Umíte správně najet na dálnici ???

(Nejen) čeští řidiči neumí najíždět správně na dálnici, o čemž se můžete denně přesvědčit, když jedete pravým pruhem kolem dálničního připojovacího pruhu, do kterého zrovna najelo jiné vozidlo mířící na dálnici a najednou šup, aniž by jeho řidič zrychlil a využil celou délku připojovacího pruhu, šoupne to z připojovacího pruhu přímo před vás a vy musíte rychle brzdit nebo vybočit do levého pruhu, abyste zabránili střetu. V tomto případě je si třeba uvědomit, že auto které se připojuje na dálnici nemá přednost. Jeho řidič je povinen využít celou délku připojovacího pruhu k vyvinutí dostatečné rychlosti, zpravidla minimálně 80-90 km/h nebo rychlostí přibližně v tu chvíli nejpomalejších vozidel v průběžném pruhu (třeba nákladních vozidel) a zařadit se do průběžného pruhu až na konci připojovacího pruhu. Pozor, při najíždění na dálnici, tedy zařazování se do průběžného pruhu, nesmíte v žádném případě ohrozit ostatní vozidla. Pokud se na konci připojovacího pruhu nestačíte zařadit nebo nemáte dostatečnou rychlost pro zařazení, pokračujte raději dále po krajnici - je to lepší než zavinit krizovou situaci či nehodu. A vždy nezapomeňte dát pozor na tzv. "mrtvý úhel", tedy vozidlo jedoucí souběžně s Vámi, které ale ve zpětném zrcátku nevidíte a vždy dávejte znamení o změně směru jízdy. Pokud nastane případ, kdy se v daném okamžiku prostě nelze na dálnici z připojovacího pruhu bezpečně zařadit (tedy v případě, že nepokračuje dále odstavným pruhem), musí vozidlo najíždějící na dálnici prostě počkat na konci připojovacího pruhu do doby než se vytvoří dostatečná mezera, aby se třeba i z nuly bezpečně rozjelo a zařadilo do průběžného pruhu.

Další nebezpečné situace vznikají na úrovních nájezdů na dálnici i v průběžném a rychlém pruhu. Pokud přijíždíte k nájezdu na dálnici pravým pruhem a snažíte se být takzvaně ohleduplní, v žádném případě nesmíte ohrozit vozidla jedoucí v levém pruhu tím, že do něj rychle přejedete a umožníte vozidlům z připojovacího pruhu najet do průběžného pruhu. Znovu je třeba tedy zopakovat - vozidla najíždějící na dálnici nemají přednost. Například jinde v Evropě se tento nešvar snaží řešit tím, že mezi pravým (průběžným) a levým pruhem je v místě nájezdů na dálnici plná čára. Ovšem ani to nebývá spolehlivým řešením, kterým je jen a pouze důsledné dodržování pravidel silničního provozu, zejména pak dodržování bezpečné vzdálenosti a správného najetí na dálnici.

     

Často se setkáte i se situací, kdy se třeba ve městech na silnicích pro motorová vozidla vytvoří kolona, která stojí v místě kde na ní najíždějí na nájezdu auta. Najíždějící vozidla pak stojí po celé délce připojovacího pruhu a většinou se jejich řidičům nechce čekat než dojedou na konec pruhu aby na ně přišla řada se zařadit a snaží se zařadit hned, čímž mnohdy ještě víc zdržují plynulost dopravy. I zde by měli řidiči připojujících se vozidel dojet až na konec připojovacího pruhu a zde se v rámci možností plynule zařadit. Vynucování si místa pro zařazení do průběžného pruhu je bezohledností. Zde je však třeba i připomenout, že pokud se jedná o zcela nehybnou či pomalu jedoucí kolonu, ve které je vytvořená záchranná ulička, nesmíte koridor pro záchranáře nijak blokovat.

Na závěr je ještě podotknout, že všichni řidiči prošli v autoškole závěrečnou zkouškou a je tedy na místě si položit otázku, proč se velká část z nich při nájezdu na dálnici nechová podle pravidel? Je to tím, že si už z autoškoly toho moc nepamatují? Nebo je to tím, že se permanentně nevěnují řízení? A nebo na to prostě z vysoka kašlou, protože spěchají nebo je nějaká pokuta nepoloží? Kolik z Vás řidičů si uvědomuje, že po dálnici jezdí i auta s maminkami a dětmi, řidiči v důchodovém věku, řidiči začátečníci ... Kolik ještě bude muset zaskřípět plechů, polámat se kostí a vyhasnout životů, než si valná většina řidičů uvědomí, že auto je sice dobrý služebník, ale zároveň zlá zbraň, jejíž nesprávné používání může mít tragické následky? Prosím, zamyslete se každý sám nad sebou a zkuste si uvědomit co děláte v tomto případě špatně.

Přečtěte si také ...

Jak je to s dálničními poplatky na D8?

Odstavené vozidlo na dálnici

Omezení jízd nákladních vozidel v České republice

Seznamte se ... Trojúhelník!

Víte co má obsahovat podle zákona povinná výbava automobilu?

Patníky ... sorry, vlastně "směrové sloupky"

Jízda v omezení aneb jak nevytvořit svým stylem jízdy kolonu

Kudy objet uzavřenou dálnici u hranic?

Umíte správně najet na dálnici ???

Leváci ... aneb jízda levým pruhem

Jak chodit správně po silnici ...

Jízda v omezení aneb jak vznikají kolony

Řidiči ve věku nad 65 let za volantem

Malé zamyšlení nad billboardy