LELOV
(Lellowa)

část obce Žalany
okres Teplice
Ústecký kraj

Malá vesnička Lelov, usazená do malebné středohořské krajiny jižně od Žalan. Jižně nad vsí se vyrůstá několik středohořských vrchů - Lelovský (385 m), Vraní (406 m), Teplický (444 m), Střední (503 m), Dlouhý (526 m) a Bílský vrch (546 m),  tvořících přirozený první sled ochrany "královny" Milešovky od severu.

Z roku 1365 pochází první zmínka o vesničce Lelov, ležící zhruba kilometr jižně od Žalan. Další pak pocházejí v roku 1550, kdy patřila k nedaleké tvrzi v "Hradišti". V polovině 17. století byl Lelov připojen k Teplickému panství, ke kterému následně patřil až do konce feudalismu.

        
     
  

Lelov na wikipedii

Historie Lelova

Pomník Hanse Kudlicha

Kaple sv. Vojtěcha

Památkově chráněná usedlost

V obci se dochovalo několik staveb lidové architektury z konce osmnáctého století, například památkově chráněná usedlost čp. 3., tvořená domem se zděným přízemím, hrázděným patrem a bedněným štítem a sýpka s hrázděným patrem a pavlačí. Do dvora mezi nimi se vjíždí klenutou pozdně barokní bránou ze začátku 19. století, na jejímž trojlistém nástavci se nachází štuky zdobená kartuš s malbou Panny Marie. Uprostřed návsi pak stojí barokní kaple sv. Vojtěcha z roku 1804, stojící na místě starší výklenkové kaple s vyobrazením Nejsvětější Trojice. Po vysídlení německy hovořících obyvatel obec stagnovala. Velkou ztrátou pro  půvabnou náves byla demolice dvojice usedlostí v západní části obce někdy na konci 60. let. Od té doby není náves zcela uzavřená. Na jihozápadním okraji pak byl v sedmdesátých letech zemědělský areál.

V obci se potkávají dvě značené turistické cesty - žlutá značka od železniční stanice v Žalanech vedoucí v délce necelých tří kilometrů přes Lelov na rozcestí s červenou značkou (Teplice - Třebivlice) na jihovýchodním úpatí Lelovského vrchu a modrá značka z rozcestí pod Žimským vrchem k Ledvické elektrárně. Právě od vlaku ze Žalan po žluté a následně červené a modré vede jedna z oblíbených tras vedoucí na vrchol Milešovky.

Lelovský vrch na mapě

Dlouhý vrch - 526 m >>>

Millíře - 552 m >>>

Teplický vrch - 444 m >>>

Vraný vrch - 406 m >>>

Střední vrch - 503 m >>>

Žalany >>>

Černčice >>>

        
     
  

Zpět na přehled turistických cílů

POSLEDNÍ AKTUALIZACE
6.9.2023

Stránky jsou provozovány za laskavého přispění: