KOZOMÍN
(Kosomin)
okres Mělník, Středočeský kraj

Pozůstatek z doby bronzové únětické kultury objevený v roce 1981 je důkazem, že Kozomín byl osídlen už víc než před 4 tisíci lety. Přesto první písemná zmínka pochází až z roku 1400, i když okolní obce jsou písemně zmíněny již v letech 1052, 1141 a 1295. Dějiny Kozomína jsou místy pevně spjaty s panstvím a hradem v sousedních Chvatěrubech. V Kozomíně byl statek a po roce 1600 i samostatná tvrz, kterou vybudoval Jindřich Zeidlic, po němž statek zdědily jeho dcery, které nakonec statek prodaly Kateřině z Lobkovic, čímž se opět dostal pod panství Chtěrubské. Po třicetileté válce zanikla často drancovaná kozomínská tvrz, panství též dostalo pěkně na frak. Až na počátku 18. století koupila Kozomín vévodkyně Anna Marie Františka, dcera Juliuse Františka Sasko-lauberského a majitelka panství Ploskovice, Zákupy, Svádov, Horní Polici, Buštěhrad, Míkovice a Zvoleněves, která v Kozomíně nechala postavit morový sloup (Mariánský sloup). Stála i za stavnou nového panského dvora s obydlím pro purkrabího, které se zachovalo dodnes. Syn její dcery Karolíny, Bavorský vévoda Klement pak Kozomín prodal v roce 1763 hraběti Rudolfu Chotkovi. Jeho otec v té době vybudoval panství Veltrusy a vystavěl zámek. V roce 1819 vyhořel skoro celý Kozomínský dvůr i zámeček a několik místních domů. V roce 1828 se stal majitelem Kozomína (dědictví) hrabě Jindřich Chotek. Krajinu kolem Kozomína mírně v následujících letech zdecimovala epidemie cholery i opakující se povodně. Zrušení roboty v roce 1848 se započala řada výrazných společenských změn. Kozomínský dvůr byl později pronajat majiteli úžického cukrovaru A. Blochovi, k němuž byla spolu s železniční tratí z Kralup do Neratovic zřízena vlečka. Kozomínští už v té době pracovali hlavně v rozmáchajících se Kralupech, které se v roce 1913 staly okresním městem. v Kozomíně byla zřízena policejní stráž (1911), hasičský sbor (1912) a Dělnická tělovýchovná jednota (1913.) Po první světové válce přišla pozemková reforma a s ní příděly půdy pro místní. V roce 1927 byl kozomínský statek prodán kralupské Dělnické spotřební, výrobní a úsporné jednotě Svépomoc, který přinesl další pracovní příležitosti, ale i orientaci politiky blíže ke komunismu a sociální demokracii. V roce 1930 byla vyasfaltována silnice z Prahy do Veltrus a za další rok byl Kozomín elektrifikován. V době druhé světové války byl místní dvůr připojen k Panenským Břežanům a ovládán vdovou po Reinhardu Heydrichovi. Ke konci války němci začali stavět jihovýchodně od obce vojenské letiště ...
V současnosti v obci s vlastní kanalizací a vodovodem žije přibližně 450 obyvatel. V části katastru obce vede dálnice D8 a od roku 2006 stojí i skladové a výrobní haly v průmyslové zóně. V roce 2013 vystavěla soukromá společnost dřevoplynovou elektrárnu na místě opuštěné velkovýkrmny vepřů ( roce 2020 byla prodána ve veřejné dražbě). Vletech 2017-2018 započala výstavba dalších průmyslových hal a v roce 2019 byl zrestaurován Mariánský sloup.


Oficiální stránky obce Kozomín

Kozomín na facebooku

Historie Kozomína

Kozomín na wikipedii

Historické fotografie Kozomína - fotohistorie.cz

           
     

Nové hřiště v obci

Pomník vojákům Rudé armády v Kozomíně

Mariánský sloup

Mariánský sloup - hrady.cz

Zvonička

Dřevoplynová elektrárna v Kozomíně

Postřižín >>>

Chvatěruby >>>

Úžice >>> 

Zpět na přehled turistických cílů

POSLEDNÍ AKTUALIZACE
24.11..2022

Stránky jsou provozovány za laskavého přispění: