HLAVNÍ STRANA  /  DOPRAVNÍ INFORMACE  /  MÍSTOPIS  /  TURISTICKÉ CÍLE  /  DÁLNICE D8  /  SLUŽBY  / E-SHOP  /  KONTAKT  /  PARKOVÁNÍ TIR V OKOLÍ D8  /  MÉDIA 

DOPRAVNÍ OSVĚTA  /  PŘIDAT AKCI V OKOLÍ D8  /  VTIPNÉ OBRÁZKY Z NAŠEHO FACEBOOKU  /  SMS INFO D8 - JEN DŮLEŽITÉ ZPRÁVY O ZDRŽENÍ NAD 20 MINUT NA DÁLNICI D8 A OKOLÍ

 /  AKCE  /  AKCE SRPEN 2018  /  AKCE ZÁŘÍ 2018  /  AKCE ŘÍJEN 2018  /  AKCE LISTOPAD 2018  /  AKCE PROSINEC 2018  /

Vybraná dopravní omezení a uzavírky v okolí dálnice D8

-------------------------------------------------------------------------------------

silnice I/9 v úseku Obříství - Kly

oprava vozovky

Od 11.6.2018 do 10.4.2019 zdůvodů provádění stavebních prací - výměna živičného krytu a zvýšení životnosti vozovky (stavba I/9 Obříství - Větrušice, DSP, ZDS, IČ, AD I/9") na silnici I/9 je zřízena částečná uzavírka. Práce budou probíhat po etapách - vždy s pracovním místem cca 950 metrů, kde bude provz sveden do jednoho pruhu o minimální šíři 3 metry a řízen kyvadlově semafory. Semaforová souprava automaticky zajistí nastavení tak, aby pružně ragovala a pokrývala denní variace intenzity dopravy, tedy tak, že nastaví maximální propustnost vždy ve směru převládající intenzity dopravy.

-------------------------------------------------------------------------------------

silnice I/13 u Hostomic

sanace utrženého svahu

Na silnici I/13 u Hostomic - od 20.11.2018 do 31.12.2020 převeden provoz do protisměru z důvodů sanace utrženého svahu.

-------------------------------------------------------------------------------------

silnice II/256 mezi obcemi Braňany a Mariánské Radčice

omezení provozu

Omezení provozu od 28.2.2018 do 1.6.2019 z důvodu stavebních prací na napojení nově zbudované komunikace III/2565 Most - Mariánské Radčice na stávající silnici II/256

-------------------------------------------------------------------------------------

 

-------------------------------------------------------------------------------------

silnice I/8 v Teplicích

částečné omezení provozu na okraji TP u Zámecké zahrady

Z důvodu údržby a oprav mostu - křížení silnic I/8 a I/13 poblíž Zámecké zahrady je od 8.8.2018. do 26.5.2021 průjezd zúženými jízdními pruhy.

-------------------------------------------------------------------------------------

silnice III/2427

oprava mostu

Z důvodu prací na rekonstrukce mostu ev.č. 2427-1 na konci obce Klíčany směr Hoštice / Vodochody, je od 19.1.2018. do 30.5.2019 uzavřená silnice III/2427 mezi Obcemi Klíčany a Hoštice. Obousměrně značená objížďka po silnicích II/608, III/0083 a III/24219.

-------------------------------------------------------------------------------------

silnice III/00817 v katastru obce Vchynice

úplná uzavírka v místě prací

Na silnici III/00817 v katastru obce Vchynice uzavřen úsek vozovky od 1.1.2019 do 30.6.2019 z důvodů rekonstrukce opěrné zdi. Obousměrná objížďka značena.

-------------------------------------------------------------------------------------

Omezení provozu pro vozidla
nad 12 t v okolí dálnice D8

-------------------------------------------------------------------------------------

silnice I/13 Děčín ze směru od D8 / Libouchec / Jílové

úplný zákaz vjezdu vozidel nad 12 t do Děčína

Z důvodu dopravně-stavebních prací v Děčíně je od 8.6.2017 do 30.6.2018 úplně zakázán vjezd vozidel nad 12 t (mimo dopravní obsluhu) do města Děčín od čerpací stanice EuroOil v Děčíně - Bynově. Objízdné trasy a upozornění značeny.

-------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------

silnice II/247 v Litoměřicích

úplný zákaz vjezdu vozidel nad 12 t do Litoměřic

Z důvodu omezení tranzitní dopravy přes Litoměřice je od 23.11.2016 do odvolání úplně zakázán vjezd vozidel nad 12 t (mimo dopravní obsluhu) do města Litoměřice od čerpací stanice EuroOil v Žernosecké ulici (za novým mostem Generála Chábery přes Labe) až po kruhový objezd - křižovatka ulic Masarykova, Mrázova, Na Valech. Vjezd těchto vozidel povolen jen za určitých podmínek (nakládka a vykládka). Objízdné trasy a upozornění značeny.

-------------------------------------------------------------------------------------

silnice II/608 v úseku Nová Ves - Račiněves

úplný zákaz vjezdu vozidel nad 12 t v úseku silnice II/608

Z důvodu omezení tranzitní dopravy po silnici II/608 je od 16.11.2017 do odvolání úplně zakázán vjezd vozidel nad 12 t (mimo dopravní obsluhu) v úseku Nová Ves - Račiněves od čerpací stanice Benzina v Nové Vsi (za křižovatkou s I/16) až po kruhový objezd na staré teplické u exitu D8 - 29 Roudnice nad Labem - křižovatka silnic II/608 a II/240. Vjezd těchto vozidel povolen jen za určitých podmínek (nakládka a vykládka). Objízdná trasa po souběžné dálnici D8.

-------------------------------------------------------------------------------------

Alb Albrecht
2015 - 2018
alb@de8.cz
Dopravní informace z Dálnice D8 & okolí

Turistika v okolí Dálnice D8
http://fb.com/dalniceD8.turistika
Poslední aktualizace:  
01.01.2019 - 23.05 hod.