Řidiči ve věku nad 65 let za volantem

Od dob, kdy na našich silnicích začaly jezdit automobily, se v silničním provozu pohybují řidiči v důchodovém věku. Nejdřív jich byla jen hrstka, s postupem času a modernější technikou jich zcela logicky začalo přibývat. Jak už to tak v životě bývá, s přibývajícím věkem se u člověka začínají projevovat známky stárnutí. A to jak fyzické tak duševní. V důchodovém věku jsou proto v naší zemi uzákoněny povinné lékařské prohlídky. A právě nim se budeme dnes krátce věnovat.

Ze statistik vyplývá, že každým rokem stoupá přibližně o jedno procento podíl seniorů ve věku nad 65 let na na vzniku dopravních nehod. Tak jako je to se vším, nelze házet všechny seniory v tomto věku do jednoho pytle. Každý z nás se setkal s babičkou nebo dědečkem, kteří křečovitě svírajíc volant, uhání rychlostí blížící se 40 km/h v čele kolony na silnici I. třídy. Stejně tak každého z nás již xkrát předjel senior v naleštěným sporťáku uhánějícím vysoko nad povolený rychlostní limit.

 Před rokem jsem byl i já poškozeným účastníkem dopravní nehody, na jejímž počátku byl senior - s vyho-zenou levou směrovkou si najel před křižovatkou co nejblíže ke středové čáře a pak zničeho nic prudce zahnul doprava - zatímco já jsem stihnul před střetem svůj vůz zastavit, mladý řidič za mnou, který se zřejmě nevěnoval plně řízení a navíc o něčem takovém, jako jsou bezpečné rozestupy, zřejmě slyšel naposledy v autoškole.

Všichni stárneme, ale dá se říci, že každý trošku jinak a jiným tempem. Zrak, sluch, postřeh, celkový fyzický i psychický stav - to vše se vyšetřuje při povinných prohlídkách řidičů - seniorů. První tzv. povinná prohlídka je v 65 letech, druhá v 68 letech a pak každé dva roky. Každý senior pak musí mít u sebe při řízení vozidla povinně osvědčení o zdravotní způsobilosti a schopnosti řídit vystavené lékařem. Pokud ho zastaví policejní hlídka a řidič jí u sebe nemá, vystavuje se postihu až 2000 Kč a v případě, že na povinné lékařské prohlídce vůbec nebyl, může být postih až 10 tisíc korun, 5 trestných bodů a případně i zákaz řízení na šest měsíců až jeden rok. Kdyby navíc zavinil dopravní nehodu a neměl u sebe lékařské potvrzení k řízení motorových vozidel, vystavuje se nebezpečí, že bude muset způsobenou škodu sám zaplatit.

 

Uvedené termíny zdravotních prohlídek se ale liší pro držitele řidičského právnění C, C1, D, D1 i těch z těchto skupin, které tato vozidla řídí jen rekreačně. Ti musí ve věku do 50 let absolovovat prohlídku jednou za dva roky a po padesátce pak každý rok. Nemusí však u sebe žádné potvrzení vozit. Dokument o lékařské prohlídce a psycho-testech však musí být uložen u jejich zaměstnavatele, v případě soukromníka pak doma (v sídle firmy).

V dnešní době jsou senioři nuceni stále častěji usedat za volant. Ať už ti, kteří žijí mimo města, protože na mnoha místech se rušily ordinace lékařů, obchody s potravinami, pošty, senioři tedy musí dojíždět do měst, musí nakupovat léky a pod., tak ti, kteří ve městech žijí - ti usedají za volanty svých automobilů většinou proto, že se potřebují i s věcmi dopravit na své chaty, chalupy, navštívit své děti a vnoučata a jednou týdně třeba zajet na velký nákup do supermarketu. A někteří z nich bohužel mívají problémy - ať už je to častá nepozornost, přehlédnutí dopravního značení, nedání přednosti v jízdě, neodhadnutí prostoru kolem vozidla a pod., tak se velice často přidávají i zdravotní problémy - otáčení hlavou při pohledu do zrcátek, křeče do nohou, rukou, problémy s viděním a sluchem, které jim připadají normální ... to vše čas od času vyústí v dopravní kolizi. A ne vždy bez újmy na zdraví nebo životu. Důchodci prostě jezdit potřebují a pro ty, kteří žijí na vesnicích je auto většinou jediné spojení s civilizací. Probléme je i to, že ostatní řidiči neberou na tuto skupinu řidičů často vůbec ohledy a mnohdy je nutí svojí agresivní jízdou zrychlit, což často vede i velkým neštěstím.

 

Doktoři se ale mezi sebou názorově rozcházejí v tom, zda by se měly povinné lékařské prohlídky u řidičů - seniorů zmírnit, protože ve srovnání s okolními státy jsou totiž poměrně mírné nebo naopak zpřísnit, což podporují i dopravní experti. Naproti tomu ministerstvo dopravy zastává názor, že prohlídky jsou dostačující a bavit se o tom bude až když se ukáže, že tento systém nefunguje. Neopomenout nejde ani fakt, že zpřísnění by z psy-chologického hlediska mohlo na řidiče-seniory působit jako vzkaz, že už patří do starého železa. Je zde ale potřeba vzít v úvahu i dost důležitý fakt, že většina řidičů - seniorů, skládala řidičské zkoušky už hodně dávno, někteří dokonce ještě v době poválečné dělnické republiky a mnohdy jejich znalost dopravních předpisů neodpovídá současnosti a odpovědné instituce toto vůbec neřeší. Možná by pomohla nějaká forma vzdělávání řidičů v důchodovém věku a třeba i nějaký druh označení vozidel řízenými osobami v důchodovém věku - začátečníci si také často označují svůj vůz samolepkou začátečník, tak by mohla vzniknout i nějaká alternativa pro řidiče v důchodovém věku.

Na závěr je potřeba říci, že s řidiči v seniorském věku se budeme setkávat stále a na našich silnicích jich bude každým rokem v této moderní době přibývat. Je jen na nás všech jak se s touto skutečností popasujeme. Vždy však platí jen jedno jediné pravidlo - pokud budeme všichni jezdit podle pravidel a navzájem se k sobě chovat slušně a ohleduplně, bude se nám všem, bez rozdílu věku, jezdit o mnoho lépe.

Alb Albrecht I 2018

Přečtěte si také ...

Jak je to s dálničními poplatky na D8?

Odstavené vozidlo na dálnici

Omezení jízd nákladních vozidel v České republice

Seznamte se ... Trojúhelník!

Víte co má obsahovat podle zákona povinná výbava automobilu?

Patníky ... sorry, vlastně "směrové sloupky"

Jízda v omezení aneb jak nevytvořit svým stylem jízdy kolonu

Kudy objet uzavřenou dálnici u hranic?

Umíte správně najet na dálnici ???

Leváci ... aneb jízda levým pruhem

Jak chodit správně po silnici ...

Jízda v omezení aneb jak vznikají kolony

Řidiči ve věku nad 65 let za volantem

Malé zamyšlení nad billboardy