice - bývalé nádraží >>>

T3 073 Ústí n L Střekov Zubrnice a zpět

"Velký bejček" 423.0145 z Velkého Března
do Zubrnic 22. 9. 2017

Muzejní provoz Velké Březno - Zubrnice
v roce 1993

S párou do Zubrnic v roce 2015

Unikátní zubrnická lokálka (09-2010)

Naposledy vyjela v roce 1978. Nyní je
muzejní železnice zpět (09-2010)

Historie železniční trati Velké Březno - Úštěk

Zubrnická lokálka - dnes už po třiceti letech

Zubrnická železnice - jedinečná technická památka

Historická autobusová linka Zubrnice - Úštěk (07-2019)

Trať 7k Velké Březno - Zubrnice

Železniční trať Lovečkovice - Úštěk

Výprava za pozůstatky tratě Úštěk - Velké Březno

Bývalá žel. trať Velké Březno - Verneřice/ Úštěk

Zrušená železniční trať Velké Březno - Úštěk / Verneřice

Zubrnická lokálka se dočká další obnovy -
na lovečkovické nádraží se vrací koleje (2018)

Tudy jezdili páni kluci. Zubrnickou dráhu
filmaři milovali (04-2019)

Sypání štěrku na obnoveném úseku
ze Zubrnic na Lovečkovice (11-2019)

Reportáž z pořadu POZOR VLAK 81.díl
v čase 12:14 - 19:10 (10-2019)

První osobní vlak na nově 600 metrů opraveném úseku
směr Lovečkovice, který projel tento úsek 10.11.2019

Malá procházka po zrušen trati v úseku
Zubrnice - Lovečkovice na jaře 2019

     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
  
 

Pokud máte nějaký zajímavý odkaz vztahující se k této lokalitě, prosím pošlete nám ho zde >>>


POSLEDNÍ AKTUALIZACE
7.11.2019

Stránky Dálnice D8 & okolí  jsou provozovány
za laskavého přispění společností: