HLAVNÍ STRANA  /  DOPRAVNÍ INFORMACE  /  MÍSTOPIS  /  TURISTICKÉ CÍLE  /  DÁLNICE D8  /  DOPRAVNÍ OSVĚTA  /  PARKOVÁNÍ TIR V OKOLÍ D8

AKCE V OKOLÍ DÁLNICE D8 2019    /   KVĚTEN   -   ČERVEN   -   ČERVENEC   -   SRPEN   -   ZÁŘÍ   -   ŘÍJEN   -   LISTOPAD   -   PROSINEC    /

„I/9 Mělník – Vehlovice
a oprava okružní křižovatky s I/16 u Mounftieldu / Mefritu"

Aktuáně je opět od soboty 3.8.2019 až do 13.8.2019 na kruháči u Moundfieldu řízen provoz světelnou signalizací.
 

Aktuálně se pracuje v úseku od kruhového objezdu u Moutfieldu (ten je aktuálně z části opraven a kyvadlově průjezdný) až po křižovatku se Strážnickou ulicí za plné uzavírky. Objízdná trasa je vedena přes Mlazice po Českolipské ulici.

1.5.2019 začíná oprava v Mělníku zahrnující opravu vozovky mezi okružní křižovatkou s odbočkou do přístavu a okružní křižovatkou u Mefritu / Mountfieldu, dále rekonstrukci okružní křižovatky silnic I/16 a I/9 u Mountfieldu (Mefritu) a části silnice I/9 směr Liběchov v úseku od okružní křižovatky u Mefritu / Mountfieldu po Vehlovice.

Během prací bude provedena výměna asfaltového souvrství 40 000 m2 včetně VDZ + SDZ a obnova odvodňovacích prvků komunikace v celkové délce 2500 m, obnova bezpečnostní vybavení komunikace (svodidla v délce 3000 m, směrové sloupky, lanková zábradlí nad podchody). Dále zřízení nezpevněných krajnic, výstavba nové stacionární protihlukové stěny (90 m2),
výstavba mobilních protihlukových stěn (3000 m2) a na mostech bude provedena výměna elastických mostních závěrů.
A samozřejmě rekonstrukce kruhového objezdu u Mountfieldu / Mefritu.

Pozor, jakmile se změní v době rekonstrukce na I/16 jízdní režim z 1+1 na 2+1, začne zřejmě další akce - zvětšení okružní křižovatky I/16 a II/246 na Cítov. A to zřejmě v červenci až srpnu.

Jezdit se bude kyvadlově řízeně světelnými signály, při větším zdržení bude (neb může být) provoz řízen vyškolenými pracovníky. Při úplné uzavírce bude vyznačena obousměrná objízdná trasa (v ulicích Českolipská a Rumburská).

Jak to bude s nákladní dopravou po celou dobu rekonstrukce je nejisté, zde se informace rozcházejí - někde se píše, že
po dobu rekonstrukce bude Mělník tranzitní kamionové dopravě uzavřen.

 

Celá rekonstrukce je rozdělená do několika etap, které se opět dle různých zdrojů podstatně liší.
Zůstaneme tedy u té poslední, kterou zveřejnilo město Mělník ....

 

1) Vehlovice - Rumburská I.část
V této etapě dojde k realizaci jedné poloviny komunikace. Provoz bude řízen semafory.
Termín první polovina května.

2) Vehlovice - Rumburská II.část
V této etapě dojde k realizaci druhé poloviny komunikace. Provoz bude řízen semafory.
Termín druhá polovina května.

3) Rumburská x Strážnická
V této etapě dojde k úplné uzavírce daného úseku. Provoz bude veden po objízdné trase Českolipskou a Rumburskou ulicí.
Dále bude opravena 1/4 OK Mefrit. Provoz na OK bude řízen semafory (cca 12 dní v průběhu měsíce).
Termín červen.

4) Strážnická x Nad Oborou
V této etapě dojde k úplné uzavírce daného úseku. Provoz bude veden po objízdné trase Českolipskou a Rumburskou ulicí.

5) Nad Oborou x OK Mefrit
V této etapě dojde k úplné uzavírce daného úseku. Provoz bude veden po objízdné trase Českolipskou a Rumburskou ulicí.
Dále bude opravena 1/2 OK Mefrit. Provoz na OK bude řízen semafory (cca 12 dní v průběhu měsíce).
Termín srpen.

 

Navíc by měl být zrekonstruován i úsek o délce cca 250 m mezi okružní křižovatkou - připojení přístavu Mělník a okružní křižovatkou u Mefritu / Mountfieldu.


 

Alb Albrecht
2015 - 2018
alb@de8.cz
Dopravní informace z Dálnice D8 & okolí

Turistika v okolí Dálnice D8
http://fb.com/dalniceD8.turistika
Poslední aktualizace:  
1.6.2019 - 8.00 hod.