HORNÍ TÝNEC
(Ober Tenzel)

část obce Třebušín
okres Litoměřice, Ústecký kraj

Až do roku do odsunu německého obyvatelstva po druhé světové válce 1945 používala název Ober Tenzel. Tato původně zemědělsko-ovocnářská obec seskupená kolem esovité zatáčky dnes patří správně spadá pod sousední 2,5 km vzdálený Třebušín. Dům s číslem popisným, bývalá rychta, je názornou ukázkou architektury zděných domů v Českém středohoří - celá budova byla stavěna naráz, včetně ozdobné fasády, což je mnohem cennější než podobné fasády zhotovené mnohdy až s deseti či dvacetiletým zpožděním.

Obcí prochází zeleně značená turistická značka a díky autobusové zastávce bývá východiskem pro výlety jak třetí nejvyšší vrchol ČS Sedlo, tak na nedaleký vrch Soudný kámen se zdaleka viditelným stejnojmenným skalním útesem.

           
           


Historické foto Horního Týnce

Příběh Hornotýnecké rychty

Křížek v Horním Týnci

Kříž na návsi

Kříž u silnice směrem na Lovečkovice

Socha sv. Jana Nepomuckého na rozcestí u Dolního Týnce

Barokní socha sv. Jana Nepomuckého na rozcestí u Dolního Týnce

Zaniklá zděná kaple v Horním Týnci

Horní Týnec - foto zoom z Myštic

Renovace návsi v Horním Týnci

Soudný kámen >>>

Třebušín >>>

Lovečkovice >>>

Kalich - 536 m >>>

Sedlo - 726 m >>>

Zpět na přehled turistických cílů


POSLEDNÍ AKTUALIZACE
26.11.2020

Stránky Dálnice D8 & okolí  jsou provozovány
za laskavého přispění společností: