BÍLINSKÁ KYSELKA
lázně, muzeum, pramen

   

Na východním úpatí Kaňkovského vrchu (381 m) se rozkládají poblíž řeky Bíliny malé lázně. u pramene silně mineralizované uhličité vody s obsahem kyseliny křemičné a fluoritů, vhodné pro léčebné využítí. Pramen objevený v šestnáctém století, již v té době považovaný za léčivý, byl dobrým obchodním artiklem. Majitelé panství, tedy i pramenů, však až ke konci osmnáctého století přistoupili ke zbudování rezervoárů na pramenitou vodu, zkrášlení okolí pramene, zbudování promenády, byla postavena balírna a expedice. Na přelomu 18. a 19. století byl Bílinská Kyselka a Zaječická hořká vyváženy například do ruského Petrohradu na carský dvůr, o sto let později již byla vyvážena skoro do celého světa. Lobkowicové dál investovali a na konci devatenáctého století dokončili velkou budovu stáčírny. V roce 1829 se začínají stavět lázně, v roce 1834 se v sousedství lázní otevírá veřejné koupaliště. V roce 1870 se staví vlečka pro železniční nakládku )první vlak po pražsko-duchcovské dráze projel v roce 1872), o rok později se začíná stavět pavilon Motritz Quelle a zároveň i lázeňský dům Bílina. V roce 1891 sem byl dopraven dřevěný pavilón ve švýcarském stylu, který byl ozdobou jubilejní zemské výstavy v Praze, aby zde našel uplatnění jako lesní kavárna ... vše vzkvétalo, obchod se dařil. v roce 1948 stáčírnu přebrali komunisté, výstavní lesopark je osázen smrky. v roce 1984 zde vzniká nejmodernější evropská kolonáda věnovaná pitné kůře ...
Historie Bílinské Kyselky je velmi pestrá a zajímavá. Rozhodně si přečtěte níže uvedené odkazy ;-)

O Bílinské kyselce

Bílinská kyselka na wikipedii

Bílinská kyselka - lázeňský pramen na facebooku 

Muzeum Bílinská kyselka

           
        

Exkurze do stáčírny 

Z historie Bílinské kyselky

Bílinská kyselka - rozhlas.cz

Lázně Kyselka

           
           
  

MiniGolf Bílina v parku Lázní Bílinská Kyselka na facebooku 

Bílinská kyselka - hrady.cz

Kašna u pramene Bílinské kyselky

Bílina - Kyselka

Bílinská kyselka: Minerálka z Čech, kterou pili i v dalekém Rio de Janeiru (09-2020)

Koupaliště Bílina - Kyselka >>>

           
           
           
           
           
           
     

Zpět na přehled turistických cílů

POSLEDNÍ AKTUALIZACE
24.11..2022

Stránky jsou provozovány za laskavého přispění: