Pozor od půlnoci z pátku na sobotu 14.3.2020
zavádí Česká republika kontroly na vnitřních hranicích ČR v reakci na bezprostřední hrozbu pro veřejný pořádek a vnitřní bezpečnost způsobenou rozšířením onemocnění COVID-19 ČR.

Kontroly na hranicích se prodlužují až do 1.4.2020 s možností dalšího prodloužení.Na mapce je přehled hraničních přechodů do SRN v okolí dálnice D8. Z celkem 17 hraničních přechodů bude 14 uzavřeno, 2 budou otevřeny denně od 5 do 23 hodin. Mezi dálnicemi D8 a A17 budou dočasně obnoveny hraniční kontroly na dálnici D8 a to bez časového omezení.

Dne 16.3.2020 ve 23.00 hod. se pro veškerou dopravu uzavře hraniční přechod Jiříkov / Neugersdorf. 17.3.2020 v 5.00 ráno se místo něj otevírá hraniční přechod Rumburk / Neugersdorf na silnici I/9 a to nově nejen pro pendlery, ale i pro nákladní dopravu.

Cca od včerejšího večera (16.3.2020) se už na vjezdu do ČR po dálnici D8 měří teplota v podstatě jen na požádání, pokud se řidič necítí dobře, probíhá kontrola pouze pendlerů a kamiony v podstatě volně projíždí.

Lidé mohou cestovat za hranice pouze os. automobily. Přeshraniční osobní autobusová, vlaková nebo lodní doprava se pozastavuje. Nová opatření se dotknou i mezinárodní osobní letecké dopravy.

Pro všechny cizince z těchto zemí: Čína, Jižní Korea, Írán, Itálie, Španělsko, Rakousko, Německo, Nizozemí, Švýcarsko, Švédsko, Norsko, Belgie, Dánsko, Francie, Velká Británie platí zákaz vstupu do ČR. Od půlnoci z neděle na pondělí, resp. 16.3.2020 v 0.00 hod. se zakazuje vstup cizincům s výjimkou cizinců s trvalým pobytem nebo přechodným pobytem nad 90 dní na území České republiky.

 Pro České občany či cizince, kteří mají trvalý nebo přechodný pobyt v ČR nad 90 dnů platí zákaz cestování do těchto zemí: Čína, Jižní Korea, Írán, Itálie, Španělsko, Rakousko, Německo, Nizozemí, Švýcarsko, Švédsko, Norsko, Belgie, Dánsko, Francie, Velká Británie. Od půlnoci z neděle na pondělí, resp. 16.3.2020 v 0.00 hod. se zakazuje občanům ČR a cizincům s trvalým pobytem nebo přechodným pobytem nad 90 dní v ČR vycestovat z České republiky.
 

Přes hranice budou moci přejíždět lidé zaměstnaní v zahraničí, s místem výkonu práce do 100 km od hranice ČR (vzdušnou čarou), kteří se ale budou muset prokázat potvrzením od zaměstnavatele s vyznačenou vzdáleností pracoviště od českých hranic (tato vzdálenost se neměří od hraničního přechodu, ale vzdušnou čarou.

Podbrobnosti pro tzv. pendlery zde >>>

Hranice ČR bude možné překročit pouze na vybraných hraničních přechodech.

Platí také zákaz přepravy cestujících přes hranice ČR nad 9 osob pro všechny dopravce mezinárodní, silniční, osobní dopravy. Výjimka platí pro řidiče nákladní kamionové dopravy, vlakové čety, piloty letadel a příslušníky záchranářského systému.

Na řidiče kamionů se nevztahují karanténní opatření. Do všech destinací, které byly zmíněny v rámci karantény, je udělena výjimka všem kamionům a jejich řidičům. Je to zcela zásadní pro zásobování České republiky.

Do Česka se mohou vrátit zájezdové autobusy, které jsou na cestě po Evropě. Upozornil však, že pokud byl autobus na cestě v některé ze zemí, které vláda označila za rizikové, bude se na cestující vztahovat dvoutýdenní karanténa.

I.

Zákaz provádění přepravy přes hranice České republiky se nevztahuje na provádění mezinárodní nákladní dopravy zboží, a to ať již vozidly s největší povolenou hmotností přesahující 3,5 tuny jsou-li určeny k přepravě nákladu, nebo vozidly s největší povolenou hmotností nepřesahující 3,5 tuny jsou-li určeny k přepravě nákladu, tzn. musí se jednat o vozidla kategorie N. Pro tyto typy přeprav je však nutné využít pouze povolené hraniční přejezdy. Na tyto typy přeprav se nevztahuje vzdálenostní omezení 100 km od státní hranice.

Při přejezdu hranic je nutné doložit:

a) že se jedná o vozidlo kategorie N (např. technickým průkazem),
b) že jde o přepravu realizovanou v souvislosti s podnikáním dopravce ať již pro cizí nebo vlastní potřebu (např. formou dokladu o nákladu, faktury nebo objednávky)
c) vztah osoby, která řídí vozidlo k dopravci (formou pracovní smlouvy nebo potvrzením pro pracovníky mezinárodní dopravy)
d) výpis z živnostenského rejstříku

II.
Těm dopravcům v mezinárodní silniční osobní dopravě, kteří se nestačí do 00:00 hod. dne 14. 3. 2020 vrátit na území České republiky,
bude po dosažení hranice České republiky umožněno dojet s cestujícími, kteří jsou občany České republiky nebo cizinci s přechodným pobytem nad 90 dnů nebo trvalým pobytem na území České republiky, do cílového místa na území České republiky tím samým dopravním prostředkem jako jednorázovou přepravu v rámci silniční osobní příležitostné dopravy.

III.
Pro cestující z jiného členského státu, kteří zůstanou na území České republiky i po 14. 3. 2020,
je za účelem repatriace těchto cizinců do jejich domovského státu, povolen vjezd prázdného autobusu (s řidičem) na území České republiky.

IV.
Doprovází-li vozidlo s nadrozměrným a nadměrným nákladem doprovodné vozidlo
(např. malé osobní vozidlo), bude na posádku doprovodného vozidla pohlíženo jako na součást tohoto vozidla.

Potvrzení pro pracovníky mezinárodní dopravy

IIV.

Vláda kvůli koronaviru dočasně zrušila nedělní zákaz jízdy kamionů. Opatření má přispět k lepší plynulosti zásobování obchodů.

Oficiální non-stop linka ministerstva dopravy pro řidiče kamionů a dopravce ohledně koronaviru a omezení v dopravě: tel.: 225 131 810 (česky) nebo tel.: 225 131 820 (anglicky)