Jízda v omezení aneb jak
nevytvořit svým stylem jízdy kolonu

Před začátkem omezení sledovat dopravní značení a nezmatkovat - ve většině případů jde jen o zúžení dvou jízdních pruhů nebo jejich rozdělení (každý v jiném pásu dálnice).
V případě rozdělení do dvou samostatných pruhů je lepší se zařadit do pravého pruhu (může zde být sjezd z dálnice, na který se z levého pruhu dostat nelze) a samozřejmě i respektovat zákazové značky.

Pozor vždy na dopravní značení před omezením, které jasně zakazuje určitým vozidlům vjezd do levého pruhu.

Během nájezdu do omezení a jízdy v omezení je třeba bezpodmínečně dodržovat stále stejné rozestupy ideálně na 3-5 aut (v případě rozdělení do samostatných pruhů Vám tam stejně nikdo nevjede), konstantní rychlost, pokud to situace dovoluje, tak nejlépe max. povolenou, nezpomalovat, nezrychlovat, hlídat si provoz před sebou (nejlépe pokud máte výhled pozorovat vozidla 4 - 5 aut před Vámi), vyvarujete se tak nutnosti prudkého brzdění. Je důležité si též hlídat si auto za sebou - pokud se přiblíží na takovou vzdálenost, že máte pocit, že Vás začne tlačit, nezpomalujte, neťukejte na brzdu, raději řidiče za sebou upozorněte na tuto skutečnost okamžitým zapnutím varovných světel. Tato světla použijte ihned i v případě, že zpozorujete náhlé zpomalení či zastavení provozu před Vaším vozem, řidič vozidla za Vámi nemusí být tak prozíravý či pozorný. Za jízdy v omezení (i při velmi pomalé jízdě) se vyvarujte používání mobilního telefonu a vždy se věnujte výhradně řízení vozu a situaci na silnici kolem vašeho vozu. I takové "zamilované" políbení od Vaší partnerky či prachobyčejné rozbalování bagety Vás může za jízdy natolik rozhodit, že skončíte v kufru automobilu před Vámi a za Vámi pak kolona až do nevidím.

Nepodceňujte ani zákazové značky omezující vjezd vozidel s určitou maximální šířkou do levého pruhu omezení. Důležité je vědět, že tento rozměr se počítá včetně nesklopených zpětných zrcátek. Nejčastějším bývá zákaz pro vozidla s šíří nad 2,0 a 2,2 metru. Patří sem většina dodávkových vozů a i některé SUV. Řidiči často tento zákaz nerespektují a kvůli tomu vznikají často situace, které vyústí buď v brzdění provozu nebo v dopravní nehodu. Řidiči takových vozidel si mnohdy říkají - tam se vejdu, jenže už nepočítají se skutečností, že nákladní vozidlo, které právě předjíždějí může zničehonic náhle vybočit jejich směrem - řidič se třeba vyhýbá díře a i když z jeho pohledu jde o minimální úhybný manévr, řidič dodávky to vyhodnotí jinak a dojde ke kolizi - většinou nejprve se svodidly po levé straně, následně pak s levým bokem náklaďáku. Může se to stát i naopak a mnohdy pak řidič kamionu s i vozem končí mimo dálnici. Přesně taková situace může nastat i když nákladní vozidlo chce předjet např. nezkušený řidič. Zde to naštěstí ale většinou končí tak, že jednu, dvě minuty jede v levém pruhu za úrovní zadní části náklaďáku a nakonec to vzdá a zařadí se zpět do pravého pruhu. Zbytečně za ním, ale narůstá nevraživost ostatních řidičů.

Pokud není omezení řešeno dvěma oddělenými jízdními pruhy, platí zde stejně jako na zbytku dálnice či silnici pro motorová vozidla, pravidlo jízdy vpravo. Samozřejmě zde platí také další pravidla - například souběžná jízda. Pokud máte "problém" s jízdou v levém úzkém pruhu omezení, tedy při předjíždění či souběžné jízdě, je třeba jet pravým pruhem - není pravda, že pravý pruh je vyhrazen pouze pro nákladní vozidla. Je však důležité respektovat rychlost jízdy nákladních vozidel a rozestupy - nákladní vozidla váží několikanásobně víc než Vaše osobní auto, navíc vy nemáte kalibrovaný ukazatel rychlosti jízdy, oni ano.

V některých omezeních, kde se jezdí dvěma velmi úzkými pruhy a je tedy velmi velké riziko kolize, se objevuje i dodatková značka, která řidičům doporučuje (nepřikazuje) tzv. střídavou jízdu, která dává řidičům návod, jak toto úzké místo překonat - tedy jet střídavě tak, aby každé vozidlo mělo vedle sebe v jízdním pruhu volné místo.

Dodržování již výše zmíněného chování dosti velkou měrou napomáhá k plynulosti dopravy v úsecích, kde se opravuje dálnice. Vždy se snažte chovat dle těchto obecných doporučení. Plynulá jízda je absolutní základ ! Mějte na paměti, že každé provinění vůči těmto pravidlům, může mít za následek zpomalení či zastavení dopravy. Ano, přesně to znáte - jedete v omezení a najednou se provoz zastaví, než se kolona dá do pohybu, pár minut si nehybně postojíte a po rozjetí se marně poohlížíte po jejích příčinách. K vytvoření takovéto kolony v omezení bohatě stačí pár jedinců, kteří spěchají - kličkují z pruhu do pruhu, lepí se na vozy před sebou a pak musí prudce brzdit ... ale nejsou to jen oni, dost často bývají viníky pomalého provozu i řidiči nezkušení či v důchodovém věku. O nich jsme již ale na našem webu psali.
Pokud Vás postihne při jízdě v omezení nějaký technický problém (závada na voze, prázdná nádrž, defekt, začnete vařit ....), snažte se, pokud to vozidlo dovolí, dojet mimo omezení. Je jasné, že to nejde vždy, navíc délka omezení se může lišit od pár stovek metrů po několik kilometrů, ale vždy je mít na paměti v první řadě bezpečnost svou a osádky vozu. Vyplatí se například kvůli defektu pneumatiky a záchraně disku, riskovat své životy? Pokud Vám toto situace či stav vozidla nedovolí, zajeďte co nejvíce k okraji vozovky, abyste pokud možno uvolnili dostatečný průjezd ostatním vozidlům, oblékněte si výstražnou vestu, označte vozidlo v dostatečné vzdálenosti výstražným trojúhelníkem a ihned volejte Policii ČR (158) nebo asistenci ŘSD (800 280 281) a upozorněte je, že tvoříte překážku v silničním provozu. Nezapomeňte ihned poté na bezpečnost osádky vozu - reflexní vesty, vyčkání pomoci na bezpečném místě (např. za svodidly, pokud zde jsou a situace to dovolí, lze také požádat kolem jedoucí řidiče, zda by Vaše spolujezdce neodvezli z místa na nejbližší čerpací stanici atd.)

Můžete se stát v omezení i účastníky dopravní nehody. I v tomto případě musíte doržet již zmíněný postup - vesta, trojúhelník, oznámení policii / ŘSD. Pokud nejde o nehodu se zraněním či s nepojízdnými vozidly, vždy je dobré si na místě vyjasnit / dohodnout se, kdo je viníkem nehody, situaci nafotit a pokud je to možné (jedná se třeba jen škrábnutí či menší ťukanec, kdy vozidla zůstávají v pojízdném stavu), odjet z omezení k nejbližší čerpací stanici či parkoviště a tam vše vyřešit, sepsat, počkat na policii. Nezapomeňte na tuto skutečnost pokud voláte policii, upozornit. Není totiž vůbec potřeba kvůli malé nehodě zablokovat dálnici na delší dobu.

Nikdy nevíte, kdy se můžete dostat do již zmiňovaných situací či se jen stát "obětí" kolony. Proto je vždy dobré na cestu vyrážet připraveni i na takovéto situace - mějte ve vozidle zásobu vody, malou svačinu, podle počasí třeba deku, zimní bundu, pláštěnku ... osud přeje připraveným ;-) Ale to už je o každém z nás, někdo totiž vozíme i lopatku, pytlík s pískem, hasící přístroj ....

Věřte, že pokud se nejen Vy, budete těmito doporučeními řídit, bude cesta přes omezení mnohem příjemnější a hlavně rychlejší. Většina těch dlouhých omezení není delších jak deset kilometrů. A pokud se vrátíte na skok do školních lavic, spočítáte si, jaký bude časový rozdíl v případě, že omezení projedete rychlostí 60 a 80 km/h a že vlastně ani za to nestojí se někam cpát a ostatním nebezpečně dýchat na krk.

Velký pozor si dejte na značku upozorňující na zákaz vjezdu nákladních automobilů. Záleží totiž velmi na tom, zda je či není opatřena tonáží. Pokud není opatřena samolepkou či dodatkovou tabulkou s tonáží, platí tento zákaz pro všechna vozidla, jež mají v TP uvedeno "nákladní automobil". Takže pokud máte třeba osobák v kategorii N1 a způsobíte v pruhu, kde tento zákaz platí nehodu, je to pro Vás o to bolestivější ....

Alb Albrecht I 2018

Přečtěte si také ...

Jak je to s dálničními poplatky na D8?

Odstavené vozidlo na dálnici

Omezení jízd nákladních vozidel v České republice

Seznamte se ... Trojúhelník!

Víte co má obsahovat podle zákona povinná výbava automobilu?

Patníky ... sorry, vlastně "směrové sloupky"

Jízda v omezení aneb jak nevytvořit svým stylem jízdy kolonu

Kudy objet uzavřenou dálnici u hranic?

Umíte správně najet na dálnici ???

Leváci ... aneb jízda levým pruhem

Jak chodit správně po silnici ...

Jízda v omezení aneb jak vznikají kolony

Řidiči ve věku nad 65 let za volantem

Malé zamyšlení nad billboardy