TŘEBÍVLICE
(Triblitz)

okres Litoměřice, Ústecký kraj

V místech, kde se vrcholky Českého středohoří mění na rovinu, v úrodném místě při potoku Kvítel, úplně na západním konci okresu Litoměřického, rozkládají se už od desátého století Třebívlice. První zmínka o obci pochází z roku 1318. Jak čas běžel, střídali se i majitelé zdejších dvorců a tvrze, kdy horní část obce byla nejčastěji v držení Kaplířů (dolní část byla v majetku rodu Údrčských), až se díky konfiskacím po bitvě na Bílé hoře dostaly do rukou slavného vojevůdce Albrechta z Valdštejna. Dolní část byla též zkonfiskována a novým majitelem se stal Jan Ritz, jehož dcera se provdala za Oldřicha z Klebelsberku, z rodu vysokých vládních úředníků, který dolní část obce držel až do roku 1857. Protože se nepodařilo prokázat všem Kaplířům jejich zločinnou účast na stavovském povstání (popraven byl například Kašpar Kaplíř ze Sulevic, purkrabí na Karlštejně a císařský rada naopak Kašpar Zdeněk přestoupil na katolickou víru, stal se císařským důstojníkem a posléze byl povýšen do stavu hrabat říšských), přešly Horní Třebívlice na chvilku zpět do rukou Kaplířů, protože se jich ujala Anna Alžběta (potomkyně rodu), provdaná za pána z Věžníku, který je ovšem prodal roku 1654 Kryštofu Ferdinandu Popelovi z Lobkovic, majiteli Libčevsi, který je vlastnil až do roku 1812, kdy je prodal kníže Josef Maxmilián z Lobkovic právě Klebelsberkům. Tím horní část v podstatě zanikla a zůstaly jedna obec / panství. Rozmach Třebívlic za držení Klebelsberků byl nesporná. Nejprve byla koncem 18. století přestavěná původní tvrz na zámek, který v roce 1837 nechal František Josef zbořit a vystavět na jeho místě klasicistní zámek (dnes kulturní památka), vznikla zde i brusírna českých granátů. Díky úrodné půdě se zde dařilo zemědělství i ovocnářství, choval se zde dobytek i ovce. František Josef se po sňatku s vdovou po meklemburském dvorním maršálku Amálií von Brosigke - Levetzov, stal nevlastním otcem Ulriky von Levetzow, která po něm panství zdědila v roce 1868. Ta byla velmi multikulturní a nechala postavit židovskou synagogu a hřbitov, založila park s růžovou zahradou (bohužel ta se nedochovala), založila i školu pro nezaopatřené dívky. V pouhých sedmnácti letech byla též poslední láskou J. W. Goetha, který se do ní zamiloval ve svých sedmdesáti letech v Mariánských Lázních. Ulrika se dožila úctyhodných 95 let, zemřela v roce 1899, tedy rok po otevření železniční trati z Mostu do Lovosic. Po její smrti (zůstala svobodná) zdědil Třebívlice její synovec baron Rauch, který je v roce 1900 prodal městu Most. Město Most zřídilo v zámku dětskou opatrovnu, od roku 1920 pak školu, která zde je dodnes.
Dnes jsou Třebívlice spádovou obcí se základní a mateřskou školou, obvodním, dětským a zubním lékařem, lékárnou, poštou, pohostinstvím a obchodním střediskem. Pod obec patří i její části - sousední Blešno, Dřemčice, Dřevce, Leskou, Skalici, Staré a Šepetely. Sídlí zde obecní úřad (s vlastní matrikou a obřadní síní). Dobré spojení s okolí zajišťují autobusové i železniční spoje. Působí zde mnoho tradičních spolků. Od roku 1999 je zde umístěna "Stálá expozice Ulriky von Levetzow". V roce 2001 získala obec titul "Vesnice roku Ústeckého a Karlovarského kraje" a v celostátním kole se umístila na 3. místě v rámci obcí ČR. V obci se pořádá řada kulturních a společenských akcí, na které se sjíždí návštěvníci z celého kraje. Určitě neuškodí ani dvě zajímavosti. U Šepetel u Třebívlic byl v granátovém náplavu nalezen největší český granát, uchovaný v "Zelené komoře" v klenotnici saských kurfiřtů v Drážďanech. Třebívlický zahradník Fiala vypěstoval zvláštní druh malinové jabloně, nazvaný "Třebívlický granát".Stránky obce

Třebívlice na wikipedii

Historie Třebívlic

Historické fotografie Třebívlic – fotohistorie.cz

Na návštěvě v Třebívlicích – Litoměřicky.denik.cz

Toulavá kamera – ceskatelevize.cz

Turistická známka Třebívlice

Turistická trasa Třebenice - Třebívlice

Ulričina stezka

Ranč Pod skalou

Koupaliště Třebívlice >>>

Zámek Třebívlice – hrady.cz

Zámek Třebívlice

Kostel sv. Václava – hrady.cz

Kostel sv. Václava - wikipedie

Kaple Jana Nepomuckého

Stálá expozice Ulriky von Levetzow

Bývalá synagoga

Židovský hřbitov – hrady.cz

Pomníky v Třebívlicích

Vrch Kvítel – 354m. – turistika.cz

Vrch Kvítel

Vrch Kvítel – ceskestredohori.cz

Železniční stanice Třebívlice >>>

Šepetelská hora – turistika.cz

Pramen Třebívlice - estudanky.eu

Studánka U školní studny - estudanky.eu

Pramen Třebívlice - estudanky.eu

Pramen Třebívlice - estudanky.eu

Studánka U sklepa - estudanky.eu

Pramen Pod skalou - estudanky.eu

Pramen Mlíčnice - estudanky.eu


POSLEDNÍ AKTUALIZACE
11.5.2020

Stránky Dálnice D8 & okolí  jsou provozovány
za laskavého přispění společností: