V pátek 20.9.2019 ráno by měla být už v plném provozu bez omezení nová kruhová křižovatka
"U Papryčů" na křižovatce Bašť - Měšice / Zdiby - Neratovice

 

Hned dvě akce budou delší dobu trávit řidiče mezi Baští a Měšicemi a na trase Zdiby - Neratovice

(A) Výstavba kruhové křižovatky "U Papryčů" na křižovatce Bašť - Měšice / Zdiby - Neratovice

Výstavba kruhového objezdu v místě častých dopravních nehod na křižovatce silnic I/9 s II/244 a III/0085. Výstavba bude probíhat ve dvou etapách, přičemž v první etapě se bude pracovat ve směru od Neratovic na Prahu (nebude možné odbočení do Baště) a v druhé etapě pak ve směru opačném, kdy nebude možné odbočit směrem k uzavřenému mostu v Měšicích. Provoz bude řízen světelnými signály, v ranní a odpolední špičce pak vyškolenými pracovníky stavební firmy. Objízdná trasa do Bašti bude vedena přes Líbeznice (Mělnická -> Družstevní ul.) do Bašti (Hlavní ulice).

(B) Demolice a výstavba nového mostu přes železniční trať na II/244 v Měšicích

Objízdná trasa je vedena směrem na Hovorčovice, Líbeznice a dále na přivaděč D8. Pozor mezi Líbeznicemi (Měšická ulice) a Měšicemi (Revoluční ulice) bude zákaz vjezdu vozidel nad 3,5 tuny. Z obou stran mostu budou nainstalována betonová svodidla zabraňující průjezdu přes most. Mapku dopravní situace najdete zde >>>