KRÁSNY LES
(Schonwald)

část obce Petrovice
okres Ústí nad Labem, Ústecký kraj

Obec v nadmořské výšce 610 - 700 m vznikla někdy ve 13. století v době německé kolonizace se zástavbou rozptýlenou po širokém okolí. Už ve 14. století je zmiňována silnice přes hranici po které se vozil rozličný tovar i suroviny. Obec byla převážně zemědělsky založená.

Nejvíce obyvatel zde žilo v polovině 19. století - 3400 lidí. V roce 1910 měla 2202 obyvatel, z toho 39 Čechů, v roce 1921 zde žilo 1973 obyvatel ve 498 domech. K občanské vybavenosti té doby patřila škola, kino, knihovna, lékařská ordinace, spořitelna, 12 hostinců, 4 taneční sály, prodejny textilu, 3 řezníci, 3 pekaři a smíšené prodejny, hřiště... Oproti tomu dnes žije v Krásném Lese přibližně 120 obyvatel. V roce 1927 zasáhla obec pustošivá přívalová povodeň, která zničila 32 domů, silnici, zemřeli při ní dva lidé a několik desítek hospodářských zvířat.

Po roce 1945 došlo k odsunu zdejšího německého obyvatelstva. V padesátých letech byla zbořena celá severozápadní část obce včetně staré celnice (podél celého Rybného potoka až ke státní hranici, pod dnešním dálničním mostem) a byl zde založen státní statek. Od roku 1980 spadá pod obec Petrovice.

        
  


Krásný Les na Wikipedii

Historické fotografie (zaniklé obce.cz)

Historie panství Krásný Les

Krásný Les - historie

Zaniklá dolní část Krásného Lesa

Krásný Les zušlechťuje spolek SOVA (08-2018 denik.cz)

Kostel sv. Petra a Pavla - hrady.cz

Kaple pod vrchem Špičák (znicene kostely.cz)

Kaple pod vrchem Špičák (hrady.cz)

Kaple sv. Petra a Pavla (hrady.cz)

Kaple sv. Petra a Pavla (znicenekostely.cz)

Grizzlochův mlýn

Grizzlochův mlýn

Grizzlochův mlýn - vodnimlyny.cz

Zámek Krásný Les >>>

Pohraniční rota Krásný Les (vojensko.cz)

Pozorovací hláska Petrovice na vrcholu Špičáku

Bývalý dálniční hraniční přechod Breitenau / Krásný Les

Špičák (hrady.cz)

Výlet na Špičák - skrytý unikát Krušných rok (idnes.cz)

Špičák (jeskynar.cz)

Špičák

Rybník Stříbrňák (Stříbrný rybník)

Grizzlochův mlýn

Hraniční mezinárodní dálniční most D8 / A17 >>>

        
        
        
        
        

Adolfov >>>

Habartice >>>

Zpět na přehled turistických cílů

POSLEDNÍ AKTUALIZACE
24.11..2022

Stránky jsou provozovány za laskavého přispění: