STAŇKOVICE
(Stankowitz)

okres Litoměřice, Ústecký kraj

Malá obec pod Dlouhým vrchem s vlastní samosprávou (od roku 1992), která za dob totality (od roku 1960 ztratila samostatnost) hodně trpěla, chátrala, (a to bývala označována za nejkrásnější obec Českého středohoří) vylidňovala se a domy o které se nestarali chalupáři, většinou podlehly zkáze (cca 20 domů), dnes opět již vzkvétá, i když v posledním desetiletí přišla o další dvě stavení. Nějakou dobu zde fungovala i hospůdka a prodejna potravin, což už dnes neplatí, i když původní plánem bylo nalákat do obce hlavně turisty, nemá jim v současnosti kromě krásné architektury a kaple sv. Prokopa v podstatě co nabídnout. Obcí prochází žlutá turistická trasa (Zlatá stezka zemí hradů) z Třebušína přes Trojhoru a Dlouhý vrch až pod Plešivec, nejbližší okolí obce se ale díky chovu skotu dostává spíše do kategorie "neprostupná krajina".

První písemná zpráva z roku 1255 zapsaná ve Znojmě zmiňuje "Staňkovický dvůr", ke kterému patřily v té době Pohořany, Trnovany a Podviní. Byl součástí panství Ploskovice a nějakou dou byl i v držení litoměřické kapituly. Během husitských válek byl majitelem dvora Václav Vilém z Roupova, tehdy nejvyšší zemský kancléř Fridricha Falckého (neslavného toho zimního krále). Bitva na Bílé hoře znamenala konfiskaci jeho majetku a tak se Staňkovicý dvůr dostal opět do rukou církve a chvíli na to byl odprodán zpět majitelům panství v Ploskovicích. Až do roku 1796 byl fungoval jako hospodářský poplužní dvůr, tedy vrchnostenský. Následovalo jeho rozparcelování a pronajímání. V roce 1711 zde byla vystavěna kaple, v roce 1724 zasvěcená Nanebevstoupení Panny Marie. Kaple však během jednoho století dost zchátrala a tak byla v roce 1867 zbořena. Obec pak nechala vystavět na jiném místě novou pseudoslohovou kapli s románskými prvky, v roce 1868 zasvěcenou svatému Prokopovi. V roce 1795 zde byla zřízena škola v části obecního domu, v roce 1814 pak byla postavena samostatná školní budova. Zrušena byla v roce 1960, kdy byla zrušena i obecní samospráva.

Během staletí byla původně česká obec osídlena převážně německým obyvatelstvem. Převažoval zde chov dobytka a ovocnářství, za což může zřejmě zdejší spíše horská půda, která je vhodná spíše jako pastviny a zdroj krmiva po dobytek. Zdejší obyvatelé ale pracovali i těžbě stavebního a palivového dřeva či v několika malých kamenolomech v okolí. K obci patří i osamoceně stojící mlýn cca 0,5 km východně od obce, který je dne kulturní památkou stejně jako kaple sv. Prokopa. V roce 1842 byla postavena silnice z Litoměřic do Rýdeče, která zkrátila vzdálenost mezi Staňkovicemi a Litoměřicemi, což přispělo k lepší hospodářské situaci obce. Na začátku dvacátého století zde žilo kolem 200 obyvatel, za druhé světové války 150. Po odsunu německých obyvatel po skončení II. světové války a následného dosidlování, se však počet obyvatel začal snižovat - v roce 1970 to bylo cca 70 obyvatel, po roce 1990 pak už jen zhruba třicet trvale žijících.

           
        

Stránky obce

Staňkovice na wikipedii

Historie Staňkovic

Historické foto Staňkovic

Prostupnost krajiny >>>

Staňkovický mlýn – vodnimlyny.cz

Kaple sv. Prokopa – hrady.cz

Dlouhý vrch – ceskestredohori.cz

Dlouhý vrch

Dlouhý vrch na wikipedii

          
        

Obecní vrchu u Staňkovic - 402 m >>>

Myštický vrch - 395 m >>>

Trojhora - 451 m >>>

Rýdečský vrch - 551 m >>>

Vrchovina - 677 m >>>

Třebušín >>>

Rýdeč >>>

 

Zpět na přehled turistických cílů


POSLEDNÍ AKTUALIZACE
26.11.2020

Stránky Dálnice D8 & okolí  jsou provozovány
za laskavého přispění společností: