MUKAŘOV
(Munker)

část obce Lovečkovice
okres Litoměřice
Ústecký kraj

Na počasí drsném a zároveň jednom z nejstudenějších míst Litoměřicka pod "Verneřickým hřebenem / Wernstädter Hochlandes" v nadmořské výšce 553 m leží obec Mukařov, dnes náležící k Lovečkovicím. Jako Mukařov je obec prvně zmiňována v roce 1352. Ves, kostel a farnost zde zřejmě již byla zřejmě kolem roku 1000, nebo se aspoň tak dá usuzovat, podle starého kamene s letopočtem, nalezeného při přestavbě kostela. Mukařov patřil do majetku panství Konojedy, které na začátku 16. století patřily panu Albrechtu z Pojetic, pánu na Valkeřicích. Když se pak poslední potomek rodu účastnil stavovského povstání proti císaři, během něhož zemřel (cca 1620), byla část panství i s Mukařovem zkonfiskováno, ovšem už v roce 1623 jej zakoupil kladský hejtman Adam Bohumír Berka z Dubé. Ten ovšem o tři roky později zemřel a panství se tak dostalo do rukou manžela jeho sestry, hejtmana litoměřického kraje, Zdeňka Lva Libštejnského z Kolovrat, který už vlastnil sloupské panství. V roce 1640 přešla paství do rukou jeho syna Václava Františka, který je ovšem musel pro své dluhy záhy prodat. V roce 1650 se stal (za 117. tisíc zlatých) majitelem panství spolu s Mukařovem svobodný pán Jan de Sweerts-Špork. Mukařov pak patřil ke konojedskému panství, vlastněného Šporky až do roku 1804, kdy jen Marie Barbora, provdaná za hraběte Andrease O’Reillyho, prodala za 500 tis. zlatých Ludvíku Sulzerovi. Až do zániku patrimoniální správy v roce 1848 pak celé panství střídalo majitele - Vincencta Petra Wiedersperga z Wiederspergu, úštěckého lékárníka Ignáce Piller a poté jeho dcery a jejího syna JUDr. Josefa Mayera. V roce 1899 se stal majitelem panství MUDr. Georg Dealhaes, jehož rodina o panství přišla až po roce 1945.


V roce 1754 zde byl zbourán starý farní kostel a v roce 1761 se věřícím otevřel nový kostel zasvěcený sv. Františku z Assisi (serafínskému) východně od hřbitova, vystavěný díky financím (od roku 1664 hraběte) pána Jana de Sweerts-Šporka, tehdejšího majitele panství a významného mecenáše katolické církve. Kostel neměl věž, protože jako zvonice mu sloužila věž, která zůstala po zbourání starého kostela na hřbitově. Zvonice pochází z druhé poloviny 14. století. Zvon zvonice je v pozdně gotickém slohu, s vyobrazením "piety" pochází z dílny Jana Konváře. Přežil zřícení zvonice a poté byl instalován v kostele sv. Anny ve Verneřicích. Osud kostela se však naplnil v době komunismu (tzv. Verneřický případ) - nejprve do něj přestaly směřovat investice a začal chátrat, později byl vyjmut z památkového fondu, v sedmdesátých letech byl jeho interiér zdevastován a nakonec bylo ke sklonku roku 1970 rozhodnuto o jeho likvidaci (se souhlasem Litoměřického biskupství z důvodů nevyužití, havarijního stavu, bezpečnosti a estetičnosti), což se také stalo v prosinci roku 1980. Zůstala jen samostatně stojící zvonice na hřbitově, která se ovšem z části zřítila v roce 2002.

Obyvatelé (do roku 1945 převážně německé národnosti) se spíše než zemědělstvím živili chovem hospodářských zvířat, prací v okolních malých dolech či později se vznikem průmyslových podniků ve Verneřicích jako dělníci. Obec trpěla nedostatkem vody - jen dvě studny a několik cisteren na dešťovou vodu. S vybudováním železniční trati z Lovečkovic do Verneřic v roce 1890 se okolí Mukařova a celého Verneřicka stalo oblíbeným turistickým cílem - lidé sem jezdili za krásnými výhledy do krajiny - na Bukovou horu, Matrelík či Pohorský vrch. Při silnici mezi Mukařovem a Verneřicemi, přesně u současné hranice okresů, stával oblíbený výletní hostinec Neue Welt, zbořen po druhé světové válce.

           
           

Mukařov - zanikleobce.cz

Osada Zelený >>>

Víťova rozhledna u Náčkovic >>>

Bývalý pomník Obetem I. světové války a hrob Josefa Flegela

Milník u rozcestí západně od Mukařova

Milník na východním okraji Mukařova

Milník na východním okraji Mukařova - kulturní památka

Padající kameny ze zvonice prý nikoho neohrožují (03-2014)

Zřícenina věže zvonice - hrady.cz

Zřícenina zvonice

Zbouraný kostel sv. Františka Serafínského

Kostel sv. Františka

Hřbitov Mukařov - torzo zvonice

Kostel a zvonice - foto

Památkově chráněná fara

Mukařov - zářez u silnice

Římskokatolická farnost Mukařov u Úštěka

Mukařov - bývalá zastávka ČD >>>

           
           
           
        
        
        
     

Matrelík - 668 m >>>

Pohorský vrch 601 m >>>

Gügelberg - 574 m >>> 

Gügelspitze - 559 m >>>

Zpět na přehled turistických cílů


POSLEDNÍ AKTUALIZACE
26.11.2020

Stránky jsou provozovány za laskavého přispění: