BABINSKÝ VRCH
(Babina Berg)
 630 m

Převážně zalesněný vrch mezi Čeřeništěm a Ovčárnou s pozůstatky bývalého malého lomu a zarostlým jezírkem. Posledních dvacet let 20. století byl součástí vojenského výcvikového prostoru, jehož pozůstatky zde lze stále nalézt. Na jižním úpatí vrchu se rozkládají malé zbytky babinských orchideových luk vyhlášených v roce 1993 za přírodní památku a dnes již už zaniklá obec Babiny I.

      

Babinský nebo Rýdečský?

Přírodní památka Babinské louky >>>

Ovčárna - samota u Tašova >>>

Zaniklá obec Babiny I. >>>

Čeřeniště >>>

Babinské louky >>>

Špičák u Babin - 608 m >>>

Zpět na přehled turistických cílů

POSLEDNÍ AKTUALIZACE
24.11..2022

Stránky jsou provozovány za laskavého přispění: