HLAVNÍ STRANA  /  DOPRAVNÍ INFORMACE  /  MÍSTOPIS  /  TURISTICKÉ CÍLE  /  DÁLNICE D8  /  SLUŽBY  / E-SHOP  /  KONTAKT  /  PARKOVÁNÍ TIR V OKOLÍ D8  /  MÉDIA 

DOPRAVNÍ OSVĚTA  /  PŘIDAT AKCI V OKOLÍ D8  /  VTIPNÉ OBRÁZKY Z NAŠEHO FACEBOOKU  /  SMS INFO D8 - JEN DŮLEŽITÉ ZPRÁVY O ZDRŽENÍ NAD 20 MINUT NA DÁLNICI D8 A OKOLÍ

 /  AKCE  /  AKCE SRPEN 2018  /  AKCE ZÁŘÍ 2018  /  AKCE ŘÍJEN 2018  /  AKCE LISTOPAD 2018  /  AKCE PROSINEC 2018  /

Dlouhodobější dopravní omezení a uzavírky na dálnici D8

Opravy dálnice D8 u Prahy pokračují a dostávají se do další fáze. Práce na dálničním mostě na dálnici D8 u Zdib skončily a přesunou se na celou délku opravovaného úseku v km -2,248 - 5,151. Poslední červencový víkend budou realizována dopravní opatření v místě tak, aby v pondělí 30. července mohly začít opravy povrchu vozovky. Práce provádí EUROVIA CS pro ŘSD ČR.

Na konci července skončily práce na dálničním mostě u Zdib. Na silnici I/9 pod tímto mostem se tak vrací běžný obousměrný provoz. Řidiči již budou moci jezdit obousměrně mezi Mělníkem a Zdiby.

Práce se nově ale přesunou na dálnici, a to v celé délce opravovaného 7km úseku mezi km -2,248 - 5,151. Od pátku 27. července večer do neděle 29. července večer bude na místě probíhat montáž dopravního opatření (mobilních betonových svodidel,vodorovné a svislé dopravní značení). Od pondělí 30. července bude provoz v místě veden v polovině dálnice z Prahy na Ústí nad Labem v režimu 2 + 1 + 1 jízdní pruh v opačném směru. „Jakmile bude dopravní opatření v místě funkční, zahájíme frézování stávajícího povrchu dálnice D8 v daném úseku,“ sdělila Iveta Štočková, tisková mluvčí EUROVIA CS.

Kvůli pracím v místě nebude možné ve směru od Ústí nad Labem sjíždět z dálnice na Zdiby a rovněž nebude možné v tomto místě najíždět ve směru na Prahu, a to konkrétně v termínu kolem 2. až  5. srpna. V tomto období bude zároveň odstavena čerpací stanice Mol v km -1,6. Objízdné trasy budou vyznačeny.

„Všechny řidiče prosíme především o dodržování stanovených rychlostí v místě, a to nejen kvůli bezpečnosti své ale hlavně našich pracovníků. Jsme si plně vědomi toho, že dopravní opatření v místě i objízdně trasy mohou způsobit komplikace v dopravě, a proto doporučujeme řidičům, aby si svou cestu do Prahy po D8 naplánovali,“ sdělila Iveta Štočková, tisková mluvčí EUROVIA CS.

V rámci oprav dálnice D8 u Prahy, které začaly v létě 2017, již proběhly práce ve středním dělícím pásu a oprava jednoho dálničního mostu u Zdib. Nyní následuje kompletní oprava povrchu vozovky v celé délce 7km úseku na polovině dálnice vedoucí z Ústí nad Labem do Prahy. V příštím roce proběhne ještě oprava druhého dálničního mostu na D8 u Zdib. Opravy povrchu vozovky v části dálnice z Prahy na Ústí nad Labem proběhly již v roce 2014.

 

 

 

 

 

 

 

 

Vybraná dopravní omezení a uzavírky v okolí dálnice D8

-------------------------------------------------------------------------------------

silnice I/9 v úseku Obříství - Kly

oprava vozovky

Od 11.6.2018 do 10.4.2019 zdůvodů provádění stavebních prací - výměna živičného krytu a zvýšení životnosti vozovky (stavba I/9 Obříství - Větrušice, DSP, ZDS, IČ, AD I/9") na silnici I/9 je zřízena částečná uzavírka. Práce budou probíhat po etapách - vždy s pracovním místem cca 950 metrů, kde bude provz sveden do jednoho pruhu o minimální šíři 3 metry a řízen kyvadlově semafory. Semaforová souprava automaticky zajistí nastavení tak, aby pružně ragovala a pokrývala denní variace intenzity dopravy, tedy tak, že nastaví maximální propustnost vždy ve směru převládající intenzity dopravy.

-------------------------------------------------------------------------------------

silnice III/2474 a III/2478 v Bohušovicích n.O. (okr. Litoměřice)

výstavba kruhového objezdu v Bohušovicích n.O.

Z důvodu výstavby kruhového objezdu na křižovatce ulic Tylova x Masarykova bude tako křižovatka od 14.7. do 31.10.2018 uzavřena pro veškerou dopravu. Objízdná trasa bude značena po místních komunikacích, v trase objízdné trasy bude platit "zákaz zastavení"

-------------------------------------------------------------------------------------

silnice III/24032 v obci Sazená (okr. Kladno)

uzavřený most v obci Sazená

Z důvodu rekonstrukce mostu ev.č. 24032-4 v obci Sazená je tento most od 16.4. do 30.10.2018 uzavřen pro veškerou dopravu. Objízdná trasa přes obce Nová Ves, Hleďsebe,Uhy, Chržín a silnici I/16.

-------------------------------------------------------------------------------------

silnice III/25841 na trase Kojetice - Malečov (okr. Ústí nad Labem)

uzavřená silnice mezi obcemi Kojetice a Malečov

Z důvodu kompletní rekonstrukce mostu je od 5.4. do 31.10. 2018 uzavřen most přes Kojetický potok za obcí Kojetice mezi obcemi Kojetice a Březí (Malečov). Objízdná trasa je stanovena z Ústí po silnici 261 do Svádova, dále pak přes Olešnici a Březí do Malečova
a opačně.

-------------------------------------------------------------------------------------

silnice II/240 ve Velvarech (okr. Kladno)

uzavřený most ve Velvarech

Z důvodu rekonstrukce mostu ev.č. 240-022 ve Velvarech v ulici za Roudnickou branou je tento most od 5.2. do 31.10.2018 uzavřen pro veškerou dopravu. Objízdná trasa přes obce Chržín, Budihostice a Uhy.

-------------------------------------------------------------------------------------

silnice I/16 (okr. Kladno)

uzavřená část vozovky mezi obcemi Vítov a Luníkov

Z důvodu opravy povrchu vozovky mezi obcemi Vítov a Luníkov je silnice I/16 zúžena na jeden jízdní pruh od 4.6. do 25.11.2018 část vozovky - zúžení do jednoho pruhu o šíři min. 3 m, provoz obousměrně řízen světelnou signalizací.

-------------------------------------------------------------------------------------

silnice I/62 mezi obcemi Děčínem a Ústí nad Labem

částečné omezení provozu na silnici I/62

Z důvodu opravy vozovky (drézování a pokládka povrchu) v úsecích Mojžíř - Neštědice, Povrly a Dobkovice bude od 2.8. do 6.10.2018 provoz v těchto úsecích řízen kyvadlově

-------------------------------------------------------------------------------------

 

-------------------------------------------------------------------------------------

silnice I/8 v Teplicích

částečné omezení provozu na okraji TP u Zámecké zahrady

Z důvodu prací na silnici v délce cca 200 m je od 1.5. do 30.9.2018 průjezd zúženými jízdními pruhy.

-------------------------------------------------------------------------------------

silnice I/8 v Teplicích

oprava mostu

Z důvodu prací na údržbě mostu ev.č. 8-053 a1a2 nad Hřbitovní ulicí je od 15.3. do 31.10.2018 provoz převeden obousměrně do protisměru.

-------------------------------------------------------------------------------------

silnice I/30 mezi obcemi Dolní Zálezly a Ústí nad Labem

částečné omezení provozu v délce 8,7 km

Z důvodu opravy vozovky je od 1.8. do 23.10.2018 průjezd zúženými jízdními pruhy.

-------------------------------------------------------------------------------------

dálnice A17 směr Dresden

oprava vozovky na konci dálnice - v napojení na A4

Z důvodu rekonstrukce vozovky počítejte s dopravními omezeními (zúžení) na konci dálnice Dreieck Dresden-West před napojením na A17 a to do 27.10.2018

-------------------------------------------------------------------------------------

silnice I/63 Řehlovice - Bystřany

částečná uzavírka vozovky na I/63

Z důvodu rekonstrukce mostů ev.č.: 63-006-1 a 63-006-2
zúžená vozovka na jeden jízdní pruh v každém směru
od 14.5. do 31.10.2018 kousek

-------------------------------------------------------------------------------------

Mělník

uzavřený most Josefa Straky v Mělníku

Z důvodu rekonstrukce mostu Josefa Strany v ulici K Mostu v Mělníku je tento most od 13.11.2017 do 14.11.2018 uzavřen pro veškerou dopravu. Objízdná trasa značena.

-------------------------------------------------------------------------------------

silnice II/258 v Trmicích (okr. Ústí nad Labem)

uzavřená část Fügnerovy ulice

Z důvodu rekonstrukce kanalizace a vodovodu ve Fügnerově ulici v Trmicích je uzavřena od 23.4. do 31.12.2018 část Fügnerovy ulice. Objízdná trasa značena.

-------------------------------------------------------------------------------------

Omezení provozu pro vozidla
nad 12 t v okolí dálnice D8

-------------------------------------------------------------------------------------

silnice I/13 Děčín ze směru od D8 / Libouchec / Jílové

úplný zákaz vjezdu vozidel nad 12 t do Děčína

Z důvodu dopravně-stavebních prací v Děčíně je od 8.6.2017 do 30.6.2018 úplně zakázán vjezd vozidel nad 12 t (mimo dopravní obsluhu) do města Děčín od čerpací stanice EuroOil v Děčíně - Bynově. Objízdné trasy a upozornění značeny.

-------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------

silnice II/247 v Litoměřicích

úplný zákaz vjezdu vozidel nad 12 t do Litoměřic

Z důvodu omezení tranzitní dopravy přes Litoměřice je od 23.11.2016 do odvolání úplně zakázán vjezd vozidel nad 12 t (mimo dopravní obsluhu) do města Litoměřice od čerpací stanice EuroOil v Žernosecké ulici (za novým mostem Generála Chábery přes Labe) až po kruhový objezd - křižovatka ulic Masarykova, Mrázova, Na Valech. Vjezd těchto vozidel povolen jen za určitých podmínek (nakládka a vykládka). Objízdné trasy a upozornění značeny.

-------------------------------------------------------------------------------------

silnice II/608 v úseku Nová Ves - Račiněves

úplný zákaz vjezdu vozidel nad 12 t v úseku silnice II/608

Z důvodu omezení tranzitní dopravy po silnici II/608 je od 16.11.2017 do odvolání úplně zakázán vjezd vozidel nad 12 t (mimo dopravní obsluhu) v úseku Nová Ves - Račiněves od čerpací stanice Benzina v Nové Vsi (za křižovatkou s I/16) až po kruhový objezd na staré teplické u exitu D8 - 29 Roudnice nad Labem - křižovatka silnic II/608 a II/240. Vjezd těchto vozidel povolen jen za určitých podmínek (nakládka a vykládka). Objízdná trasa po souběžné dálnici D8.

-------------------------------------------------------------------------------------

Alb Albrecht
2015 - 2018
alb@de8.cz
Dopravní informace z Dálnice D8 & okolí                   
http://fb.com/dalniceD8
Turistika v okolí Dálnice D8
http://fb.com/dalniceD8.turistika
 Poslední aktualizace: 17.9.2018 - 14.00 hod.@