Oprava vozovky mezi 83,37 až 92,38 km
(D8 Oprava AB vozovky v km 83,37 — 92,38 P+L a oprava hřebenových MZ mostů ev. č. D8— 135..3 a D8 - 136..1,2)

 

14.7.2019 cca ve 20.30 se začíná stavět omezení v opačném směru ( 2. ETAPA ) - opravovat se začíná pás dálnice vedoucí od hranic se SRN směrem na Prahu. Provoz bude veden v pásu na Německo v režimu 1 + 1.

POZOR MEZI 15.- 28.7.2019 JE UZAVŘEN EXIT 87 PETROVICE - nesjedete zde z dálnice pokud jedete ve směru ze SRN a ani zde nenajedete na dálnici pokud míříte na Prahu.
Objízdná trasa vede 1) po silnici II/248 přes Nakléřov a Vavrvažov na silnici I/13 a dále přes Chlumec na silnici I/30 kde lze na exitu 74 najet na D8 nebo 2) po silnici II/248 do Petrovic a dále po II/258 přes Tisou do Libouchce a dále po I/13 na exit 80, kde lze na jet na dálnici.

Aktuálně je hotová první etapa, tedy pás ve směru na Německo. Provoz je aktuálně veden bez omezení.

Oprava v úseku od hranic se Spolkovou republikou Německo až po 83 km, tedy včetně tunelů Panenská a Libouchec. Bude provedena výměna krytu asfaltobetonové vozovky včetně lokální sanace podkladních vrstev. Na hraničním mostě a mostě přes Rybný potok bude vyměněna obrusná vrstva, dojde k opravě a seřízení stávajících závěrů, výměně poškozených částí a lokálním opravám PKO konstrukce závěrů. Zhotovitelem je opět stavební firma Eurovia CS, se kterou máme na D8 dobré zkušenosti.

Stavební práce a uzavírky jsou rozděleny do 2 etap. Uzavírka pravé strany dálnice vč. exitu 87 Petrovice (sjezd i nájezd), tedy pásu ve směru na Německo, potrvá od 13. května do 16. června. Po tomto datu bude následovat měsíční pauza, můžeme se jen dohadovat, že kvůli očekávané zesílené dopravě zápaďáků k moři (Sasíci, Holaňďané, Dánové, Švédi...) Ve směru na Prahu, kdy bude pro změnu uzavřen exit 87 Petrovice (sjez i nájezd) v opačném směru, začínají opravy 14.července a skončí 18. srpna. V obou směrech bude omezení zkráceno vždy po cca 16 dnech prací na 86,5 km což znamená, že v tunelech se poté bude jezdit bez omezení.

I. etapa - Opravy probíhají v úseku od 83. kilometru (začátek před tunelem Libouchec) po státní hranici s Německem na cca 92,3 km. POZOR - omezení, resp. zúžený jízdní pruh směr Praha začíná už na německé dálnici A17 a to na 43 km u přemostění dálnice před mostem Nasenbachtalbrücke, cca 600 metrů před tunelem Harte, resp. 1,2 km před státní hranicí. Ve směru na Drážďany končí omezení též až na A17, cca 150 metrů před tunelem Harte.

V omezení mezi 83,3 až 92,4 km se bude jezdit v režimu 1+1, tedy pouze v jednom pruhu v každém směru (pendleři znají z častých omezení v tunelech). Tento režim obousměrného provozu skýtá riziko možných dopravních zácp v případě nějaké události (porucha vozidla, nehoda a pod.) Upozorňujeme řidiče nákladní dopravy, že v takovém případě budou muset zůstat na dálnici nebo použít odpovídající hraniční přechod (Hora sv. Šebestiána - silnice I/7 / Reitzenhain - silnice B174 - pozor zákaz vjezdu ADR nebo Rumburk - silnice I/9 / Neugersdorf - silnice S148). Přes hraniční přechod Cínovec / Altenberg mohou nákladní vozidla pouze do 7,5t. Na ostatních přechodech (Moldava / Neurehefeld, Petrovice / Bahratal, Hora sv. Kateřiny - Bradov / Olbernhau, Mníšek / Deutscheinsiedel, Kalek / Rübenau, Český Jiřetín / Deutschgeorgenthal, Hřensko / Schmilka, Dolní Poustevna / Sebnitz a Šluknov - Rožany / Sohland) je provoz vozidel nad 3,5t zakázán.

Hodně řidičů těžkých nákladních vozidel se v případech uzavření dálnice mezi tunely a hranicí s Německem nebo i jen dálničních tunelů Panenská a Libouchec řídí navigací, bohužel většinou tou pro osobní vozidla a vydává se na některou z tras vedoucích po každé straně dálničních tunelů buď přes Nakléřovský průsmyk k exitu 87 či dále do Petrovic na hraniční přechod (zákaz vjezdu vozidel nad 3,5 t) nebo přes Libouchec, Tisou a Petrovice. Obě tyto cesty nejsou vhodná pro nákladní vozidla ať už pro své stoupání či v některých úsecích pro svou šířku. Velice často na těchto trasách kamiony uvíznou nebo se s nimi utrhne krajnice, ve stoupáních jedou krokem a doprava na těchto trasách pak zkolabuje. Zvlášť pak v zimním období je to v tomto hledu přímo katastrofa. Upozorňujeme i na skutečnost, že ač dálnice je zde v provozu již 16 let, stále ještě není vyznačená žádná objížďka pro tyto případy. Proto prosíme řidiče nákladních vozidel nad 3,5 tuny aby tuto skutečnost respektovali a v případě, že se zavčas z médií dozví (*1) o "aktuálním" dopravním problému v tomto opravovaném úseku (ať už nehody či dopravní zácpy), využili jednu ze dvou již popsaných objízdných tras - tj. Hora sv. Šebestiána nebo Rumburk, popřípadě zůstali na dálnici D8. Je možno využít i několik truckparků v okolí dálnice D8 na odstavení vozidla. Nákladní vozidla do 7,5 tuny mohou využít k objetí opravovaného úseku v případě problémů hraniční přechod Cínovec.

(*1) V případě uzavření dálnice, ke kterému s velkou pravděpodobností dojde vždy, když se stane nějaká omezující událost (nehoda, porouchané vozidlo atd.) bude již v Praze na ZPI (černých informačních tabulí) na Pražském okruhu vyznačen dálkový odklon po dálnici D7 na hraniční přechod Hora sv. Šebestiána - silnice I/7 / Reitzenhain - silnice B174.

Výše uvedené datumy se mohou s ohledem na aktuální stav a počasí lehce měnit. Budeme se snažit Vás aktuálně informovat.

Objízdné trasy pro případ uzavření dálnice najdete níže

 

 
 

Jízda v omezení

Jelikož se jedná o omezení v režimu 1 +1, dá se očekávat nárazová tvorba kolon před zúžením do jednoho pruhu. Prosíme, zopakujte si pravidla zipu. Plynulost dopravy spočívá i ve správném zipování, tedy v důsledném a plynulém střídání vozidel v místě zúžení. NE DŘÍVE !!!Nákladní vozidlo se zde považuje na 1 vozidlo, tedy neplatí, že se před kamion v místě zipu (spojení dvou pruhů do jednoho) nacpe 4 - 5 osobáků, čímž se pravý pruh přibrzdí a na oplátku Vám to kamioňáci vrátí tím, že se nalepí těsně na sebe a nepustí Vás před sebe. Pokud jste nedočkaví a budete se snažit zařadit do průběžného pruhu dříve než v místě spojení obou pruhů, vězte, že tím plynulosti dopravy vůbec nepřidáte, naopak způsobíte svým jednáním ještě větší zdržení.

Pokud pojdete v zúžení plynulou rychlostí závislou na rychlosti vozidla před Vámi a zároveň si od něho budete udržovat rozumnou vzdálenost, pojede se Vám mnohem lépe. Vždy mějte na paměti, že pokud budete mít rozumný rozestup, nemusíte v reakci na brzdění vozidla před Vámi hned brzdit, mnohdy stačí jen sundat nohu z plynu. Absolutní chybou je lepit se na vozidlo před sebou. Takovým stylem jízdy vůbec ničeho kladného nedosáhnete, spíše naopak pokud budete nuceni úplně zastavit, hrozí v případě, kdy za Vámi jedou dvě až tři auta stejným stylem, že se vytvoří tzv. fantom kolona ... VÍCE O FAMTOM KOLONÁCH ZDE >>>