MOHELNICE
(Müglitz)

zaniklá obec
část města Krupka
okres Teplice, Ústecký kraj

První zmínky o této již zaniklé hornické horské pohraniční obci jsou datované rokem 1447. Obec se rozkládala převážně na západním a severozápadním úpatí vrchu Mohelnice (744 m). Za hraniční čárou stále existuje menší bývalá část Mohelnice, která byla před rokem 1945 součástí obce - německá vesnička Müglitz, která byla s Mohelnicí spojena několika mostky přes říčku Mohelnici, z nichž některé se dodnes zachovaly. Nalézt zde jde dodnes i základy sklepů některých domů. Stejně jako sousední Fojtovice či Habartice, se i Mohelnice  postupně rozvíjela díky těžbě převážně cínu. Kolem potůčku tekoucího od dnešních Fojtovic do říčky Mohelnice (hraniční tok) a kolem Mohelnice samotné se v té době začaly stavět úpravny rudy, mlýny i hutě a zdejší pracovníci se zde v obou obcích usazovali. Vytěžená hornina se totiž nemohla vozit daleko. Například celý svah blízké Komáří Hůrky je protkán starými štolami po kterých jsou na povrchu patrné tzv. "pinky" neboli reliéfní tvary v krajině. 

Zdejší kamenitá a ne zrovna úrodná půda a chov domácích zvířat zdejší obyvatele živil jen těžko a tak si po poklesu těžby cínu začali hledat obživu jinde - pracovali v dolech a továrnách v podhůří, někteří se věnovali domácí výrobě dřevěných předmětů a slaměných klobouků.

Obyvatelstvo zde bylo jako všude v okolí převážně německé národnosti. Češi zde byli spíše jen v pozicích státním zaměstnanců - přeci jen se jednalo o obec na hranicích, takže zde vykonávali službu na četnické stanici, poště či celnici. Více domů byla na české straně obce, ovšem na německé straně bydleli spíše bohatší vesničané. Před druhou světovou válkou zde pro turisty bylo několik hostinců od hranic až po Komáří Vížku. Největší rozmach zde byl v roce 1880, kdy ve 21 domech žilo 128 obyvatel.

Po roce 1945 se obec téměř vylidnila - němci byli odsunuti a obec začala pustnout. Zbytek obyvatel převážně smíšených národností byl v padesátých letech násilně vyhnán a vesnice, čítající v té době 22 prázdných domů na české straně hranice, byla armádou srovnána se zemí.

V současnosti se zde rozkládá Přírodní park Východní Krušné hory, rozšiřuje se turistický ruch, v místě bývalé Mohelnice je  hraniční přechod pro pěší Fojtovice - Fürstenau/Müglitz s celoročním non-stop provozem.

        

Historie Mohelnic - zanikleobce.cz

Mohelnice - znkr.cz

Habartice - zaniklá obec >>>

Fojtovice >>>

 
           

Zpět na přehled turistických cílů Zpět na přehled turistických cílů

POSLEDNÍ AKTUALIZACE
24.11..2022

Stránky jsou provozovány za laskavého přispění: