Omezení jízd nákladních vozidel v ČR

Už desítky let u nás platí nedělní odpolední zákaz jízdy vozidel nad 7,5 tuny a nad 3,5 tuny s přípojným vozidlem na našich dálnicích, rychlostních silnicích a silnicích I. tříd. Tento zákaz byl kdysi prezentován jako "ulehčení" jízdy motoristům vracejících se domů z chat a chalup. V roce 2006 jej tehdejší vláda, resp. ministr za stranu zelených, pan Bursík "zdokonalil" - začalo totiž platit prázdninové omezení jízd nákladní dopravy. Tedy v době od 1.července do 31. srpna k nedělnímu odpolednímu zákazu přibyl i páteční odpolední a sobotní dopolední.

Ministerstvo má pro prázdninové omezení své vysvětlení - v létě se prý silnice opravují, což omezuje veškeré řidiče a za druhé - vychází se vstříc běžným řidičům, kteří v létě jezdí na dovolenou. Člověk se nad tím může buď jen usmát nebo si poplakat. V ČR se totiž mnohde silnice opravují po celý rok (ani opravy v zimě nejsou nás ničím zvláštním, tedy snad jen častějšími reklamacemi). A že se vychází vstříc řidičům jedoucím na dovolenou? Těm německým a nizozemským, kteří to přes naší republiku valej do teplých krajů?

Vynálezce tohoto zákona (aktuálně - Silniční zákon a č. 361/2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích, oddíl 3 – Zvláštní ustanovení pro provoz vozidel, kapitola 43.) se už dávno věnuje zcela něčemu jinému, řidiči nákladních vozidel ale stále musí jeho "dítě" dodržovat - místo toho, aby udělali svou práci a mohli si užít víkend, zcela zbytečně čekají, aby mohli svůj náklad odvézt. Tito řidiči, které navíc omezují i další nařízení (povinné přestávky, odpočinek ...) ale nejsou jediní, na koho to má dopad - zákazy jízdy totiž komplikují i zakázky firem, které kvůli omezením často nepřijedou na čas, protože musí zůstat stát, z čehož pak plynou pokuty a penále.

Samozřejmě stejně jako všude, i zde existují vyjímky - tyto zákazy neplatí například při přepravě zboží podléhajícího rychlé zkáze, při přepravě zvířat či přepravě pohonných hmot určených k plynulému zásobování čerpacích stanic pohonných hmot a pod. - stačí  si jen  přečíst  příslušný  zákon.  

Ze zákazu jízdy může místně příslušný krajský úřad z důvodu hodného zvláštního zřetele povolit výjimku. Výjimky přesahující působnost kraje povoluje ministerstvo. Povolení musí být časově omezeno, nejdéle však na dobu jednoho roku.

Ministerstvo dopravy uděluje výjimky ze zákazu jízdy pouze z důvodů hodných zvláštního zřetele, což jsou především důvody:

- zajištění ochrany zdraví a životů obyvatel,
- zabránění možným ekologickým haváriím,
- zajištění plynulé dodávky elektrické energie, vody, plynu apod.,
- zajištění provozu telefonních sítí,
- zajištění víceméně jednorázových kulturních, sportovních a společenských akcí,
- velmi krátkodobě dočasné zajištění plynulosti provozu výrobních a jiných organizací, pokud jsou tak řešeny následky nepředvídatelných událostí (porucha výrobního zařízení apod.),
- pouze ve skutečně důkazy prokázaných případech, kdy je doloženo a přísně ověřeno, že potřeba přepravy není možná za žádných okolností uspokojit ve dnech, kdy neplatí omezení jízdy.

Samozřejmě musíte vyplnit příslušné žádosti a doložit spoustu dokumentů.

Zákaz jízd (s jistými obměnami časů a dnů) platí ve většině zemí Evropy. Jsou však i země, kde tento zákaz neplatí - Albánie, Arménie, Ázerbajdžán, Belgie, Bělorusko, Bosna a Hercegovina, Černá Hora, Dánsko, Estonsko, Finsko, Gruzie, Irán, Irsko, Kazachstán, Kuvajt, Kypr, Kyrgyzstán, Litva, Lotyšsko Makedonie (FYROM), Moldávie, Nizozemí, Norsko, Rusko, Srbsko, Švédsko, Tádžikistán, Turecko, Turkmenistán, Ukrajina a Uzbekistán.

Přečtěte si také ...

Jak je to s dálničními poplatky na D8?

Odstavené vozidlo na dálnici

Omezení jízd nákladních vozidel v České republice

Seznamte se ... Trojúhelník!

Víte co má obsahovat podle zákona povinná výbava automobilu?

Patníky ... sorry, vlastně "směrové sloupky"

Jízda v omezení aneb jak nevytvořit svým stylem jízdy kolonu

Kudy objet uzavřenou dálnici u hranic?

Umíte správně najet na dálnici ???

Leváci ... aneb jízda levým pruhem

Jak chodit správně po silnici ...

Jízda v omezení aneb jak vznikají kolony

Řidiči ve věku nad 65 let za volantem

Malé zamyšlení nad billboardy