RTYNĚ NAD BÍLINOU
(Hertine)

okres Teplice, Ústecký kraj

Obec rozkládající se po obou březích řeky Bíliny v sevření malebných kopců, severně 5 km od nejvyšší hory Českého středohoří Milešovky. Ale není to jen řeka, která prochází obcí a rozděluje jí na dvě části. Je to i železniční trať z Ústí nad Labem do Chomutova (zprvu jednokolejná železniční trať Aussig-Teplitzer Eisenbahn, původně pojmenovaná "Bielatalbahn“ - dráha v údolí Bíliny, byla uvedena do provozu v roce 1874) a zároveň i hranice CHKO České středohoří (silnice II/258).  Obec se skládá z místních částí Vrahožily, Malhostice, Sezemice, Vělvěty, Kozlíky a Rtyně nad Bílinou.

Kdy přesně obec vznikla není známo, první zmínka o ní, jako o majetku pána "Kreslena ze Rtyně" pochází už z roku 1333, častý výskyt v církevních záznamech od 14. století je i díky farnímu kostelu. Majitelé se střídali a někdy kolem roku 1394 byla připojena k panství Rýznburk. Od roku 1544 je Rtyně uváděna jako "městečko" pod správou sousedního statku Malhostice. V roce 1634, kdy se dostala do vlastnictví Johanna von Aldringena, majitele teplického panství, zdejší farnost zanikla resp. byla připojena k té teplické. O dvacet let později se její význam opět snížil na pouhou poddanou ves. V roce 1646 oblast Rtyně silně zpustošila větrná smršť a v roce 1680 pak morová epidemie.

Oficiální stránky obce

        
        
        
     

V roce 1827 byla opravena zdejší škola z poloviny 17. století a od roku 1850 po zrušení "vrchnostenské správy" a spojením s Malhosticemi, Sezemicemi a Velvěty, se do té doby ryze zemědělská obec začala znovu rozvíjet. Místní našli práci například díky rozvoji hornictví v Podkrušnohoří, od roku 1874 pak i v okolních průmyslových aglomeracích (Teplice, Ústí...). Narostl počet řemeslníků a dalších živnostníků. Hřbitov u cesty na Suché (dříve i na Malhostice) byl zbudován v roce 1897. V roce 1923 byla u cesty směrem na "Suché" postavena hornická kolonie - devět typových hornických dvojdomků z dílny ateliéru Freiwald-Böhm. Sčítáním v roce 1930 bylo sečteno celkem 2039 obyvatel, z toho 834 přímo ve Rtyni. Za druhé světové války byl roce 1944 v sousedních Velvětech zřízen koncentrační tábor pro ženy, pracující v továrně "Dynamit Nobel AG". 8.5.1945 obsadil Rtyni český partyzánský oddíl vedený údajně poručíkem Černým, který zde páchal zvěrstva na civilním obyvatelstvu. V roce 1945 skončil patronát knížat Clary-Aldringenů a začaly nucené odsuny německého obyvatelstva, kterého v té době žilo ve Rtyni a okolí skoro 90%. Poté nastalo dosidlování převážně českým obyvatelstvem a od roku 1948 postihla obec stejně jako celou zem komunistická pohroma (pro některé však doba štěstí, rozvoje a pod.), která trvala dlouhých 41 let ...

Hřbitov Rtyně nad Bílinou

Obelisk na památku 46 blíže neurčeným obětem pochodu smrti

Kostel sv. Martina

Rtyňský kostel na Facebooku

Kostel sv. Martina - hrady.cz

Kostel sv. Martina - Kulturní památka od roku 1958

Kostel sv. Martina na Wikipedii

Barokní přestavba kostela sv. Martina ve Rtyni nad Bílinou

        
        
        
        

Kaplička vlevo za kostelem ve Rtyni nad Bílinou

Kaplička vpravo za kostelem ve Rtyni nad Bílinou

Kaplička před kostelem ve Rtyni nad Bílinou

Pietní místa ve Rtyni nad Bílinou

Socha piety

Jezdecký spolek Rtyně

Ač se jedná o turisticky atraktivní lokalitu i díky blízkým vrchům Chotyně - 273 m (s údajnými zbytky bájného hradu Paradise) a Vrahožilské skály se starým kamenolomem, Přírodní rezervace na Malhostickém rybníku se zbytky Malhostického mlýna, několika kamenným mostům přes řeku Bílinu, linii lehkého vojenského opevnění (řopíků) a blízkosti nejvyšší hory Českého středohoří Milešovky, prochází obcí jen značená cyklostezka kopírující tok řeky Bíliny. Turistické značené cesty se obci vyhýbají, resp. v blízkém okolí se ani žádné nenacházejí. Nejbližší z nich je žlutě značená trasa z Bílky do Stadic, která v jednom období vedla i přes Vrahožily. což je jistě škoda, protože okolí Rtyně je bohaté na lokality, které stoí za to navštívit. A jedna z možností jak přimět turisty je navštívit, je vést přes ně turistickou značku ...

Hornická kolonie ve Rtyni nad Bílinou

Zavodněná bažina chrání Rtyni před povodní, je také místem pro odpočinek (03-2021)

Ve Rtyni nad Bílinou mají jezero i cenu veřejnosti

        
        
        
        

Koncentrační tábor Rtyně nad Bílinou

Železniční trať Ústí nad Labem – Úpořiny – Bílina

Dosloužily. Dva mosty ve Rtyni nad Bílinou nahradí nové (08-2021)

Ve Rtyni nad Bílinou byl otevřen nově zrekonstruovaný silniční most. Ulehčí tamější dopravě (07-2022)

        
        
        
        
  

Vrahožily (místní část Rtyně) >>>

Ve Skále / Vrahožilská skála - 272 m >>>

Chotyně - 273 m >>>

Zpět na přehled turistických cílů


POSLEDNÍ AKTUALIZACE
15.5.2023

Stránky Dálnice D8 & okolí  jsou provozovány
za laskavého přispění společností: