PŘEMOSTĚNÍ DÁLNICE D8
na 80 km železniční  tratí Děčín - Oldřichov u Duchcova (Kozí dráha)
VELBLOUD

Pro svůj tvar je přezdíván jako "Velbloud". Jednokolejný železniční most v km 19,459 tratě ČD Děčín - Oldřichov přes dálnici D8 v km 80 byl vystavěn "Sdružením Drážní most 0807/ID" mezi březnem a prosincem roku 2002 s celkovými náklady 75,5 mil. Kč. Jedná se o třípolový železniční most s délkou nosné konstrukce 98,78 m (ocelová konstrukce s plnostěnnými hlavními nosníky, s dolní mostovkou a s kolejovým ložem), celkovou délkou mostu 110,06 m, rozpětí polí 28,38 - 41,28 - 28,38 m a hmotnosti ocelové konstrukce 324 tun. Železniční most vypracovala projekční kancelář Ing. Antonín Pechal, CSc., Brno, zodpovědný projektant Ing. Petr Neuvald.
Mostní objekt byl v rámci RDS členěn na vrchní stavbu (ocelovou konstrukci) a spodní stavbu včetně založení. Spodní stavbu provedl jako podzhotovitel fa. Dosting, s.r.o., zodpovědný projektant Ing. Ladislav Krejčík. Práce na betonových konstrukcích provedla vlastními pracovníky firma SaM silnice a mosty a.s. Česká Lípa, konstrukce z kameniva prováděla firma Vodohospodářské stavby s.r.o. Teplice. Výrobu, montáž ocelové konstrukce, protikorozní ochranu OK, systém vodotěsné izolace žlabu kolejového lože a odvodnění mostu, vč. osazení drážních provizorií zajiťovala firma SDS EXMOST s.r.o..

        
        
        
        
        
     

Železniční most v km 19,459 tratě ČD Děčín - Oldřichov přes dálnici D8

Železniční most v km 19,459 trati Děčín - Oldřichov přes dálnici D8

Zpět na přehled turistických cílů Zpět na přehled turistických cílů


POSLEDNÍ AKTUALIZACE
26.11.2020

Stránky Dálnice D8 & okolí  jsou provozovány
za laskavého přispění společností: