FOJTOVICE
(Voitsdorf)

část města Krupka
okres Teplice, Ústecký kraj

První zmínky o této hornické horské pohraniční obci (z velké části již zaniklé) jsou datované rokem 1446. Jen o necelý později se datují první písemné zmínky i na sousední, dnes již zaniklou, obec Mohelnice. Obě obce postupně vznikaly díky těžbě převážně cínu. Kolem potůčku tekoucího od dnešních Fojtovic do říčky Mohelnice (hraniční tok) a kolem Mohelnice samotné se v té době začaly stavět úpravny rudy, mlýny i hutě a zdejší pracovníci se zde v obou obcích usazovali. Vytěžená hornina se totiž nemohla vozit daleko. Například celý svah blízké Komáří Hůrky je protkán starými štolami po kterých jsou na povrchu patrné tzv. "pinky" neboli reliéfní tvary v krajině. 

Zdejší kamenitá a ne zrovna úrodná půda a chov domácích zvířat zdejší obyvatele živil jen těžko a tak si po poklesu těžby cínu začali hledat obživu jinde - pracovali v dolech a továrnách v podhůří. Někteří se věnovali domácí výrobě dřevěných předmětů a slaměných klobouků. Obyvatelstvo zde bylo jako všude v okolí převážně německé národnosti. Češi zde byli spíše jen v pozicích státním zaměstnanců - přeci jen se jednalo o obec na hranicích, takže zde vykonávali službu na četnické stanici, poště či celnici. Asi nejvíce domů stálo ve Fojtovicích v roce 1869, jejich počet byl tehdy 144 na 908 obyvatel. Před druhou světovou válkou zde pro turisty bylo několik hostinců plus další na Komáří Vížce.

V roce 1938 byly celé Sudety připojeny k Německu. Konec války byl velice smutný - přes Fojtovice prošlo několik tzv. pochodů smrti a při jednom z nich, bylo značné množství vězňů ubito k smrti. Na jejich památku tu dnes nalezneme pomník připomínající jejich oběti. Po roce 1945 se obec téměř vylidnila - němci byli odsunuti a noví obyvatelé se do horské vesnice nehrnuli. Vylidnili se i sousední Habartice a Mohelnice, které díky tomu zcela zanikly. Udává se, pro zajímavost, že v roce 1950 tu ve 112 stojících domech žila mezinárodní směsice Čechů, Němců, Slováků, Francouzů, Bulharů, Rusů, Poláků, Srbů a Rakušanů v počtu 44 osob. Nastal problém se zaměstnáním, poslední podnik zanikl v roce 1947 (výroba kartonů) a tak nezbylo něž se vrhnout na práci v lese a s dobytkem. Státní statek, jenž všechny tyto aktivity přebral zde začal farmařit a pro své zaměstnance začal stavět byty.nV letech 1950 - 1961 byly Fojtovice osadou Horní Krupky, následně byly i s Horní Krupkou připojeny k městu Krupka. V současnosti se zde rozšiřuje turistický ruch, v obci není žádné výrobní zařízení. Celosezónní turistice napomáhají hraniční přechody pro pěší Fojtovice - Fürstenau a Fojtovice - Fürstenau/Müglitz s celoročním non-stop provozem.

     

Fojtovice.cz

Fojtovice na wikipedii

Fojtovice na facebooku

Historie obce Fojtovice

Historie Fojtovic - severnipolabi.cz

Historie Fojtovice - zanikleobce.cz

Příhraniční hornická naučná stezka

Příhraniční hornická NS na wikipedii

Pomník 59 obětem pochodu smrti

Ghetto chudých - Fojtovice

Fojtovice ožívají díky dvěma mladým dámám

Odhalení hraničního sloupku na přechodu Fojtovice - Fürstenau

Příběh Goldammerova kříže ve Fojtovicích

Schänkerův kříž ve Fojtovicích

Přejezd hraničního přechodu Fojtovice - Fürstenau na youtube.com

Turistický hraniční přechod Fojtovice - Fürstenau (bohužel v ČR neexistují žádné stránky jenž by jej popisovaly ...)

     
     
     
  

Habartice - zaniklá obec >>>

Mohelnice - zaniklá obec >>>

Krupka >>>

Adolfov >>>


POSLEDNÍ AKTUALIZACE
26.11.2020

Stránky Dálnice D8 & okolí  jsou provozovány
za laskavého přispění společností: