BUKOVICE
(Bukowitz)


část obce Bžany
okres Teplice
Ústecký kraj

Bukovice leží 1,5 km jižně od Bžan, pod které i správně spadají. Nacházejí se na hranici CHKO České středohoří pouhé čtyři kilometry severozápadně od Milešovky. První zmínka o této malé obci pochází z roku 1398 (jako o tvrzi spadající pod hrad Ryzmburk u Oseka). Bukovice v běhu staletími často měnily své majitele mezi něž lze napsat i například Černíny z Chudenic. Nejvíc obyvatel zde žilo v první polovině 20. století, tehdejší nejvyšší číslo je asi čtyřnásobek dnešních cca 60 stálých obyvatel. Nutno podotknout, že stejně jako všude v okolí je třeba přičíst úbytek obyvatel na vrub poválečnému vysídlení němců, kteří zde žili.
Bukovičtí se od pradávna živili zemědělstvím a chovem dobytka. Na místě původního panského dvora dnes najdete bramborárnu, která dodává svým odběratelům brambory v různých podobách, zahradnictví a všude kolem obce pastviny, kde se aktuálně prochází celá stáda skotu. Turisté znají Bukovice jako jedno z míst na oblíbené trase od železniční zastávky v Hradišti na Milešovku. Od konce léta roku 2012 je pro výletníky otevřená na této trase i "Bukovická vyhlídka" ve stráni nad obcí s krásným výhledem na Teplicko a hřeben krušných hor. Za zmínku jistě stojí ostré středohořské vrcholky, zdvíhající se jen kousek nad obcí podél červené turistické trasy. I když nejsou z "rozhledového" hlediska zrovna nejvyhledávanější (pro své spíše dílčí výhledy), přesto jejich zdolání vyvolá v každém jedinci zvláštní pocit uspokojení. Ani na jeden z vrcholků (Teplický, Vranní, Střední a Dlouhý vrch a Milíře) nevede žádná turistická značka a snad kromě dvou z nich jsou lehce přístupné a například Dlouhý vrch poskytuje svým návštěvníkům z několika romantických skalních vyhlídek krásné nejen severní severní výhledy.

        

Bukovice na wikipedii

Bukovický mlýn

Kaplička s necitlivě umístěnou poštovní
schránkou a el. přípojkou

Bukovická vyhlídka >>>

Zatopený lom Karolína >>>

Dlouhý vrch - 526 m >>>

Teplický vrch - 444 m >>>

Vraní vrch - 406 m >>>

Střední vrch - 503 m >>>

Bžany >>>

              
           
     

Zpět na přehled turistických cílů

POSLEDNÍ AKTUALIZACE
24.11..2022

Stránky jsou provozovány za laskavého přispění: