MNETĚŠ
(Netiesch)

okres Litoměřice
Ústecký kraj

Mnetěš je úhlednou vstupní branou do Ústeckého kraje - je první obcí na cestě po D8 z Prahy na Drážďany v Ústecké kraji. V jejím katastru se nachází i vrchol bájné hory Říp.

Mnetěš byla založena někdy ke konci  devátého století. Jako každá obec u nás si prošla během staletí obdobími klidu i válek, bídy i hojnosti, střídali se její majitelé i název obce. Konec první světové války a vznik samostatného Československa nastartoval velký rozvoj v Mneteši - nově postavená škola, vznik spolků jako Sokol, Dobromil či Červený kříž a další, ale i získání půdy pro mnoho zdejších občanů od knížete Lobkowicze. Po druhé světové válce bylo z Mnetěše odsunuto německé obyvatelstvo a rozvoj obce na nějakou dobu stagnoval. V podstatě jediným zaměstnavatelem bylo JZD Říp (Čepel) se sídlem v sousední Vražkově (po sloučení JZD v Mnetěši, Vražkově ...) a obyvatelé se mohli angažovat například ve "Sboru pro občanské povinnosti", mezi "Dobrovolnými hasiči",v "TJ Sokol", "Mysliveckém sdružení", "Českém svazu žen" nebo například ve "Svazu zahrádkářů". V období normalizace byl vystavěn "Místní národní výbor" (obecní úřad) a prodejna. Byla částečně opravena škola, zrekonstruován hostinec a kulturní sál, byly vybudovány chodníky, nové silnice .... Dnes má obec necelých 600 obyvatel, vlastní samosprávu - obecní úřad, slušnou základní vybavenost čítající základní a mateřskou školu, kulturní dům, fotbalové hřiště, dětské hřiště, vodovod, kanalizaci, prodejny, hostinec ... Mnetěš je pro svou polohu ideálním startovním či cílovým místem pro výlety na Říp (železniční a autobusová zastávka, blízkost D8). Vybudována byla i nauční stezka mezi Mnetěší a sousedními Ledčicemi, jak jinak - NS Praotce Čecha / Mnetěšská alej.

           
        

Stránky obce

Občanské sdružení Mnetěš

Občanské sdružení Mnetěš
na Facebooku
  

Mneteš na wikipedii

Historie Mnetěše

Historické pohledy / foto obce

Historie mnetěšské školy

Mnetěš - vecovypindy.cz

Železniční zastávka Mnetěš >>>

Naučná stezka Praotce Čecha

Pomník Obetem 1. a 2. světové války

Kříž na návsi u rybníka

Říp - 455 m >>>

Mnetěšká studánka

Pod Řípem vyrůstá nová alej ... (20.6.2011)

Nostalgická jízda Sp 9788 Svatý Jiří (21.4.2018) - Mneteš 

Historie trati Libochovice - Straškov - Vraňany

Železniční trať Vraňany - Libochovice

        
           
           
           
     

Zpět na přehled turistických cílů


POSLEDNÍ AKTUALIZACE
11.5.2020

Stránky Dálnice D8 & okolí  jsou provozovány
za laskavého přispění společností: