Úplná uzavírka II/608 v obci Nové Ouholice
(výstavba nové kanalice v obci Nové Ouholice)

Uzavírka silnice II/608 v Nových Ouholicích je z důvodů menších komplikací při výstavbě kanalizace prodloužená do konce srpna.

Od pondělí 10.6.2019 do 12.8.2019 bude zcela uzavřena pro veškerou dopravu silnice II/608 - stará teplická - v obci Nové Ouholice v úseku mezi Novou Vsí ( křížení s I/16) a Pohořany (křížení s I/16H).

Objízdná trasa je nařízena takto: ze silnice II/608 odb. v mimoúrovňovém křížení silnic I/16 a II/608 na silnici I/16 směr Slaný (tedy odbočit k dálnici kolem Údržby dálnice a Dálniční policie a na kruhovém objezdu jet vlevo směrem na Slaný), dále po silnici I/16, v k.ú. Nové Uhy na křižovatce silnic I/16 a I/16H odb. vlevo (sjet na odbočce Uhy / Velvary a pokračovat na Uhy), dále po I/16H po křižovatku silnic I/16H a II/608 ( přes Uhy a Hleďsebe do Podhořan, kde se najíždí zpět na II/608). Objížďka je obousměrná.