Od soboty 13.7. od 6.00 ráno do neděle 14.7. do 17.00 bude zcela obousměrně uzavřen podjezd pod dálnicí D8 u Zdib (exit 1). Stavbaři budou odstraňovat mostní skruže na nově budovaném dálničním mostu. Objízdné trasy budu vyznačeny dopravním značením, provoz na dálnici D8 tím ovlivněn nebude.

Omezení u Panenských Břežan, resp. mezi 3 - 5 km obousměrně už je minulostí.

Omezení u Zdib

Na začátku března se na dálnici D8 u Zdib vracejí pracovníci společnosti EUROVIA CS dokončit opravy na 7km úseku dálnice, konkrétně provedli výměnu druhého dálničního mostu u Zdib. Od 1. března budou na dálnici u exitu Zdiby realizována dopravní opatření a od pondělí 4. března začnou práce, které provádí EUROVIA CS pro ŘSD ČR.

Od 1. – 3. března bude v místě mostu u sjezdu na Zdiby realizováno dopravní opatření, kdy provoz na D8 bude v okolí zmíněného mostu v režimu 2+2 převeden z pravé části dálnice na levou. Současně dojde k omezení dopravy na silnici I/9, kdy bude možné místem (podjezdem pod dálnicí D8 ke kruhovému objezdu u zdibské Staré Pošty) projet jen ve směru od Mělníka na Zdiby. V opačném směru bude zapotřebí využít vyznačené objízdné trasy. V pondělí 4. března pak začnou práce na daném mostě. Proběhnou přípravné práce před jeho snesením, konkrétně bude odfrézován povrch a vybudovány pažící stěny. Snášení mostu pak proběhne během 5 dnů od 13. března. Po tuto dobu bude provoz na silnici I/9 oboustranně uzavřen a převeden na objízdné trasy. Následně bude možné místem projíždět opět jednosměrně až do úplného dokončení prací na mostě.

Od středy 13. března ráno bude úplně vyloučen provoz pod dálničním mostem u Zdib na silnici I/9. A v dopoledních hodinách se následně první stroje zakousnou do stávajícího mostu. Bourání mostu a následné uklizení a odvoz suti bude trvat 5 dní, tj. do 17. března, kdy se na silnici I/9 vrátí jednosměrný provoz vedoucí z Mělníka na Zdiby. Od 18.3.2019 bude obnoven jednosměrný provoz ve směru z Mělníka do Zdib.

Objízdně trasy budou vyznačeny. „Všechny řidiče prosíme především o dodržování stanovených rychlostí v místě, a to nejen kvůli bezpečnosti své ale i našich pracovníků. Jsme si plně vědomi toho, že dopravní opatření v místě i objízdně trasy mohou způsobit komplikace v dopravě, a proto doporučujeme řidičům, aby si svou cestu do Prahy po D8 naplánovali".

Od 16. března se začne opravovat i most D8-003 na 3,64 km ve směru na UL/DD mezi Panskými Břežany a Klíčany. Doprava zde bude vedena následovně - v pásu dálnice na Prahu v režimu 2+1, tedy dva zúžené jízdní pruhy směrem do Prahy a za betonovými svodidly pak 1 jízdní pruh směrem na UL. V pásu dálnice na Ústí nad Labem bude veden 1 jízdní pruh ve směru na Ústí nad Labem. Omezení ve směru na Prahu bude tedy mezi 6 -> 3,2 km a ve směru na UL pak mezi 3 -> 5,3 km. Omezení zde bude až do konce července 2019.

Dopravní opatření / omezení bude provedeno pouze v místech prací, nikoliv již na celém 7km úseku. Doprava na dálnici D8 u Zdib bude vedena v režimu 2+2 na polovině dálnice vedoucí z Ústí nad Labem do Prahy. Doprana na dálnici D8 u Panenských Břežan bude vedena v režimu 2+1+1 (větší část dopravy na polovině dálnice vedoucí z Ústí nad Labem do Prahy.

Omezení u exitu Zdiby i u Klíčan s dvěma zúženými jízdními pruhy vedle sebe bude opět přehlídkou arogance některých řidičů, kteří úmyslně ignorují dopravní značení a jedou s vozidlem širším 2,2 metru levým pruhem (šíře se počítá včetně zpětných zrcátek). Jak si jistě všichni pamatujete, tak vloni tato ignorace způsobila několik "lehkých" dopravních nehod, kvůli kterým se vytvářely dlouhé kolony. 

Prosíme, respektujte dopravní značení.

Objízdná trasa jednosměrně uzavřeného podjezdu pod dálnicí D8 u exitu Zdiby pro řidiče přijíždějící buď po staré cestě z Prahy přes Dolní Chabry a Zdiby nebo pro řidiče přijíždějící po staré teplické od Klíčan a jedoucích ve směru na Mělník
Objízdná trasa je vedena od kruhového objezdu ve Zdibech u "Staré pošty" nájezdem na dálnici D8 směr Praha, dále po dálnici D8 do Prahy až k exitu Čakovice / Ďáblice, kde sjedete a najedete zpět do Cínovecké ulice a dále po dálnici D8 dojedete až na exit 1 Zdiby, kde sjedete a odbočíte na Mělník. Osobní vozidla mohou samozřejmě pokračovat i po staré teplické (II/608) až na kruháč u Zdibska, kde mohou odbočit vpravo, přejet po mostě dálnici a přes obec Sedlec najet na silnici I/9, popřípadě až k exitu 9 za Kozomínem či exitu 18 u Nové Vsi a dále na Mělník.


Objízdná trasa obousměrně uzavřeného podjezdu pod dálnicí D8 u exitu Zdiby - pro nákladní dopravu vede objízdná trasa z Mělníka do Prahy po silnici I/16 na exit 18 Nová Ves a odtud po dálnici D8 do Prahy, ve směru do Mělníka pak z Prahy po dálnici na exit 1 Zdiby a zde sjet na I/9 a pokračovat do Mělníka, doporučujeme ale spíše druhou trasu - pokračovat po D8 až na exit 18 Nová Ves a zde sjet na I/16 a po ní pokračovat až do Mělníka. Pro osobní dopravu ve směru z Mělníka po silnici I/9 až do Líbeznic a odtud po silnici II/243 přes Bořanovice a Březiněves na exit Březiněves / Ďáblice, kde se napojíte na Cínoveckou ve směru do centra. V opačném směru pak z Prahy po dálnici na exit 1 Zdiby a zde sjet na I/9 a pokračovat do Mělníka (v případě dopravní špičky pokračovat po D8 až na exit 18 Nová Ves a zde sjet na I/16 a po ní pokračovat až do Mělníka.