BOBŘÍ
SOUTĚSKA & VODOPÁD
(Bieberklamm und Bieberbach & Sorgebach Wasserfall)
přírodní památka

Bobří potok, pramenící mezi Příbramí a Rychnovem na Verneřicku, si za Loučkami mezi zalesněnými srázy severního Tokaniště (536 m) s několika suťovými poli a jižními svahy vrchu Starosti (551 m), tvořeného převážně čedičovým plagioklasovým limburgitem, prořezává cestu romantickou soutěskou v intruzivním čediči. Západní část soutěsky s vodopádem, kudy Bobří potok do údolí vtéká, má trošičku divočejší ráz než ta východní. Jen kousek za vstupem od Louček, se za rozvalinami bývalé kovárny (pozůstatek jedné z částí již zaniklé obce "Malá Javorská") nachází zřejmě nejužší část celé soutěsky. Cesta zde vodní tok překonává po lávce a kousek odtud divoce protéká potok pod vysokým skaliskem v několika peřejích či kaskádách, které jsou vlastně oním „vodopádem" na Bobřím potoce. U další lávky přes potok se otevírá širší údolí, které lze v současnosti okem prohlédnout mnohem lépe než dříve, protože zde nedávno proběhlo kácení kůrovcem napadených smrků. Po další lávce pak překonáte jeden z pravostranných přítoků Bobřího potoka a dojdete k dřevěnému přístřešku, pod nímž se nedaleko po proudu nacházejí nepatrné zbytky zaniklého Čertova mlýna. Zmiňovaný pravostranný přítok je zde velmi důležitý, neboť právě on je hlavním cílem většiny návštěvníků - jeho tok zde padá z výšky osmi metrů přes čedičové skalisko a vytváří známý vodopád. Díky turistickým průvodcům z přelomu 19. a 20. století, dokážeme tuto lokalitu i popsat tehdejším místopisným označením - pravostranný přítok Bobřího potoka s vodopádem má tedy i své, i když jen německé jméno "Sorgebach". Pramení cca 400 m jižně pod bývalou osadou "Sorge / Starosti" a na své krátké trase od prameniště do soutěsky překonává převýšení ca 50 m. Navíc mu stojí v cestě již zmiňovaný čedičový útes "Antenstein", přes jehož hranu překonává převýšení kolem 25 metrů, z toho zhruba 8 metrů "padá" po velmi příkré skále aby se po chvilce vnořil do vod Bobřího potoka. A právě těchto "osm" metrů, tvoří vyhledávaný "vodopád" (německy Sorgebach Wasserfall) v Bobří soutěsce. Kdy byl vodopád objeven se asi nedozvíme, víme však, kdy byla pro turisty zpřístupněna Bobří soutěska. V roce 1891 vznikla nová sekce "Wernstadt / Verneřice" Horského spolku pro České Švýcarsko, která si dala za cíl, zpřístupnit a starat se o místní turistické atrakce, kterých nebylo zrovna málo (Zinkenstein / Buková hora, Matzeligberg / Matrelík, Rabensteinerhöhe / Havraní vrch, Hundorfer Beule / Pohorský vrch či právě Bieberklamm / Bobří soutěska a mnohé další). Už v roce 1893 byla zpřístupněna Bobří soutěska ve směru od Malé Javorské / Kleinjober cestou kolem hospody "Gasthaus Zum Paradies / Hospoda U Ráje" až k janovické osadě Veliká / Großendorf. Tato cesta byla v mapách označována jako "Manzer Weg" (její část k vodopádům už zanikla, dochovala se jen část směrem k Veliké). Už o rok později v roce 1894 byla zbudována další přístupová cesta - z Dolních Louček / Niederschönau (z míst od dnešního parkoviště) až k vodopádu a v Bobří soutěsce bylo zbudováno několik improvizovaných dřevěných lávek překonávajících tok potoka. Ty se zde, samozřejmě už ne v dřevěné podobě, dochovaly do dnešních dnů. Byly mnohokráte kvůli povodním opravovány či měněny za nové, po mnoho let v soutěsce i zcela chyběly a bylo nutné klasicky několikrát "brodit". V roce 1968 byla malá část Bobří soutěsky mezi Loučkami a vodopádem vyhlášena přírodní památkou o rozloze 0,81 ha, od roku 2013 je pak zapsána Bobří soutěska spolu s územím směrem k jihu (celá Bobří soutěska, vrchy Starosti a Binov) jako "evropsky významná lokalita" EVL Binov - Bobří Soutěska o rozloze 456 ha.

Foto leden 2023

                                                                                                  

Pokud hodláte navštívit tuto lokalitu automobilem, je pro Vás vyhrazeno malé parkoviště na silnici za Loučkami (část Verneřic) směrem na Velkou Javorskou, odkud je to k vodopádu po značené cestě pěšky něco přes půl kilometru. Pokud není vyloženě suché období, doporučujeme kvalitní turistickou obuv. Psy mějte prosím na vodítku. Vydat se k vodopádům s kočárem či na kolech není dobrým nápadem - místy úzká pěšina, 2x překonání toku Bobřího potoka po úzké lávce. V posledních několika letech potrápila lokalitu několikrát větrná smršť a kůrovcová kalamita. V s obojím se snaží Lesy ČR pohnout, ale zdá se, že je to pro ně velké sousto. Zatímco na svazích "Starosti" i dále k jihu na vrchu "Binově" již kůrovcová těžba proběhla, do západní části soutěsky od Louček, se pracovníci s motorovými pilami dostali až v roce 2022. Na motorové pily tak stále ještě čekají jižní svahy Tokaniště, zbytek soutěsky od vodopádů až k Veliké. Kromě toho, že v samotné soutěsce jsou některé stromy popadané přes Bobří potok již několik let (poznáte lehce podle mechu), stále je zde i neutěšitelný stav lávek přes potok. Ještě v roce 2020 se daly s opatrností přejít, z kraje roku 2023 je to již o "přebrodění", protože z lávek zbyly jen holé ocelové konstrukce. V západní části soutěsky "u vodopádů" již též proběhlo kůrovcové kácení a byly vyměněny tři lávky přes potok. Lesy ČR v jedné své tiskové zprávě na konci roku 2022 uvádějí toto:  "Na příští rok plánují Lesy ČR pokračovat v pracích na Bobří soutěsce na Litvínovsku, která je zatím přístupná jen zčásti. Dokončené jsou tři nové lávky, jimiž se výletníci dostanou k altánu a vodopádu. "V příštím roce plánujeme těžbu rizikových stromů, osazení dalších tří lávek, instalaci dřevěných tabulí lesního inventáře a úplné zpřístupnění soutěsky," řekla Jouklová ...  Pokud Vás zarazilo to "Litvínovsko" nejste sami, ostatně zarazí Vás i další skutečnost - od roku 2022 už nevede přes Bobří soutěsku žádná turistická značka. Tedy abych byl přesný, vede zde nově jen "odbočka" k přírodní památce Bobří vodopád. Zelenou značku mezitím (potají, nikde se totiž tako skutečnost nezmiňuje) KČT přetrasoval od parkoviště na konci Louček po východním úbočí vrchu "Starosti", kde se značka vrací na svou starou trasu až ke konci soutěsky. Pokud se k vodopádům vydáte od Kravař po zelené značce, budete mít místy problémy - zelené značení totiž zmizelo v úseku asi 300 metrů v obci Janovice, kde zmizel i turistický rozcestník u autobusové zastávky. Bez mapy byste mohli mít problémy i mezi "Velikou" a východním okrajem soutěsky, kde to vypadá, že se značky "obnovovali" naposledy někdo v době normalizace.

Každopádně, nikde není žádný zákaz vstupu, takže pokud chcete projít "na vlastní nebezpečí" Bobří soutěskou, nazujte si holiny a můžete vyrazit. Dvakrát budete brodit, podlezete pár stromů a hlavně nepotkáte ani živáčka ;-) Nemusíte se ani bát, že zabloudíte, cesta vede stále přímo vedle vodního toku a navíc jsou zde stále zelen značky na stromech. Jen prosím koukejte kolem sebe, hrozí zde pády stromů poškozených vichřicemi a kůrovcovou kalamitou. EDIT Od února 2024 do konce léta bude v Bobří soutěsce probíhat opět intenzivní kácení popadaných i nakloněných stromů (vč. těch napadených kůrovcem), takže bude soutěska nepřístupná, proto raději její návštěvu nechte až na druhou půli roku.

Správci Lesů České republiky začali s intenzivním vyklízením popadaných stromů z Bobří soutěsky (02-2024)

Bobří soutěska - ceskestredohori.cz

Bobří vodopád na wikipedii

Bobří vodopád - vodopády.info

Mapka EVL Binov - Bobří soutěska nebo zde

Bobří soutěskou v Českém středohoří. Kolem největší roubenky i vodopádů - idnes.cz

Turistická známka Bobří soutěska

Geologická charakteristika Bobří soutěsky

Bobří soutěska - rozhlas.cz

Bobří soutěska - youtube.com

Bobří potok na wikiwand

Bobří potok - zimní foto 

Netradiční video z Bobří soutěsky

Bobří soutěska láká k zimnímu výletu. Pozor, v současné době je uzavřená (11-2022)

Foto před kůrovcem

                                                                                                              

Bobří soutěska od vodopádů směrem od Kravař do Louček v roce 2020

                                                                                      

Verneřice >>>

Starosti - zaniklá osada >>>

Modrý vrch - 449 m >>>

Zpět na přehled turistických cílů

POSLEDNÍ AKTUALIZACE
17.1.2023

Stránky jsou provozovány za laskavého přispění: