NAKLÉŘOV
(Nollendorf)

část obce Petrovice
okres Ústí nad Labem, Ústecký kraj

"Bezprostředně po konci druhé světové války se v kostele nesměly konat bohoslužby a sovětští vojáci rozstříleli zdejší varhany."
("V roce 1820 byla zadána výroba nových varhan (majících celkem 423 píšťal) se čtyřstopým principálem, šesti hlasy v manuále a jedním v pedálem, liboucheckému varhanářskému mistrovi Fellerovi. Tyto byly v roce 1901 nahrazeny varhany o stejném počtu rejstříků, avšak s osmistopým principálem, varhanáře Schiffnera, zasazenými v pseudorenesanční skříni. ")
"Demolice proběhla mezi 11. a 12. hodinou za přítomnosti předsedy ústeckého ONV Bohuslava Zemana, který ji oslavil přípitkem. Náklady na demolici byly nakonec vyšší než odhadovaný rozpočet potřebný k opravě kostela.[5] Na místě někdejšího kostela měl vzniknout asi 20 metrů vysoký „Monument díků Sovětské armádě za osvobození naší vlasti“. Předběžný rozpočet na výstavbu, která měla začít v roce 1976, činil 4,5 milionu korun československých."


Nakléřov - stránky obce Petrovice

Historické fotografie (fotohistorie.cz)

Historické fotografie (zanikleobce.cz)

Historie Nakléřova

Historie Nakléřova (mistopisy.cz)

Nakléřov na wikipedii

        
        

Historie nakléřovské rozhledny

Císařská rozhledna

Plánovaná rozhledna

Sezónní turistická autobusová linka (cyklobus)

Nakléřovská výšina

Nakléřovský průsmysk

     

Kostel sv. Josefa

Kostel sv. Josefa (wikipedia)

Kostel sv. Josefa (znicenekostely.cz)

Pomník bitvy r.1813

Pomník bitvy u Chlumce

Císařská rozhledna - hrady.cz

Císařská rozhledna - historické foto

Bobři jsou dobří

Nakléřovská studánka

200 let od nezdařeného vpádu napoleonských vojsk

Klíšský potok pramení v Nakléřově

        
        
        
        

Zpět na přehled turistických cílů


POSLEDNÍ AKTUALIZACE
1.1.2021

Stránky Dálnice D8 & okolí  jsou provozovány
za laskavého přispění společností: