PRACKOVICKÁ
ESTAKÁDA
(D8-064)

Novostavba mostu je situována částečně do lokality bývalého lomu Prackovice nad Labem, na příkrých svazích stoupajících od břehů Labe k vrcholům Českého středohoří, vzhledem k délce mostu přesahující 500 metrů s proměnlivou geologií podloží.

Založení je tvořeno železobetonovými pilotami průměr 1,2 m v délkách 8 až 30 m (dle zastižené geologie) v celkovém počtu cca 340 ks. Nosné konstrukce každého ze dvou mostů jsou tvořeny cca 219 segmenty, které byly v předstihu vyráběny ve VMS-Prefa Brandýs nad Labem. Prackovická estakáda je tvořena dvěma mosty, pro každý směr jedním. Pravý most (směr UL) o 12 polích má délku 554 m, levý most o 10 polích pak délku 458 m. Projektantem estakády je společnost Pragoprojekt, zhotovitelem sdružení firem Eurovia CS, Metrostav, SMP CZ a Berger Bohemia.

Na pražské straně mostu je nestabilní území, kde docházelo k deformacím podloží už v době výstavby a těsně před otevřením dálnice koncem roku 2016 se kvůli propadu podpěry mostu, musela rozebrat část dálnice, odtěžit část náspu a vybudování odvodňovací stěny. Po otevření dálnice se po Prackovické estakádě jezdilo jen po jednom mostu právě kvůli naměřenému pohybu v podloží mostu, kdy až do úplného otevření estakády koncem září 2017, probíhaly stabilizační práce - provádělo se zpevňování pilotů a vysokotlaká injektáž betonu, postavena byla i odvodňovací stěna. Spíše za účelem stabilizace estakády než cílem dát mostní konstrukci stoletou životnost, byla v roce 2018 napumpována do podzemních vrtů hloubky až 24 metrů směs pryskyřice. V roce 2019 pak došlo ještě k úpravě o 6 cm pokleslé nosné konstrukce. V současnosti hlídá estakádu a okolí více než měřících bodů, které její stav monitorují. Most směrem do Německa je sice v tvrdém masívu, ale ten směrem na Prahu je založený na měkkých usazeninách, které neustále reagují na počasí a srážkovou vodu.

        

Fotografie  výstavby Prackovické estakády

Odvodnění estakády

Dálnice D8 má další problém, vedle svahu ujíždí i estakáda (10-2016)

Dělníci pumpují pryskyřici hluboko pod zem, aby zpevnili estakádu na D8 (09-2018)

Nestabilní území pod mosty na dálnici D8 zpevňují dělníci pryskyřicí (11-2018)

Most dálnice D8 u Prackovic mírně poklesl, oprava potrvá do listopadu (07-2019)

Skončily opravy Prackovické estakády na D8. Svah pod mostem je teď klidný (11-2019)

           
           
           
           
     

Velký sesuv >>>

Tunel Prackovice >>>

Most přes Uhelnou strouhu >>>

Zpět na přehled turistických cílů


POSLEDNÍ AKTUALIZACE
26.11.2020

Stránky Dálnice D8 & okolí  jsou provozovány
za laskavého přispění společností: