HORNÍ TÝNEC
(Ober Tenzel)

část obce Třebušín
okres Litoměřice, Ústecký kraj

Až do roku do odsunu německého obyvatelstva po druhé světové válce 1945 používala název Ober Tenzel. Tato původně zemědělsko-ovocnářská obec seskupená kolem esovité zatáčky dnes patří správně spadá pod sousední 2,5 km vzdálený Třebušín. Dům s číslem popisným 1, bývalá rychta, je názornou ukázkou architektury zděných domů v Českém středohoří - celá budova byla stavěna naráz, včetně ozdobné fasády, což je mnohem cennější než podobné fasády zhotovené mnohdy až s deseti či dvacetiletým zpožděním.

Obcí prochází zeleně značená turistická značka a díky autobusové zastávce bývá východiskem pro výlety jak čtvrtý nejvyšší vrchol Českého středohoří Sedlo, tak na nedaleký vrch Soudný kámen se zdaleka viditelným stejnojmenným skalním útesem. V okolí jistě stojí za návštěvu i dva opomíjenější vrcholy Plešivá / Vraní a Malé Sedlo.

           
           


Historické foto Horního Týnce

Příběh Hornotýnecké rychty

Renovace návsi v Horním Týnci

Obnova návsi v Horním Týnci spěje do závěrečné fáze (04-2021)

Křížek v Horním Týnci

Kříž na návsi

Kříž u silnice směrem na Lovečkovice

Socha sv. Jana Nepomuckého na rozcestí u Dolního Týnce

Barokní socha sv. Jana Nepomuckého na rozcestí u Dolního Týnce

Zaniklá zděná kaple v Horním Týnci

Bývalý hostinec s kovárnou, čp.1

Horní Týnec - foto zoom z Myštic

Soudný kámen >>>

Plešivá / Vraní - 492 m >>>

Malé Sedlo - 541 m >>>

Třebušín >>>

Lovečkovice >>>

Kalich - 536 m >>>

Sedlo - 726 m >>>

Zpět na přehled turistických cílů

POSLEDNÍ AKTUALIZACE
24.11..2022

Stránky jsou provozovány za laskavého přispění: