BRNÁ
(Birnai an der Elbe)

část města Ústí nad Labem
okres Ústí nad Labem, Ústecký kraj

První zmínka o vsi pochází z poloviny jedenáctého století. Kromě zemědělských plodin a ovoce se zde do konce 19. století pěstovala i vinná réva. Obec stojí v ústí Průčelské rokle na nánosovém území u řeky Labe. Prudký (Průčelský) potok zde překonává na cca třech kilometrech převýšení 450 metrů a během milionů let si prořízl cestu až k Labi, kdy sebou hrnul masy kamení, z kterých zde vytvořil prostor pro výstavbu obce. V půlce osmnáctého století byla na okrouhlé návsi vystavěna barokní kaple sv. Anny. Jako samostatná obec je uváděna od roku 1869 (od roku 1980 pak jako součást krajské metropole). Významnější rozmach obce započal až v devatenáctém století, kdy se stala výletním místem ústečanů (katastrální území leží v nadmořské výšce 140 - 626 metrů) i díky Průčelské rokli a labským svahům s jejich vrcholky, které lákaly k procházkám a dalekým výhledům. Roku 1900 zde byla postavena honosná vila, kde od poloviny 20. let žila rodina barona Herzogenberga. V roce 1930 zde byl objeven termální pramen, díky němuž zde bylo vybudováno termální koupaliště sloužící veřejnosti dodnes. Později byla vystavěna i druhá kaple (Povýšení svatého Kříže). Obec se stala rezidenční a rekreační oblastí města Ústí nad Labem a je jím dodnes. Po vysídlení původního německého obyvatelstva po druhé světové válce si ještě minimálně deset držela zemědělský charakter. Po té zde bylo v roce 1949 zrušeno nedávno vzniklé JZD a na jeho rozparcelovaných pozemcích započala mohutná výstavba rodinných domů a rekreačních obydlí.
Celé katastrální území Brné leží v CHKO České středohoří, vč. přírodní rezervace "Sluneční stráň". Obcí prochází od roku 1874 železniční trať z Lysé do Ústí nad Labem, na které zde ještě v roce 1982 zastavovaly vlaky na železniční zastávce (zastávka byla hned vedle Srdíčka - hotel, restaurant), tak i na druhé zastávce " Ústí n.L - Střekov - lázně (ta byla zrušena o pár let dříve), která byla přímo u termálního koupaliště. Dnes už je doprava odkázána pouze na linkové autobusy MHD či Ústeckého kraje. Obcí prochází frekventovaná silnice II/261 Litoměřice - Ústí nad Labem i velmi vyhledávaná Labská cyklostezka.

           
           
        
 

Brná na wikipedii

Historické fotografie Brné - fotohistorie.cz

Historie Brné

Občanské sdružení "Veselá Brná"

Termální koupaliště Brná >>>

Cyklokemp Loděnice Brná

Kapličky v Brné

Klub vodních motoristů Brná

Přístaviště malých plavidel Ústí nad Labem - Brná

Skalní věž Čima v Brné

Čima v Brné
 

        
           
         
        
        
        
        

Foto Průčelského a Výřího vodopádu

Sluneční stráň na wikipedii

Sluneční stráň - botany.cz

Geologická charakteristika Sluneční stráně

Sluneční stráň - rajce.net 

Podnikatelský zámeček

Letecké havárie vojenských letadel v Brné

Letecká havárie letadla Luftwaffe v Brné

           
        
        

Průčelská rokle >>>

Průčelský vodopád >>>

Výří vodopád >>>

Výří skály >>>

Skřívánčí vrch / Modřín - 630 m >>>

Čertova jizba - 552 m >>>

Vyhlídka "Na Čertově jizbě" >>>

Zpět na přehled turistických cílů

POSLEDNÍ AKTUALIZACE
24.11..2022

Stránky jsou provozovány za laskavého přispění: