HLAVNÍ STRANA  /  DOPRAVNÍ INFORMACE  /  MÍSTOPIS  /  TURISTICKÉ CÍLE  /  DÁLNICE D8  /  DOPRAVNÍ OSVĚTA  /  PARKOVÁNÍ TIR V OKOLÍ D8

AKCE V OKOLÍ DÁLNICE D8 2019    /   KVĚTEN   -   ČERVEN   -   ČERVENEC   -   SRPEN   -   ZÁŘÍ   -   ŘÍJEN   -   LISTOPAD   -   PROSINEC    /

Hned dvě akce budou delší dobu trávit řidiče mezi Baští a Měšicemi a na trase Zdiby - Neratovice

(A) Výstavba kruhové křižovatky "U Papryčů" na křižovatce Bašť - Měšice / Zdiby - Neratovice

Výstavba kruhového objezdu v místě častých dopravních nehod na křižovatce silnic I/9 s II/244 a III/0085. Výstavba bude probíhat ve dvou etapách, přičemž v první etapě se bude pracovat ve směru od Neratovic na Prahu (nebude možné odbočení do Baště) a v druhé etapě pak ve směru opačném, kdy nebude možné odbočit směrem k uzavřenému mostu v Měšicích. Provoz bude řízen světelnými signály, v ranní a odpolední špičce pak vyškolenými pracovníky stavební firmy. Objízdná trasa do Bašti bude vedena přes Líbeznice (Mělnická -> Družstevní ul.) do Bašti (Hlavní ulice).

(B) Demolice a výstavba nového mostu přes železniční trať na II/244 v Měšicích

Objízdná trasa je vedena směrem na Hovorčovice, Líbeznice a dále na přivaděč D8. Pozor mezi Líbeznicemi (Měšická ulice) a Měšicemi (Revoluční ulice) bude zákaz vjezdu vozidel nad 3,5 tuny. Z obou stran mostu budou nainstalována betonová svodidla zabraňující průjezdu přes most. Mapku dopravní situace najdete zde >>>

 

Alb Albrecht
2015 - 2018
alb@de8.cz
Dopravní informace z Dálnice D8 & okolí

Turistika v okolí Dálnice D8
http://fb.com/dalniceD8.turistika
Poslední aktualizace:  
14.5.2019 - 23.00 hod.