TŘEBENICE
(Trebnitz)

okres Litoměřice, Ústecký kraj

Na jižním úpatí vrchu Košťálova, na pravém břehu Modly na jihovýchodním okraji CHKO Českého středohoří se rozkládá město Třebenice. První zmínky jej uvádějí roku 1227 kdy vešly do vlastnictví ženskému klášteru sv. Jiří na Hradčanech. Roku 1420 připadly Janu Kaplíři ze Sulejovic a byly povýšeny na město, od roku 1575 se zde smělo vařit pivo. Třebenice pak krátce patřily Vilému z Ilburka a později opět klášteru sv. Jiří na Hradčanech, v jehož majetku zůstaly až do roku 1782. V osmnáctém století se toto vesměs české město začalo "poněmčovat". Kostel Narození Panny Marie vystavěný v roce 1384 byl po požáru v roce 1570 přestavěn. Muzejní činnost započala v Třebenicích v druhé polovině devatenáctého století, kdy místní občan MUDr. Václav Pařík otevřel v roce 1872 první třebenické muzeum, tehdy jedno z prvních městských muzeí u nás. Od pradávna se zde lidé živili převážně zemědělstvím, později se zde velice dařilo pěstování ovoce i vinné révy (na jižním úpatí Košťálu). Byla zde založena i "První česká akciová továrna na zužitkování plodin v Třebenicích", kde se vyráběly kompoty, marmelády, povidla, ovocná vína, likéry, nakládaná zelenina a pod. Ve městě byl pivovar, řemeslníci, dokonce i známý cech krejčích ... V roce 1898 byl zahájen pravidelný provoz na trati z  ostu do Lovosic (původně Místní dráha Obrnice - Čížkovice), které se záhy začalo díky početným švestkovým a ovocným sadům kolem celé trati říkat Švěstková dráha" (více o trati v odkazu Třebenice - žel. zastávka & žel. stanice >>>). V současnosti probíhá na severním okraji obce silnice I/15 z Mostu do Lovosic. Velkým lákadlem je muzeum českého granátu umístěné v místním luteránském kostelu. Železniční zastávky jsou v Třebenicích celkem dvě. Třebenice - měst leží na severu u silnice I/15 pod Košťálem, Třebenické nádraží pak stojí na východním okraji města. V současnosti patří celá trať včetně nádražních budov společnosti AŽD Praha, která zde od prosince 2019 provozuje pravidelnou denní linku U10 Litoměřice - Most

Stránky města

Třebenice na facebooku

Třebenice na wikipedii

Historie Třebenic

Třebenice - vencovypindy

           
           
           
     

Turistická trasa Třebenice - Třebívlice

Turistická trasa Třebenice - Libochovice

Turistická známka Třebenice

Turistická známka Košťálov

           
  

Muzeum českého granátu >>>

     

Evangelický / luteránský kostel v Třebenicích

Kostel Narození Panny Marie – hrady.cz

Kaple Nejsvětější Trojice – hrady.cz

     

Památníky v Třebenicích

Socha svatého Jana Nepomuckého na Havlíčkově náměstí

Kříž na rozcestí ulic Jiráskova a Nádražní

Mariánský sloup na Paříkově náměstí

Pomník Václava Paříka na Paříkově náměstí

           
        

Zřícenina hradu Košťálov >>>

Starý hřbitov – kulturní památka

Geologická charakteristika Třebenic

Přírodní památka Košťálov

Přírodní památka Košťálov – botany.cz

Historie vaření a pití piva v Třebenicích

Třebenice - železniční zastávka  >>>

Třebenice - železniční stanice >>>

           
  

Zpět na přehled turistických cílů


POSLEDNÍ AKTUALIZACE
1.1.2021

Stránky Dálnice D8 & okolí  jsou provozovány
za laskavého přispění společností: