VELKÉ STÍNKY
(Großzinken)
650 m
zaniklá obec

Velké Stínky, resp. pozůstatky obce, poprvé zmiňované kolem roku 1623, lze ještě dnes nalézt cca 300 metrů jihovýchodním směrem od vrcholu Bukové hory. Osud osady, stejně jako osud sousedních obcí v okolí Bukové hory, se začal naplňovat po druhé světové válce s odsunem místních obyvatel německé národnosti, které sice nahradili novousedlíci, většinou slováci z východu nebo rumuni. Zpečetila jej skutečnost, že do Velkých Stínek a okolních obcí, nevedla silnice, jen polní či lesní cesty, které byly za nepříznivého počasí či v zimních měsících (nadmořská výška cca 650 metrů zajišťovala každou zimu dostatečnou sněhovou nadílku) obtížně či zcela nesjízdné / neschůdné. Poslední opuštěné domy byly v padesátých letech armádou srovnány se zemí. Dnes zde nalezneme jen rozvaliny, zbytky sklepů, studny a již poničenou "lípu malolistou" chráněnou jako památný strom (v roce 2010 odhadován věk na 230 let, kmen o průměru přes 5 metrů).
Dnešní lokalita Velkých Stínek je zarostlá náletovými dřevinami, v době osídlení však místo lesů obklopovaly ves drobná políčka, pastviny a sady s ovocem, které byly mimo jiné důležité pro přežití ve zdejších často drsných podmínkách a zároveň poskytovaly krásný rozhled zejména do údolí Lučního potoka. Od poloviny 19. století až do roku 1900 se zde těžilo hnědé uhlí, resp. byl otevřen důl sv. Gothard, jehož odvodňovací štola ústí cca 300 metrů jižně od bývalé obce pod cestou klesající k samotě Mauerschin a dále na Zubrnice nebo Knínice. V době sucha byla štola zdrojem cenné vody pro místní obyvatele. Jediný dům, který přečkal až do dnešních dob, je Děčínská bouda na Bukové hoře, jejíž stará adresa byla "Velké Stínky č.p.7".

Až do roku 2006 tudy nevedla žádná značená turistická cesta. Tu vyznačili až studenti ústecké univerzity (JEP) ve spolupráci s Městským archivem v Ústí n.L., jako jedenáctikilometrovou naučnou stezku „Zaniklé obce“ vedoucí ze Zubrnic pod Bukovou horu a dále přes Vitín dolů do Malého Března.

           
        

Historie Velkých Stínek

Velké Stínky - wikipedie

Velké Stínky - zanikleobce.cz

Fotogalerie - rajce.cz

Fotogalerie - rajce.cz

Historické foto křížku v zaniklé obci Velké Stínky

Velké Stínky / Gross Zinken

Naučná stezka "zaniklé obce" Zubrnice - Malé Březno

Mrazivý osud poválečných Sudet odkrývá stezka po zaniklých obcích (11-2013)

Naučná stezka, kterou navrhli studenti univerzity, vede ze Zubrnic do Malého Března (03-2014)


           
          
           
        

Štola Gothard >>>

Buková hora - 683 m >>>

Samota Mauerschin >>>

Buková hora (683 m) >>>

Příbram u  Verneřic >>>

Zpět na přehled turistických cílů Zpět na přehled turistických cílů

POSLEDNÍ AKTUALIZACE
26.5.2023

Stránky jsou provozovány za laskavého přispění: