MUKAŘOV
(Munker)

část obce Lovečkovice
okres Litoměřice
Ústecký kraj

Na počasí drsném a zároveň jednom z nejstudenějších míst Litoměřicka na Mukařovkém hřebenu v nadmořské výšce 553 m leží obec Mukařov, dnes náležící k Lovečkovicím. Jako Mukařov je obec prvně zmiňována v roce 1352. Farnost zde již byla zřejmě od roku 1000.

V roce 1754 zde byl zbourán starý farní kostel a v roce 1761 se věřícím otevřel nový kostel zasvěcený sv. Františku z Assisi (serafínskému) východně od hřbitova. Kostel neměl věž, protože jako zvonice mu sloužila věž, která zůstala po zbourání starého kostela na hřbitově. Osud kostela se však naplnil v době komunismu (tzv. Verneřický případ) - nejprve do něj přestaly směřovat investice a začal chátrat, později byl vyjmut z památkového fondu, v sedmdesátých letech byl jeho interiér zdevastován a nakonec bylo ke sklonku roku 1970 rozhodnuto o jeho likvidaci (se souhlasem Litoměřického biskupství z důvodů nevyužití, havarijního stavu, bezpečnosti a estetičnosti), což se také stalo v prosinci roku 1980. Zůstala jen samostatně stojící zvonice na hřbitově, která se ovšem z části zřítila v roce 2002.

Obyvatelé (do roku 1945 převážně německé národnosti) se spíše než zemědělstvím živili chovem hospodářských zvířat, prací v okolních malých dolech či později se vznikem průmyslových podniků ve Verneřicích jako dělníci. Obec trpěla nedostatkem vody - jen dvě studny a několik cisteren na dešťovou vodu. S vybudováním železniční trati z Lovečkovic do Verneřic v roce 1890 se okolí Mukařova a celého Verneřicka stalo oblíbeným turistickým cílem - lidé sem jezdili za výhledovými cíli jako Buková hora, Matrelík či Pohorský vrch. Kousek od železniční zastávky, která byla východně od obce stával u silnice Lovečkovice - Verneřice oblíbený hostinec "Nový svět", dnes již budova po několika úpravách vypadá zcela jinak.

           
           

Mukařov - zanikleobce.cz

Osada Zelený >>>

Víťova rozhledna u Náčkovic >>>

Bývalý pomník Obetem I. světové
války a hrob Josefa Flegela

Milník u rozcestí západně od Mukařova

Milník na východním okraji Mukařova

Milník na východním okraji
Mukařova - kulturní památka

Padající kameny ze zvonice prý nikoho
neohrožují (03-2014)

Zřícenina věže zvonice - hrady.cz

Zřícenina zvonice

Zbouraný kostel sv. Františka
Serafínského

Kostel sv. Františka

Hřbitov Mukařov - torzo zvonice

Mukařov - zářez u silnice

Římskokatolická farnost Mukařov u Úštěka

Pohorský vrch 601 m >>>

Gügelberg - 574 m >>> 

Gügelspitze - 559 m >>>

           
           
           
        

Zpět na přehled turistických cílů


POSLEDNÍ AKTUALIZACE
26.11.2020

Stránky Dálnice D8 & okolí  jsou provozovány
za laskavého přispění společností: