Jak chodit správně po silnici ...

Chodníky jsou z devadesáti devíti procent doménou měst a velkých obcí. Zbytek naší malé země si o chodnících podél silnic může nechat jen zdát. Jenže i zde se pohybují lidé bez volantu či řídítek v ruce, za to mnohdy obtěžkáni nákupními taškami, někdy i s malými dětmi, pohybují se zde jak jednotlivci, tak i celé skupiny ... jednoduše chodci. A je strašně důležité hned na začátku poznamenat, že chodci jsou nejvíce ohroženou skupinou účastníků silničního provozu. A také je třeba poznamenat, že ač si to mnohdy ani neuvědomujeme, i my řidiči se čas od času stáváme chodci. Proto je velice důležité abychom všichni věděli jak se máme jako chodci na silnici chovat a proč.

Vrahovi do očí ...

Úplně prvním pravidlem je, že chodec musí užít chodník nebo stezku pro chodce. Pokud chodník není, nebo je nechůdný, chodí se po levé krajnici nebo při levém okraji vozovky.  A s tímto základním pravidlem má většina chodců stále zjevný problém. Zapomeňme chvíli na "zákony" a podívejme se na to z logiky věci. Jsme lidé a na svět koukáme očima. Když jdeme, vidíme tedy jen před sebe a pokud máme v pořádku tzv. periférní vidění, vnímáme i věci a děj na okraji našeho zorného pole. Co ale neumíme (pokud si tedy neobjednáme z čínského éšopu kšiltovku s postraními zrcátky) je vidět bez otáčení dozadu, tedy za sebe. A to by jedince s pudem sebezáchovy mělo už prvotně nutit, jít po levé straně vozovky. Proč se taky pořád otáčet jestli za mnou něco nejede ne? Je lepší přeci auta vidět přijíždět, pozorovat jejich vyhýbací manévr (tedy v případě, kdy nám je osud nakloněn a nemáme tu smůlu, že zrovna proti nám jede například zdrogovaný řidič s vysloveným zákazem řízení ... zde možná vzniklo pořekadlo "dívat se vrahovi do očí"), vnímat jejich rychlost, velikost, jak daleko jedou od kraje vozovky ...

Druhým pravidlem je, že chodci smějí na silnici jít maximálně dva vedle sebe a v nebezpečných místech, v místech se zvýšeným provozem nebo za snížené viditelnosti, smí jít pouze za sebou.

Třetím pravidlem je, že pokud chodec  nese předmět, jímž by mohl ohrozit ostatní chodce, užije pravé krajnice nebo pravého okraje vozovky, což platí i v případě osoby vedoucí jízdní kolo nebo moped, jímž by ohrozil ostatní chodce na chodníku.

Zatáčky, mosty, svodidla ...

Při chůzi po silnici je též třeba dbát na chůzi v nebezpečných úsecích. Například v zatáčce je třeba počítat s tím, že řidič projíždějícího vozidla pojede více u krajnice, protože nemá do zatáčky dostatečný výhled. Zde bychom měli buď počkat až nepojede žádné vozidlo (toto se doporučuje i na mostech) nebo projít zatáčku po trávníku či terénem, pokud tam nějaký je. V krajním případě je možné po důkladném rozhlédnutí přejít na druhou stranu vozovky a zatáčku projít tudy, následně se opět vrátit na levou stranu vozovky. Velký pozor si musíme dát, pokud třeba zatáčkou či po mostě jednou dvě vozidla proti sobě, to je pak lepší se zastavit co nejvíc u kraje vozovky (pokud není kam uhnout) a pokračovat až po jejich projetí. Někdy se stává, že na naší levé straně vozovky jsou například svodidla, strmý sráz nebo třeba nějaká skála tedy úsek kam bychom v případě potřeby neměli kam uskočit - i zde bývá nejbezpečnější buď počkat až nic nepojede nebo projít nebezpečný úsek po druhé straně vozovky.

Nebezpečí nám též hrojí při průjezdu větších vozidel - autobusů, náklaďáků a podobných vozidel - hrozí zde, že by nás mohl strhnout silný větrný vír, v tomto případě je vždy lepší se zastavit co nejblíže u kraje silnice (pokud není možno jít dále od vozovky) a počkat než vozidlo projede, protože při stání máme větší stabilitu než při chůzi.

Slyšíme? Vidíme?

Dalším důležitým aspektem bezpečné chůze po silnici je naše ostražitost. Dnešní přetechnizovaná doba vrhá do silničního provozu tisíce jedinců, kteří mají při chůzi po vozovce v uších sluchátka s naplno puštěnou hudbou a nemohou tak slyšet přijíždějící auto, troubení a jiné výstrahy. Rovněž "upjatý pohled" na displej mobilníhi telefonu při chůzi zcela zaměstná naší pozornost a vrhá nás do nebezpečí, že si nečeho nevšimneme - například v mírné zatáčce pokračujeme v chůzi rovně přímo pod rozjeté vozidlo, můžeme přehlédnout otevřený kanál, terénní nerovnost, která nás složí na vozovku, třeba přímo pod projíždějící vozidlo a tak dále. Osud je vrtkavý a na každého nezodpovědného si občas dokáže připravit nepěknou nástrahu. Média začaly tento problém nazývat - smartphone zombies. Dokonalým nástrojem nechtěného sebevraha je pak kombinace obou nešvarů - tedy oči upnuté na displej mobilního telefonu a v uších sluchátka s hudbou. Je nutné si uvědomit, že tímto neodpovědným jednáním se nejen dopouštíme přestupku proti silničním pravidlům, ale zároveň ohržujeme všechny řidiče ve vozidlech okolo nás - takový řidič by mohl ve zmatku před kolizí s podobným sebevrahem strhnout vozidlo do protisměru a způsobit ještě větší neštěstí, než by bylo "skolení" nezodpovědného individua.

 

Nesmíme zapomenout ale ani na další nešvary - tedy chůzi ve vozovce pod vlivem omamných a psychotropních látek - takto opojení chodci by na silnici vůbec neměli vstupovat, neboť jejich opilecká chůze může přivodit vážné následky jim samotným nebo jiným lidem a řidičům v silničním provozu.

Zmínku musíme věnovat i mladistvým chodcům, tedy jak dětem bez doprovodu, tak s doprovodem starších osob. Nejbezpečnější variantou chůze dětí nebo s dětmi je úplně se silnici vyhnout a jít nejlépe přírodou. Pokud je to možné, ideální je doprovod dvou dospělých osob - jedna vpředu, druhá vzadu, s dětmi mezi sebou. Pokud děti doprovází jen jedna osoba, je vhodné aby šla jako poslední a měla nad dětmi přehled. Pokud se taková skupinka dostane například na křižovatku, musí se před jejím překonáním všichni shromáždit a přejít jí až všichni najednou. V žádném případě děti nesmí na vozovce hrát jakoukoli hru nebo soutěž, veškeré vnímání dětí se musí soustředit na pohyb a bezpečí na vozovce. Je třeba myslet i na to, že malé dítě může kdykoli bez upozornění změnit směr či rychlost chůze, může se leknout projíždějícího vozidla, může zavrávorat při poryvu větru od projáždějícího nákladního vozidla a ztratit rovnováhu ... V podtatě ze všech úhlů pohledu je pohyb dětí či s dětmi na silnici velmi riskantní a nebezpečné a pokud možno, je vhodné volit jinou trasu či variantu jak se dostat v bodu A do bodu B. Pohyb s dětmi ve vozovce za snížené viditelnosti vyžaduje více než klasické reflexní označení - ideální jsou dětské reflexní vesty, které se dají pořídit ve specializovaných obchodech.

Pokud se pohybujete za snížené viditelnosti na silnici se psem, je třeba myslet i na jeho "reflexní" označení. Pokud se pohybujete ve vozovce s dětským kočárkem, nezapomeňte reflexně označit i ten.

     

Jsme vidět?

Mimo obce a v místech, které nejsou osazeny veřejným osvětlením platí již přes dva roky novela zákona o povinnosti chodce, mít na sobě reflexní prvky. Nejen ve tmě, ale i jakmile se začne šeřit či svítat a to i v době, kdy nejsou znatelné účinky světlometů projíždějících vozidel a při snížené viditelnosti - dešti, sněžení či mlze, stáváme se pro projíždějící řidiče skoro neviditelnou překážkou. Je proto nezbytné nosit na oděvu reflexní prvky. Ostatně nám to i přikazuje novela zákona 361/2000 Sb., o silničním provozu. Jelikož světla blížících se vozidel míří na naše tělo od pasu dolů, je třeba umístit například reflexní pásky na místa která jsou od pasu dolů a navíc se nejvíc pohybují, například, kotníky, zápěstí, kolena. Přichytit reflexní pásek třeba na batoh je zcela nedostačující. Ideálním doplňkem je malá baterka s možností přepínámí červeného a bílého světla. Určitě dbejte i na barvu vašeho oblečení, zejména kalhot - černá, modrá či tmavě červená jsou krajně nevhodné, jsou pro řidiče nejméně vidět. Musíme udělat vše proto aby si nás řidič blížícího se vozidla včas všiml a mohl se nám bezpečně vyhnout. Tedy aby nás zpozoroval na vzdálenost minimálně dvěstě metrů a to z důvodu jeho reakce - mnohdy trvá dvě až tři vteřiny než si nás jako překážku uvědomí a za tu dobu ujede s vozidlem docela velkou vzdálenost. Navíc ne vždy je třeba jasná noc, může pršet, být mlha - kombinací počasí a světelných podmínek je velké množství. Není třeba chodit hned v reflexní vestě, i když mnoha lidem by určitě mohla zachránit v takových případech život.

Reflexní prvky mohou zachránit zdraví i život chodcům  i ve městech a obcích - řidič si nás včas všimne když jdeme po okraji vozovky, včas si nás všimne i v případě kdy přecházíme silnici nebo čekáme u přechodu pro chodce. Ano, to "vcas" a "všimne" jsou též slova do pranice, ale musíme předpokládat, že projíždějící řidič se věnuje řízení a ne mobilnímu telefonu. V opačném případě totiž může mít chodec na zádech klidně světelnou šipku a je mu to prd platný.

Přednosti a zákazy ...

A jak je to s předností chodců? Například na přechodu pro chodce chodec nemá v žádném případě absolutní přednost. Vždy, než vstoupí na přechod, je povinnen navázat s řidičem blížícího se vozidla minimálně oční kontakt - tedy ujistit se, že ho řidič vidí a že ho hodlá pustit. Ze strany řidiče jde většinou o znamení - kupříkladu pohybu rukou, probliknutí světly, zpomalováním a zastavením. Pokud si nejste jisti, že Vás řidič zaregistroval a že Vás opravdu pouští, nikdy, opravdu nikdy na přechod nevstupujte. Jsou situace, kdy Vás řidič i tam nemusí pustit, třeba když Vás zaregistruje na takovou vzdálenost, kdy už nemůže bezpečně zastavit, což znamená, že nemusí dobrzdit a už ležíte pod koly nebo v případě, kdy by musel prudce zabrzdit a ohrozil by tím další vozidla jedoucí za ním. Stává se, hlavně na dvouproudých komunikacích, že žeden řidič před přechodem zastavuje a zároveň troubí. Dává tím totiž znamení rychle se blížícímu vozidlu v druhém pruhu, že pouští chodce a že by měl okamžitě zastavit a zárověň i chodci aby byl ostražitý a na přechod zatím nevstupoval. Z minulosti známe spousty případů, kdy jeden řidič zastavil a druhý ne a neštěstí bylo na světě. Proto je naprosto nezbytné, aby chodci při přecházení věděli jak se mají chovat. Jak ukázal nedávný případ z pražské Hostivaři, obezřetnost je na místě i v případě, že přecházíte na přechodu řízeným světlenými. Vždy je třeba se rozhlédnout, zda všichni řidiči zaregistrovai, že mají červenou.
Pro přecházení silnice platí ještě jedno důležité pravidlo -
je-li blíže než 50m křižovatka s řízeným provozem, přechod pro chodce, místo pro přecházení vozovky, nadchod nebo podchod vyznačený dopravní značkou, je povinen jej chodec použít.

Mimo vyznačené přechody nemá chodec přednost před projíždějícími vozidly a pokud chce silnici přejít, musí tak učinit jen kolmo k její ose.

Důležité upozornění - vozidla s právem přednosti v jízdě (záchranná služba, hasiči, policie - pozor, nemusí použít sirénu, stačí když mudou přerušovaně modře blikat ...) a tramvaje, ty mají vždy přednost. Přednost ostatních vozidel, cyklistů, vlaků a dalších účastníků silničního provozu je řízen dopravními značkami, semafory, pravidly silničního provozu a pokyny příslušníků Policie a osob s právem řídit silniční provoz.

A nesmíme zapomenout ani na zákazy vstupu chodců, které platí pro dálnice, silnice pro motorová vozidla a místa označená značkou Patří sem tunely nebo například cyklostezky, kde výjimku tvoří chodec, který jede na kolečkových bruslích, skateboardu, koloběžce, lyžích, samozřejmě pokud neohrozí ostatní chodce.

Skupiny chodců ...

V případě organizovaného útvaru / skupiny chodců jako  například školní výlet, průvod, příslušníky bezpečnostních složek a pod. platí, že může jít po chodníku, maximálně ve dvojstupu a jen tehdy, pokud neomezí ostatní chodce. Pokud by chodce omezil, musí útvar jít po silnici - po pravé straně jako vozidla. Navíc vedoucí této skupiny je oprávněn při přecházení silnici zastavovat vozidla.

Závěrem je třeba ještě konstatovat, že podle statistik umírá nejvíce chodců právě za snížené viditelnosti v posledních třech měsících roku. Je tedy nanejvýš důležité, dodržovat pravidla silničního provozu chodci. Jedině tak se dá docílit jejich bezpečnému pohybu po našich silnicích.

Alb Albrecht I 2018

Přečtěte si také ...

Jak je to s dálničními poplatky na D8?

Odstavené vozidlo na dálnici

Omezení jízd nákladních vozidel v České republice

Seznamte se ... Trojúhelník!

Víte co má obsahovat podle zákona povinná výbava automobilu?

Patníky ... sorry, vlastně "směrové sloupky"

Jízda v omezení aneb jak nevytvořit svým stylem jízdy kolonu

Kudy objet uzavřenou dálnici u hranic?

Umíte správně najet na dálnici ???

Leváci ... aneb jízda levým pruhem

Jak chodit správně po silnici ...

Jízda v omezení aneb jak vznikají kolony

Řidiči ve věku nad 65 let za volantem

Malé zamyšlení nad billboardy