HRANIČNÍ
mezinárodní
DÁLNIČNÍ MOST
přes Hraniční potok

91,909 - 92,208  km
na české straně
délka: 340 m

412 - 430 metrů dlouhý a 30,7 metru široký, v oblouku provedený ocelový most s horní samostatnou mostovkou pro každý směr, je nejen hraničním mostem, kde na sebe navazuje česká dálnice D8 a německá A17, ale zároveň je se svojí výškou 56,4 m nad terénem i druhým nejvyšším dálničním mostem v ČR. Délka mostu na německé straně je 170 m. Most o dvou opěrách a pěti pilířích pro každý směr, je opatřen protihlukovou stěnou, na české straně i služebními sjezdy a nájezdy pro potřeby údržby a PČR. Necelých 200 m za koncem mostu na německé straně začíná 300 metrů dlouhý tunel Harthe (biokoridor pro přecházení zvěře přes dálnici), před kterým stojí ve směru na DD budova technického zázemí tunelu a služební sjezdy a nájezdy pro potřeby údržby a Bundesgrenzpolizei.

Se stavbou se započalo v březnu 2005 (projektanti - Valbek spol.s r.o. a Pontex splól. s r.o., Ing. Antonín Pechal, CSc.). V prosinci 2006 byl v neobvykle krátkém termínu most dokončen. Stavitelem bylo sdružení firem JHP spol. s r.o., Firesta - Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.. Celkové náklady na zhotovené české části mostu byly 687 milionů Kč.
21.12.2006 zde byl zahájen provoz.Silniční hraniční most

Hraniční most na kontaktu dálnic D8 a A17 v Krušných horách

Dálniční most přes Hraniční potok

Dálnice D8 - stavba 0807/II, hraniční most - zemní práce

 Zpět na přehled turistických cílů

POSLEDNÍ AKTUALIZACE
24.11..2022

Stránky jsou provozovány za laskavého přispění: