CHVALOV
(Qualen)

část obce Stebno
okres Ústí nad Labem
Ústecký kraj

První zmínka obci ležící v jižní části Ústeckého okresu, vysoko nad kaňonem řeky Labe v průměrné nadmořské výšce 350 m mezi Dolními Zálezly a Vaňovem, pochází z roku 1228, kdy patřila klášteru benediktinek při sv. Jiří v Praze. Před vznikem obecního úřadu v roce 1850, byla obec rozdělena mezi dvě panství.
Místní obyvatelstvo, převážně neměcké národnosti, se živilo převážně zemědělstvím a ovocnářstvím, na svazích pod obcí byly až do roku 1910 vinice, které podlehly epidémii révokazu. Rok 1874 se do Vaňovské historie zapsal doslova zlatým písmem - obec neměla vlastní zdroje vody, tu dovážena v kádích zhruba ze 600 metrů vzdálených studní pod obcí, zachytávala se dešťová voda i tající sníh - byl zbudován vodovod přivádějící vodu z úpatí sousedního Vaňovského vrchu částečně raženou štolou (severně od obce), o což se velkou měrou zasloužili Václav Kühnel za Stebna (místní farář) a dopravce Anton Müller z Prahy (narozen v Milbohově). Ostatně místní obyvatelé jejich úsilí ocenili v roce 1889 na návsi stavbou malého pamětního pomníku. Ostatně pokud přijedete do Chalova od Stebna, zásobárnu po levé straně silnice těsně před obcí nemůžete minout. Ještě předtím byl však roce 1854 vybudován dřevěný vodovod od Vaňovského vrchu, ale pramen po deseti letech vyschl. V roce 1872 byla rozšířena cesta, do té doby jen pro pěší, dolů do sousedních Zálezel (dnes Dolní Zálezly), aby po ní mohly jezdit povozy. Před tímto počinem se muselo jezdit velkou oklikou přes Stebno a Moravany.
Po druhé světové válce došlo k odsunu německých obyvatel (před válkou zde žilo jen cca 11% Čechů) a tzv. "dosídlení" obce. V roce 1960 byl Chvalov jako osada připojen k Dolním Zálezlům, posléze pak v roce 1973 ke Stebnu. Jenže v roce 1980 bylo rozhodnuto o připojení Chvalova k Řehlovicím, pod nějž spadal až do roku 1992, kdy byl opět připojen ke Stebnu.
Na návsi stojí kaplička sv. Prokopa z roku 1934, dnes chráněná kulturní památka, která byla zrekonstruována v letech 1995-1996 na náklady obce Stebno. Asi kilometr před obcí po pravé straně silnice z Podlešína stojí křížek, který zde nechali postavit v roce 1917 majitelé předlické konzervárny Ella a Otto Klepschovi. Křížek byl původně oplocen, po roce 1945 povalen a teprve nedávno se dočkal oprav. Jeho kamenný sokl zdobí citát z evangelia sv. Matouše.
Obcí prochází cykloturistická trasa. Pěší turisté se musejí obejít bez značení, ovšem zkrátka si nepřijdou - v jižní části obce se totiž nachází "Chvalovská vyhlídka", resp. spíše vyhlídkové místo, odkud krásný rozhled do údolí Labe. Spatřit lze partie od Varhoště až po Milešovku a Kletečnou. Od přístaviště lodí v Dolních Zálelech vede do Chvalova cca 2 km dlouhá Naučná stezka "Labské pohledy".

                    

Chvalov na wikipedii

Historie Chvalova

Historie Chvalova

Kříž u silnice z Chvalova na Podlešín

Kaple sv. Prokopa z roku 1834

Vaňovský vrch - 561 m >>>

Panenská skála na Vaňovském vrchu s vyhlídkou Josefinka >>>

Vyhlídka Skalky u Moravan >>>

                                                                                

Zpět na přehled turistických cílů

POSLEDNÍ AKTUALIZACE
24.11..2022

Stránky jsou provozovány za laskavého přispění: